Kerst voor Ieder Kind

Kerst voor Ieder Kind
Nathasja Plaizier

Een project om kindjes in slechte situaties een mooie kerst te geven met blijvende steun voor hun toekomst

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Voor de meeste mensen is Kerstmis een feest van familie, warmte, gezelligheid en vreugde.  

Er zijn echter ook gezinnen die kerstmis niet kunnen vieren zoals ‘de meesten’ van ons, zoals we in 2023 al aangekaart hebben.  

Deze gezinnen hebben geen extra eten, cadeautjes, versieringen of extra vreugde, omdat ze er helaas de middelen niet voor hebben. De situatie is echter nog schrijnender dan we in 2023 verwachtten… we hebben kinderen bij ons gehad die al 5 dagen niet gegeten hadden, kinderen die als kerstcadeau een zak rijst vragen ‘zodat mama niet meer huilend op de bank zit als ze denkt dat we al slapen’, kinderen die niet weten wat het is om dagelijks een volle buik te hebben, en kinderen die met pijn in hun buik van de honger gaan slapen.  

Fundashon Mi Famia (FMF) zal daarom ook dit jaar weer alles op alles zetten om zoveel mogelijk families/kinderen als het ware een ‘nieuwe start’ te geven door middel van ons kerst project. Want als we heel eerlijk zijn heeft iedereen wel eens een steuntje in de rug nodig om weer kracht op te doen om zelf weer verder te kunnen vechten voor een beter bestaan. Wat FMF dus in principe wil bereiken is het verspreiden van extra warmte, liefde, gezelligheid en vreugde. Laten zien dat iedereen een mooi leven verdient, ongeacht hun etniciteit, seksualiteit en sociale, economische of financiële situatie.

Dat betekent dat FMF ook dit jaar gaat proberen om zoveel mogelijk kinderen op de Ranch te laten komen zodat zij kunnen genieten van een gezellige ochtend tussen de dieren, waarbij zij tevens hun buik lekker vol kunnen eten en weg zullen gaan met een volle boodschappentas zodat het hele gezin een fijne kerst zal hebben.  

Tijdens het project zullen er momenten zijn van activiteiten met de dieren, momenten van creative arts en momenten van heerlijk snacken en smullen.  

FMF ziet een kans om de doelgroep van dit project een “positive outlook” te geven door hen tenminste een rustpunt en ‘safe haven’ te geven, en daar waar mogelijk een extra ondersteuning te blijven naast het project dat sowieso jaarlijks zal  plaatsvinden.

For most people, Christmas is a celebration of family, warmth, coziness and joy. 
However, there are also families who cannot celebrate Christmas like 'most' of us, as we already mentioned in 2023. These families don't have extra food, presents, decorations, or extra joy because, unfortunately, they don't have the resources. However, the situation is even more dire than we expected in 2023... we have had children with us who have not eaten for 5 days, children who ask for a bag of rice as a Christmas present 'so that mommy no longer sits on the couch crying when she thinks we have already sleep', children who do not know what it is like to have a full stomach every day, and children who go to sleep with pain in their stomachs from hunger. 

Fundashon Mi Famia (FMF) will therefore do everything it can again this year to give as many families/children as possible a 'new start', so to speak, through our Christmas project. Because if we are very honest, everyone sometimes needs a helping hand to gain the strength to continue fighting for a better life. 

What FMF basically wants to achieve is to spread extra warmth, love, conviviality and joy. Showing that everyone deserves a beautiful life, regardless of their ethnicity, sexuality and social, economic or financial situation. 

This means that FMF will again try to get as many children as possible to come to the Ranch this year so that they can enjoy a pleasant morning among the animals, where they can also eat their tummy full and leave with a full shopping bag so that the the whole family will have a merry Christmas. 
 

During the project there will be moments of activities with the animals, moments of creative arts and moments of delicious snacks and feasts. 

FMF sees an opportunity to give the target group of this project a "positive outlook" by at least giving them a place of rest and 'safe haven', and where possible by providing additional support in addition to the project that will take place annually anyway.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 6/07/2024 gestart
82x bekeken

Actie georganiseerd voor:

Fundashon Mi Famia

Fundashon Mi Famia

Actie georganiseerd door:

Nathasja Plaizier

Nathasja Plaizier

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 6/07/2024 gestart
82x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog