Privacybeleid

Sponsor Europe, gevestigd aan 's-Gravenbroekseweg 15a 2811 GA REEUWIJK, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.steunactie.nl / https://www.steunactie.be

's-Gravenbroekseweg 15a 2811 GA REEUWIJK Nederland

Tel: +31 (0)182-391813

H.G. Lange is de Functionaris Gegevensbescherming van Sponsor Europe. Hij is te bereiken via info@sponsoreurope.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sponsor Europe verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling / begunstigde

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sponsoreurope.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sponsor Europe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling (zowel van donateurs als uitbetalingen aan actiebeheerders)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om email notificaties aan je te kunnen sturen met betrekking tot jouw actie en om donateurs te kunnen bedanken.
 • Sponsor Europe analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Sponsor Europe volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Sponsor Europe verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sponsor Europe neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sponsor Europe) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sponsor Europe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Sponsor Europe verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens van donateurs die niet anoniem hebben gedoneerd

 • Door de doneren gaan Donateurs akkoord met de algemeen voorwaarden en het privacybeleid.
 • Donateurs kunnen anoniem óf met naam en email adres doneren. Indien een donateur niet anoniem doneert zijn/haar naam bekend bij de actiebeheerder. De Actie Beheerder kan contact opnemen met een donateur (bijvoorbeeld om te bedanken) die zijn naam en emailadres heeft opgegeven bij zijn/haar donatie.
 • De gegevens van donateurs die niet anoniem hebben gedoneerd (naam en emailadres) blijven bewaard totdat de Actie Beheerder de actie heeft verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sponsor Europe gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sponsor Europe gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sponsor Europe en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sponsoreurope.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Sponsor Europe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Procedure om gegevens te verwijderen

Het is de verantwoordelijkheid van de Actie Beheerder om een actie te beëindigen en/of gegevens m.b.t. de actie en/of persoonlijke gegevens te verwijderen. De Actie Beheerder moet daarvoor inloggen en naar zijn/haar dashboard gaan.

Daarbij heeft de Actie Beheerder de keuze om:

 • de actie te deactiveren: (zet de Actief schuif knop uit). Je haalt hiermee je actie offline. Deze blijft wel bestaan. Dit doe je in je dashboard onder Acties. Je kan in de toekomst de actie weer activeren en/of een andere actie aanmaken. Je Steunactie account blijft bestaan.
 • het doneren te stoppen maar de actie online te houden: dit kan je doen via de einddatum instelling (Acties -> Actie Bewerken -> Instellingen -> De actie heeft een einddatum). Als je een einddatum hebt ingevoerd zal de actie na afloop van deze einddatum nog steeds online te vinden zijn maar zal de doneer knop gedeactiveerd zijn. Heb je geen einddatum ingevoerd bij het starten van je actie, maar wil je wel het doneren deactiveren kan je alsnog een einddatum invoeren. Ligt de einddatum in het verleden moet je deze datum handmatig invoeren. Ligt de einddatum in de toekomst, dan kan je een datum aanklikken in de pop-up kalender.
 • de actie te verwijderen: (klik op Actie verwijderen). Dit doe je in je dashboard onder Acties. Je Steunactie account blijft bestaan. Je kan in de toekomst een andere actie aanmaken.
 • je account te verwijderen: Dit doe je in je dashboard onder Profiel. Alle gegevens, inclusief je profiel worden dan verwijderd. Je Steunactie account wordt verwijderd. Je zal je opnieuw moeten aanmelden en een nieuwe Steunactie account aan te maken indien je in de toekomst een nieuwe actie wil starten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sponsor Europe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sponsoreurope.com