Humanitarian aid for soldiers from the battalion OBON in Ukraine.

Humanitarian aid for soldiers from the battalion OBON in Ukraine.
Ibragim A.
Deel deze actie

I call on the people to financially support the soldiers of the battalion OBON in Ukraine with humanitarian aid.

33 donaties
€ 2.040 van € 100.000 ingezameld

Deze donatie heeft tot doel humanitaire hulp te bieden aan het bataljon OBON in Oekraïne.

Wij roepen u op om het bataljon OBON in Oekraïne financieel te ondersteunen voor de aankoop van de gevraagde spullen zoals: 

 • Winterkleding
 • Regenjassen/Poncho
 • 2 paar schoenen
 • Sokken
 • Veldbedden met slaapmatjes
 • Drones
 • Helmen
 • Nachtkijkers
 • Rugzakken
 • Tweedehands voertuigen

Met een bedrag van 100 000 euro kunnen we de meeste van de gevraagde spullen kopen en ze zo snel mogelijk aan hen leveren (ongeveer midden december). Hiervan willen wij ongeveer 1000 euro per soldaat uitgeven voor de essentiële zaken: 

 • Regenjassen
 • Winterkleding
 • 2 paar schoenen
 • Sokken
 • Veldbedden met slaapmatten

Met het resterende bedrag willen wij het volgende aankopen:

 • Drones
 • Helmen
 • Nachtkijkers
 • Rugzakken
 • Tweedehands voertuigen

 

Op ons telegramkanaal kunt u zien wat er met het ingezamelde geld is gedaan. We zijn van plan te laten zien welke spullen gekocht zijn en korte video's te maken van hoe ze bij de militairen terechtkomen.

https://t.me/humanitarian_help_Ukraine

1, 10, 20 ... euro is voor ons een klein bedrag, maar als ieder van ons een kleine bijdrage levert, kan dat bij elkaar opgeteld een grote steun zijn voor onze helden die vechten voor een vreedzaam bestaan voor hun land en ons Europa.

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht op onze telegramkanaal. Wij proberen binnen 24 uur te reageren. 

 

Dit is onze eerste geldinzameling. Ik hoop dat we samen een verschil kunnen maken door deze soldaten de spullen te geven die ze nodig hebben.

This donation is intended as humanitarian aid for the OBON battalion in Ukraine.

We call on you to financially support the Battalion OBON in Ukraine to purchase requested items such as: 

 • Winter clothing
 • Raincoats
 • 2 pair of shoes
 • Socks
 • Field beds with sleeping mats
 • Drones
 • Helmets
 • Night/thermic viewers
 • Backpacks
 • Used vehicles

With an amount of 100 000 euros, we can buy most of the requested goods and deliver them to them as soon as possible (approximately mid-December). Of this we plan to spend about 1000 euros per soldier for the essential items: 

 • Raincoats
 • Winter clothing
 • 2 pair of shoes
 • Socks
 • Field beds with sleeping mats

With what is left we will purchase, the following :

 • Drones
 • Helmets
 • Night/thermal viewers
 • Backpacks
 • Used vehiclesOn our telegram channel you will be able to see what has been done with the raised money. We intend to show what items are purchased and make short videos of how they get to the military.

https://t.me/humanitarian_help_Ukraine

1, 10, 20 ... euros is a small amount for us, but if each of us makes a small contribution it can add up and greatly support our heroes fighting for a peaceful existence for their land and our Europe.

For questions and comments, you can always go to our telegram channel. We will respond within 24 hours. 

 

This is our first fundraising. I hope that together we can make a difference in getting these soldiers the supplies they need.

Это пожертвование предназначено в качестве гуманитарной помощи для батальона ОБОН в Украине.

Мы призываем вас оказать финансовую поддержку батальону ОБОН в Украине для приобретения необходимых предметов, таких как:  

 • Зимняя одежда
 • Дождевики
 • 2 пары обуви
 • Носки
 • Полевые кровати с матрасами
 • Дроны
 • Шлемы
 • Ночное видение
 • Рюкзаки
 • Подержанные автомобили

Имея сумму в 100 000 евро, мы сможем закупить большую часть требуемых товаров и доставить их солдатам как можно скорее (примерно в середине декабря). 

Мы планируем потратить около 1000 евро на каждого солдата на предметы первой необходимости:  

 • Дождевики
 • Зимняя одежда
 • 2 пары обуви
 • Носки
 • Полевые кровати c матрасами

На то, что осталось, мы купим следующее:

 • Дроны
 • Шлемы
 • Ночное видение
 • Рюкзаки
 • Подержанные автомобили

На нашем телеграм-канале вы сможете увидеть, что было сделано на собранные деньги. Мы намерены показывать, какие вещи закуплены, и снимать короткие видео о том, как они попадают к военным.

https://t.me/humanitarian_help_Ukraine

 

1, 10, 20 ... евро - это небольшая сумма для нас, но если каждый из нас сделает небольшой взнос, то он может увеличиться и значительно поддержать наших героев, борющихся за мирное существование для своей земли и нашей Европы.

 

С вопросами и комментариями вы всегда можете обратиться в мой телеграм-канал. Мы стараемся отвечать в течение 24 часов.  

Это наш первый сбор средств. мы надеемся, что вместе мы сможем изменить ситуацию и обеспечить этих солдат всем необходимым.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 31/10/2022 gestart
2402x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Ibragim A.

Ibragim A.

33 donaties
€ 2.040 van € 100.000 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 31/10/2022 gestart
2402x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog