Doneer en help mee aan waterbasisbehoefte Marokko

Doneer en help mee aan waterbasisbehoefte Marokko
Deel deze actie via:

Voor een behoeftige dorp en kansarmen in een plattelandsdorp Marokko Wensen we watervoorziening via een waterput realiseren

 

For an original village and the underprivileged within a rural village in Morocco, we want to offer a solution for a standard and natural water requirement of a families and villagers where men have to walk for endless waterage Kilometers. We know how important water is to obtain the minimum necessities of life. Water as a drinking requirement, as a purification of our body, for animals and plants to survive. Help provide a village with a basic necessities of life! As fellow human beings, let's help each other with our own possibilities and support! Together we are strong! Any support can provide valuable aid and humanitarian support! Every euro counts the same for this project. Village: Idouziki, Morocco Phase 1: start construction of water well: permit, plotting the ground, start digging Phase 2: start of construction of water well, laying pipes, water supply, Phase 3: finishing pit, placing crane, training maintenance installers

Pour un village original et défavorisé au sein d'un village rural au Maroc, nous voulons offrir une compensation pour un besoin en eau normal et naturel d'une famille et d'un villageois où les hommes doivent marcher pendant des kilomètres d'eau sans fin. Nous savons à quel point l'eau est importante pour obtenir les nécessités minimales de la vie. L'eau comme exigence de boisson, comme purification de notre corps, pour la survie des animaux et des plantes. Aidez à fournir à un village les produits de première nécessité ! En tant qu'êtres humains, aidons-nous les uns les autres avec nos propres possibilités et notre soutien ! Ensemble nous sommes forts! Tout soutien peut apporter une aide précieuse et un soutien humanitaire ! Chaque euro compte pour ce projet. Village : Idouziki, Maroc Phase 1 : commencer la construction du puits d'eau : permis, traçage du terrain, commencer à creuser Phase 2 : début de la construction du puits d'eau, pose des tuyaux, alimentation en eau, Phase 3 : fosse de finition, grue de placement, formation des installateurs de maintenance

Voor een behoeftige dorp en kansarmen binnen een plattelandsdorp te Marokko wensen we graag een tegemoetkoming te bieden voor een standaard en voor ons vanzelfsprekend waterbehoefte van een broodnodige dorp van een 50 gezinnen en dorpelingen waar men ellenlange Kilometers moet stappen om aan water te geraken. Ook de dorstige dieren krijgen een aparte toegang om water te drinken.

Wij allen weten hoe belangrijk water is om minimale levensbehoeften te kunnen verkrijgen. Water als drinkbehoefte, als reiniging van ons lichaam, voor dieren en planten te kunnen doen overleven.

Help mee om een dorp aan een standaard levensbehoefte te helpen! Laten we als medemens elkaar met onze eigen mogelijkheden en steun verder helpen! Samen zijn we sterk! Elke steun kan hierin een waardevolle hulp en humanitaire steun bieden! Elke euro telt om dit project sameN te verwezenlijken.

Dorp: Idouziki, Marokko

Fase 1: start bouw waterput: vergunning, uitzetten grond , start graafwerken

Fase 2: start bouw waterput , leidingen aanleggen, watervoorziening, 

Fase 3: afwerking put, plaatsing kraan, opleiding onderhoud plaatselijke techniekers

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 8/05/2022 gestart
1754x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Rach Oubari

Rach Oubari

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 8/05/2022 gestart
1754x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog