The organiser has inactivated donating. Donating is no longer possible.

Water for Zambia

Water for Zambia
Jan Vandermeer

Help 3 small, very poor communities to get clean drinking water and a tent for funerals.

 

It is not possible to donate anymore

Momenteel verblijf ik voor ruim 3 maanden in Zambia, dicht bij Kabwe. Daar doe ik onder andere vrijwilligerswerk in communities rondom de basis waar ik zit. Die communities zijn straatarm. Veel gezinnen hebben niet genoeg geld voor 3 maaltijden per dag, laat staan gezonde maaltijden. Sommige kinderen kunnen niet naar school omdat er geen geld is voor een schrift of schoenen. Zo'n community van tussen de 300 en 400 mensen heeft doorgaans 1 waterpomp, die voor de meesten ver lopen is. Daarom kiezen locals er regelmatig voor om oppervlaktewater te drinken. Hetzelfde water als waarin wordt gewassen bijvoorbeeld. 

Voor ongeveer 1200 euro kan het materiaal voor een waterpomp gekocht worden. De community zelf heeft de expertise om de arbeid te doen, het gaat dus alleen om het materiaal. 

 

Het tweede doel met deze inzamelingsactie is het kopen van een grote tent, zoals in het leger wordt gebruikt. De hutten/huizen hier zijn zo klein dat als er iemand overlijdt tijdens het regenseizoen dat niemand kan komen om te rouwen. Daarom willen de communities samen een tent delen voor begrafenissen. Zo'n tent is veel te duur voor de communities, zo'n € 2000. 

 

Mijn doel is het kopen van het materiaal voor 3 waterpompen en één tent die de communities delen. Helpt u mee? 

I am currently staying for a little over 3 months in Zambia, close to Kabwe.  Over here I do volunteer work in communities around the base where I am living.  Those communities are poverty-stricken.  Many families don't have enough money for 3 meals a day, let alone healthy meals.  Some children cannot go to school because there is no money for a notebook or shoes.  Such a community of between 300 and 400 people usually has 1 water pump, which is a long walk for most of the people.  That is why locals regularly choose to drink surface water.  The same water in which you wash, for example.

The material for a water pump can be purchased for about 1200 euros.  The community itself has the expertise to do the work, so it's just about the material.

 

The second goal with this fundraiser is to buy a large tent, as used in the military.  The huts/houses here are so small that if someone dies during the rainy season, no one can come to mourn.  That is why the communities want to share a tent together for funerals.  Such a tent is much too expensive for the communities, about € 2000.

 

My goal is to buy the materials for 3 water pumps and one tent that the communities will share.  Will you help?

Ich befinde mich derzeit für über 3 Monate in Sambia, in der Nähe von Kabwe. Unter anderem leiste ich dort Freiwilligenarbeit in den Gemeinden rund um den Stützpunkt, in dem ich mich befinde. Diese Gemeinden sind extrem arm. Viele Familien haben nicht genug Geld für drei Mahlzeiten am Tag, geschweige denn für gesundes Essen. Manche Kinder können nicht zur Schule gehen, weil kein Geld für ein Notebook oder Schuhe vorhanden ist. Eine solche Gemeinde mit 300 bis 400 Einwohnern hat in der Regel nur eine Wasserpumpe, was für die meisten ein weiter Weg ist. Daher entscheiden sich die Einwohner regelmäßig dafür, Oberflächenwasser zu trinken. Das gleiche Wasser, mit dem sie sich zum Beispiel auch waschen.

 

Für etwa 1.200 Euro kann das Material für eine Wasserpumpe gekauft werden. Die Gemeinde selbst verfügt über das Fachwissen, um die Arbeiten auszuführen, es geht also nur um das Material.

Das zweite Ziel dieser Spendenaktion ist der Kauf eines großen Zeltes, wie es in der Armee verwendet wird. Die Hütten/Häuser hier sind so klein, dass, wenn jemand während der Regenzeit stirbt, niemand kommt, um zu trauern. Deshalb wollen die Gemeinden für Beerdigungen ein gemeinsames Zelt nutzen. Ein solches Zelt ist für die Gemeinden viel zu teuer, etwa 2.000 €.

Mein Ziel ist es, das Material für 3 Wasserpumpen und ein gemeinsames Zelt für die Gemeinden zu kaufen. Werden Sie helfen?

Updates

Loading...

Collectors

Loading...
Started on 10/04/23
Viewed 2701x

Fundraiser organised by:

Jan Vandermeer

Jan Vandermeer

 

It is not possible to donate anymore

Donations

 
Show all donations
Started on 10/04/23
Viewed 2701x
Website widget
Add a widget of this fundraiser to a website or blog
 
Other fundraisers in: Humanitarian Aid
Report abuse