Steun VOC MERELBEKE

Steun VOC MERELBEKE

We moeten op zoek naar een andere locatie

 

Het opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Merelbeke (VOC), actief sinds 1982, is een organisatie die zich hoofdzakelijk inzet om noodlijdende wilde dieren op te vangen en te verzorgen om ze na volledig herstel terug in de natuur te kunnen plaatsen. Momenteel vangen we jaarlijks zo’n 6.000 dieren op, waarvan we er ca. 50% na herstel terug kunnen vrijlaten. De oorzaken van opname zijn van uiteenlopende aard: slachtoffers van hoogspanningskabels, verkeer en katten, slachtoffers van botulisme en andere vergiftigingen of ziekten, raamslachtoffers, nestjongen zonder ouders, uitgeputte dieren, dieren uit inbeslagnames, verwaarloosde tamme dieren, etc. Deze dieren komen uit een gebied met een straal van zo’n 30 km rondom het VOC en worden voornamelijk naar ons gebracht door mensen die een dier hebben gevonden en door brandweer- en politiediensten uit de regio. Om de honderden verschillende diersoorten de beste kansen te geven, is heel wat kennis, ervaring en middelen nodig. Voor een optimaal herstel moeten de dieren gepaste voeding, huisvesting en verzorging krijgen, afhankelijk van de soort en de behoeften.
We hebben echter een groot probleem:
De accommodatie voldoet niet meer om op jaarbasis nog duizenden dieren op te vangen: te weinig plaats, moeilijkheden in verband met de bioveiligheidsmaatregelen etc. zorgen ervoor dat we de locatie in de Liedermeersweg binnenkort moeten verlaten en opnieuw beginnen op een andere locatie. Verhuizen is de boodschap!

Om terug een volwaardig opvangcentrum te worden, hebben we een locatie nodig van minimum 1 hectare grond en minstens 10 van elkaar gescheiden delen in het complex (onthaal, intakeruimte, quarantaine, gebouw voor wilde zoogdieren, gebouw voor wilde vogels, gebouw voor tamme zoogdieren, gebouw voor tamme vogels, stockageruimte, dierenartsruimte, werkruimte, winkel, keuken, vergaderruimte, …). We weten nu al dat de verhuis en het opvolgen van de van toepassing zijnde regelgeving enkele miljoenen euro’s extra zullen kosten. 

Om de verhuis te kunnen financieren, kijken we niet alleen naar de Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Merelbeke. We zullen ook extra financiële steun van  onze leden en sympathisanten nodig hebben. Concreet zijn we op zoek naar schenkingen, sponsoring, erfenissen en geldinzamelacties.

 

Updates

Loading...

Collectors

Loading...
Started on 08/03/23
Viewed 2359x

Fundraiser organised for:

Het opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Merelbeke (VOC)

Het opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Merelbeke (VOC)

Fundraiser organised by:

Walter Van der Stiggel

Walter Van der Stiggel

 

Donations

 
Show all donations
Started on 08/03/23
Viewed 2359x
Website widget
Add a widget of this fundraiser to a website or blog