Help overstroomd Wallonië

Help overstroomd Wallonië
Share this fundraiser via:

Steun de mensen in Wallonië die alles verloren hebben bij de overstroming van 14 juli

 
€0 raised
Available in:  French

Chaque dimanche, nous partons en Wallonie avec du matériel de secours. Ce dimanche, ce sera la 35e fois que nous faisons cela.

C'est tout un travail de rassembler suffisamment de biens de secours pendant la semaine qui précède pour les emmener sur place. Nous livrons également toutes les marchandises au domicile des personnes concernées. Cela demande aussi beaucoup d'organisation pour trouver les personnes qui en ont vraiment besoin.

Pour le moment, nous nous concentrons principalement sur la fourniture d'une aide alimentaire à ceux qui en ont besoin ou qui ont des difficultés à l'obtenir.

Par conséquent, nous sommes également très heureux des personnes qui veulent nous soutenir financièrement. Avec cela, nous pouvons ensuite acheter les choses nécessaires, car nous ne recevons pas toujours tout ce qui est nécessaire sous forme de dons.

Iedere zondag trekken we naar Wallonië met hulpgoederen. Aanstaande zondag zal dit trouwens de 35e keer zijn dat we dit doen.

Het is een hele klus om gedurende de week vooraf voldoende hulpgoederen samen te krijgen om mee te nemen naar ginder. Wij gaan ook steeds alle goederen ter plekke bij de getroffenen aan huis afleveren. Ook dit vraagt heel wat organisatie om steeds mensen te vinden die dit echt nodig hebben.

Op dit ogenblik concentreren wij ons voornamelijk op het leveren van voedselhulp voor diegene die dit nodig hebben of die het moeilijk hebben om hier aan te raken.

Daarom zijn wij ook erg blij met mensen die ons op financieel vlak willen steunen. Hiermee kunnen we dan de nodig dingen aankopen, want we krijgen niet altijd alles wat nodig is gedoneerd.

Updates

Loading...

Collectors

Loading...
Started on 23/08/21
Website widget
Add a widget of this fundraiser to a website or blog

Fundraiser organised for:

Hulp voor slachtoffers overstromingen Wallonië vanuit Vlaanderen

Hulp voor slachtoffers overstromingen Wallonië vanuit Vlaanderen

Fundraiser organised by:

Johan & Solange Hermans - Tastenoye

Johan & Solange Hermans - Tastenoye

 
€0 raised

Donations

 
Show all donations
Started on 23/08/21
Website widget
Add a widget of this fundraiser to a website or blog
 
Other fundraisers in: Emergency
Report abuse