Moeder met agressieve buik kanker

Moeder met agressieve buik kanker
Deel deze actie via:

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Liefste mensen,


Mijn naam is Kaoutar.Ik ben een moeder van twee kinderen, en ik ben ook een zus en een dochter.In 2018 werd ik gediagnosticeerd met een zeer zeldzame kanker genaamd Pseudomyxoma Peritonei. Dit is een complexe kanker die zijn oorsprong vindt in de appendix en zich door de buik verspreidt.

Ik heb twee grote operaties ondergaan in het ziekenhuis en ik heb in totaal 18 maanden chemotherapie gehad in mijn plaatselijke ziekenhuis. Desondanks heb ik nog steeds kanker en heb ik het punt bereikt waarop er in Nederland geen behandelingsopties meer beschikbaar zijn. Ik heb contact opgenomen met elk gespecialiseerd ziekenhuis en mezelf doorverwezen voor elke mogelijke klinische proef, zonder succes.

Via een Facebook-steungroep hoorde ik over een behandeling genaamd PIPAC, die met succes wordt gebruikt om mijn kanker te behandelen in verschillende landen over de hele wereld. Helaas is het nog niet beschikbaar in Nederland. Het is een kijkoperatie waarbij chemotherapie onder druk rechtstreeks in mijn buik wordt gespoten. Ik heb contact gehad met Dr. Cortes Guiral in het Santa Elena Ziekenhuis in Madrid, Spanje, die mijn zaak heeft beoordeeld. Ze heeft gezegd dat ik minimaal 3 PIPAC-behandelingen nodig heb, met een tussenpoos van 4 weken. Mogelijk heb ik ook een aantal andere procedures nodig om de PIPAC effectiever te maken (zoals Bromac-injecties rechtstreeks in tumoren die diep ingebed zijn – dit is ook niet beschikbaar in Nederland).

Dit is de beste kans die ik heb om van de kanker af te komen waar ik al meer dan 5 jaar tegen vecht. De gedachte om helemaal naar Spanje te gaan voor een medische behandeling is een beetje eng, maar ik ben vastbesloten dit te verslaan voor mijzelf,en vooral voor mijn kinderen.

Het gaat echter veel geld kosten. Eerst heb ik een diagnostische laparoscopie nodig, die €3800 kost. Hierdoor kan de chirurg precies zien waar al mijn tumoren zich bevinden en hoeveel littekenweefsel ik heb van mijn eerdere operaties. Dan kost elke PIPAC-behandeling €9500,- en heb ik er minimaal 3 nodig. Als ik andere soorten behandelingen nodig heb terwijl ik daar ben, dan zijn daar extra kosten aan verbonden. Ik zal telkens 6 dagen in Spanje zijn, dus er komen ook veel reis- en verblijfskosten bij kijken.

Het is onmogelijk dat we dit behandelplan zelf kunnen betalen, dus ik slik mijn trots in en vraag om jullie hulp. ELKE donatie, hoe klein ook, die u zich kunt veroorloven om te geven, zou enorm helpen. Ik zou het ook erg op prijs stellen als u zou willen overwegen om deze pagina met anderen te delen om het bereik ervan te vergroten.Hoewel woorden dit onmogelijk recht kunnen doen, betuig ik vanuit de diepste diepten van mijn hart mijn dankbaarheid.

 

English version :

Dearest people,

My name is Kaoutar i am a mother of two children, and I am also a sister and a daughter.

In 2018 I was diagnosed with a very rare cancer called Pseudomyxoma Peritonei. This is a complex cancer that originates in the appendix and spreads throughout the abdomen.

I had two major operations in the hospital and a total of 18 months of chemotherapy in my local hospital. Despite this, I still have cancer and have reached the point where there are no more treatment options available in the Netherlands. I have contacted every specialist hospital and referred myself for every possible clinical trial, with no success.

Through a Facebook support group, I learned about a treatment called PIPAC, which is being used successfully to treat my cancer in several countries around the world. Unfortunately it is not yet available in the Netherlands. It is a keyhole operation in which chemotherapy is injected directly into my abdomen under pressure. I have contacted Dr. Cortes Guiral at Santa Elena Hospital in Madrid, Spain, who reviewed my case. She said I need at least 3 PIPAC treatments, 4 weeks apart. I may also need some other procedures to make the PIPAC more effective (such as Bromac injections directly into tumors that are deeply embedded - this is also not available in the Netherlands).

This is the best chance I have to get rid of the cancer I have been fighting for over 5 years. The thought of going all the way to Spain for medical treatment is a bit scary, but I am determined to beat this for myself, and especially my children.

However, it will cost a lot of money. First I need a diagnostic laparoscopy, which costs €3800. This allows the surgeon to see exactly where all my tumors are located and how much scar tissue I have from my previous surgeries. Then each PIPAC treatment costs €9,500 and I need at least 3. If I need other types of treatments while I am there, there will be an additional charge. I will be in Spain for 6 days each time, so there are also a lot of travel and accommodation costs involved.

There is no way we can afford this treatment plan ourselves, so I swallow my pride and ask for your help. ANY donation, no matter how small, that you can afford to give would help immensely. I would also appreciate it if you would consider sharing this page with others to expand its reach. Although words cannot possibly do it justice, I express my gratitude from the deepest depths of my heart.

Dearest people,

My name is Kaoutar i am a mother of two children, and I am also a sister and a daughter.

In 2018 I was diagnosed with a very rare cancer called Pseudomyxoma Peritonei. This is a complex cancer that originates in the appendix and spreads throughout the abdomen.

I had two major operations in the hospital and a total of 18 months of chemotherapy in my local hospital. Despite this, I still have cancer and have reached the point where there are no more treatment options available in the Netherlands. I have contacted every specialist hospital and referred myself for every possible clinical trial, with no success.

Through a Facebook support group, I learned about a treatment called PIPAC, which is being used successfully to treat my cancer in several countries around the world. Unfortunately it is not yet available in the Netherlands. It is a keyhole operation in which chemotherapy is injected directly into my abdomen under pressure. I have contacted Dr. Cortes Guiral at Santa Elena Hospital in Madrid, Spain, who reviewed my case. She said I need at least 3 PIPAC treatments, 4 weeks apart. I may also need some other procedures to make the PIPAC more effective (such as Bromac injections directly into tumors that are deeply embedded - this is also not available in the Netherlands).

This is the best chance I have to get rid of the cancer I have been fighting for over 5 years. The thought of going all the way to Spain for medical treatment is a bit scary, but I am determined to beat this for myself, and especially my children.

However, it will cost a lot of money. First I need a diagnostic laparoscopy, which costs €3800. This allows the surgeon to see exactly where all my tumors are located and how much scar tissue I have from my previous surgeries. Then each PIPAC treatment costs €9,500 and I need at least 3. If I need other types of treatments while I am there, there will be an additional charge. I will be in Spain for 6 days each time, so there are also a lot of travel and accommodation costs involved.

There is no way we can afford this treatment plan ourselves, so I swallow my pride and ask for your help. ANY donation, no matter how small, that you can afford to give would help immensely. I would also appreciate it if you would consider sharing this page with others to expand its reach. Although words cannot possibly do it justice, I express my gratitude from the deepest depths of my heart.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 8/09/2023 gestart
3537x bekeken

Actie georganiseerd door:

Kaoutar D.

Kaoutar D.

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 8/09/2023 gestart
3537x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Medisch
Misbruik melden