Mia Healing Sanctuary: help de zwerfhonden op Bali

Mia Healing Sanctuary: help de zwerfhonden op Bali
Caroline Kroon

Help 12 jarige Mia en haar familie verschil te maken voor de zwerfhonden op Bali.

 
Beschikbaar in:  Nederlands

In 2017 ben ik voor het eerst op Bali geweest. Als dierenliefhebber vond ik het moeilijk om te zien dat veel zwerfhonden er heel slecht aan toe waren. Ik was er maar kort en kon niet veel doen. 7 jaar later ben ik er weer maar en langer en beter voorbereid:) 

Via een Nederlandse die op Bali woont volg ik nu al een tijdje Mia Healing Sanctuary. Mia en haar familie zetten zich met heel hun ziel en zaligheid in voor de zwerfhonden in de omgeving van Uluwatu. Ze huren een groot stuk land waar ruim 60 zwerfhonden leven. Daarnaast helpen ze Balinese gezinnen financieel met de zorg voor hun hond, bijvoorbeeld laten steriliseren (zo voorkom je meer zwerfhonden) of bij gezondheidsklachten. Een stuk educatie hoort hier ook bij. Het werkt op Bali uiteraard anders dan in Nederland. Er is geen steun van de overheid of stichtingen die hulp bieden. Ze zijn dus volledig afhankelijk van donateurs, veelal uit het buitenland. 
 

Nu ik hier op Bali ben heb ik contact met ze gezocht. Behalve langsgaan en me hopelijk ook nuttig maken (je mag niet zomaar als vrijwilliger werken op Bali) zou ik ook financieel iets willen doen. Ik heb ze gevraagd wat ze het hardst nodig hebben. Voer! Was het duidelijke antwoord. En financiële steun om hun sterilisatie projecten te kunnen blijven doen. 
 

Het kost 46 euro per dag om alle honden van de sanctuary te kunnen voorzien van voer. Een hond laten steriliseren kost 28 euro. Het zou toch fantastisch zijn als ik samen met jullie ervoor kan zorgen dat er voor minimaal een maand voer gekocht kan worden én er 20 honden gesteriliseerd kunnen worden!? Dit lukt met een bedrag van 2000 euro. 

Het ingezamelde geld wordt direct overgemaakt aan de leverancier van bijv. rijst wat de honden eten en aan de dierenarts. Heel erg transparant dus! En uiteraard hou ik jullie op de hoogte. Hier en op Instagram (@caatjebv). 

Wil je zelf het werk zien en volgen van Mia:   https://www.instagram.com/mia_healing_sanctuary?igsh=MW9hbGRqZ3FqNHM4dw==

Namens Mia & de honden: Matur Suksma ???

In 2017 I visited Bali for the first time. As an animal lover, I found it difficult to see that many stray dogs were in very bad shape. I was only there for a short time and couldn't do much. 7 years later I'm back again, longer and better prepared :) Through a Dutch woman who lives in Bali, I have been following Mia Healing Sanctuary for a while now. Mia and her family dedicate themselves with all their heart and soul to the stray dogs in the Uluwatu area. They rent a large piece of land where more than 60 stray dogs live. In addition, they help Balinese families financially with the care of their dogs, for example having them sterilized (this prevents more stray dogs) or with health problems. Education is also part of this. 
 

Things obviously work differently in Bali than in the Netherlands. There is no support from the government or foundations to provide assistance. They are therefore completely dependent on donors, often from abroad. 

Now that I am here in Bali I contacted them. Besides visiting and hopefully making myself useful (you are not allowed to just work as a volunteer in Bali), I would also like to do something financially. I asked them what they need most. Feed! Was the clear answer. And financial support to continue their sterilization projects.  

It costs 46 euros per day to provide all the dogs in the sanctuary with food. Having a dog sterilized costs 28 euros. Wouldn't it be fantastic if I could work with you to ensure that food could be purchased for at least a month and that 20 dogs could be sterilized!? This can be achieved with an amount of 2000 euros. The money collected is transferred directly to the supplier of, for example, rice that the dogs eat and to the vet. Very transparent! And of course I will keep you informed on my Instagram account (@caatjebv). 
 

Would you like to see and follow Mia's work yourself: https://www.instagram.com/mia_healing_sanctuary?igsh=MW9hbGRqZ3FqNHM4dw==

On behalf of Mia & the dogs: Matur Suksma ???

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
1 week, 5 dagen geleden gestart
258x bekeken

Actie georganiseerd door:

Caroline Kroon

Caroline Kroon

 

Donaties

 
Toon alle donaties
1 week, 5 dagen geleden gestart
258x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Dieren
Misbruik melden