Merijn, soulmate therapiehond, vriend van iedereen heeft een operatie nodig

Merijn, soulmate therapiehond, vriend van iedereen heeft een operatie nodig
Kaj De Jongh

Merijn heeft jullie hulp nodig om weer pijnvrij door het leven te kunnen gaan!

 

Voor zij die hem kennen moet ik niet vertellen hoe een fantastische hond Merijn is. Door de jaren is hij niet alleen mijn soulmate, grote steun en toeverlaat geworden maar ook die van de bewoners op het woonzorgcentrum waar ik werk.

 

De hond die naar je toe loopt als je huilt, de hond die in stilte zijn warme lijf tegen je zet en zegt "het is allemaal ok"

De hond die elke mens overlaad met kusjes en knuffels of liefde en troost brengt met zijn zachte warme aanwezigheid.

De hond die vrij en blij en gek door het leven raast waar je hem zowat ziet zingen "mooi het leven is mooi".

Die hond, Merijn, heeft nu jullie hulp nodig. Merijn zoals we hem kennen wordt gemist. Pijn en ongemak maken de dagen lang en stressvol.

In 2021 werd hij al geopereerd voor heupdysplasie (bekkenkantelingen), dat kregen we toen klaar. Zijn heupen zijn goed nu en 2 jaar lang na revalidatie hadden we een mooi leven tot dat de kruisband van zijn linkse knie scheurde.

Zijn knie is hierdoor instabiel geworden, de knieschijf is verschoven en er is reeds artrose aanwezig. Merijn moet een TPLO operatie ondergaan.

We vonden een specialist die het aan een aangename prijs wil doen maar alsnog zitten we momenteel strop. 

Ik ben geen mens dat iets voor zich zelf vraagt. Het is voor Merijn, onzen held. Hij houdt me recht in weer en wind, een vriend door dik en dun. Hij bezorgt onze bewoners een lach op hun gezicht. 

Hij verdient een pijnvrij leven! Hij verdient crossen door de bossen, racen door het water, mensen kunnen overladen met kussen en knuffels ...

Merijn is amper 3 jaar oud, hij en wij hebben nog een heel leven voor de boeg.

Dankjewel voor elk klein beetje hulp!!! 

For those who know him, I don't have to tell you how fantastic a dog Merijn is. Over the years, he has not only become my soulmate, great support and refuge, but also that of the residents at the residential care center where I work. The dog that walks to you when you cry, the dog that silently puts its warm body against you and says "it's all okay" The dog that showers every person with kisses and hugs or brings love comfort with a soft, warm presence. The dog that rushes through life free and happy and crazy where you can almost see him singing "beautiful, life is beautiful". That dog, Merijn, needs your help now. Merijn as we know him is missed. Pain and discomfort make the days long and stressful. In 2021 he was already operated on for hip dysplasia (pelvic tilt), and we were able to get that done. His hips are good now and for 2 years after rehabilitation we had a nice life until the cruciate ligament in his knee tore. This has made his knee unstable, the kneecap has shifted and there is already osteoarthritis. Merijn has to undergo a TPLO operation. We found a specialist who is willing to do it at a more reasonable price than many others, but we are still stuck at the moment. I am not a person who asks for anything for myself. It is for Merijn, our hero. He keeps me straight in all weathers, a friend through thick and thin. He deserves a pain-free life! He deserves to race through the woods, race through the water, shower people with kisses and hugs... Merijn is barely 3 years old, he and we still have a whole life ahead of us. Thank you for every little bit of help!

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 17/04/2024 gestart
810x bekeken

Actie georganiseerd door:

Kaj De Jongh

Kaj De Jongh

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 17/04/2024 gestart
810x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog