Hyrox heroes

Hyrox heroes
Jacco ter Voort

3 Hyrox Races for Cancer Recovery to support the Ingeborg Douwes Foundation!

 
Beschikbaar in:  Nederlands

English version down below

Beste vrienden, familie, en mede atleten,

Ik wil graag jullie aandacht vragen voor een belangrijk initiatief dat heel dicht bij mijn hart ligt. Vorig jaar januari ben ik mijn moeder verloren aan de gevolgen van kanker. Haar strijd tegen deze genadeloze ziekte heeft mij diep geraakt, niet alleen vanwege de fysieke uitdagingen die ze heeft doorstaan, maar ook vanwege de mentale en emotionele strijd die ermee gepaard ging.

Helaas blijft het psychologische herstel na kankerbehandelingen vaak onderbelicht. Dit is een cruciaal aspect van het genezingsproces dat meer aandacht verdient. Daarom wil ik met mijn mede deelnemers actie ondernemen en ons steentje bijdragen aan het verbeteren van dit proces voor toekomstige patiënten.

Ik heb besloten om een iets extremere sportprestatie neer te zetten om geld in te zamelen voor de Ingeborg Douwes stichting. Deze stichting zet zich in voor het psychologische welzijn van kankerpatiënten en biedt ondersteuning bij hun herstel. Door deel te nemen aan deze uitdaging wil ik niet alleen geld inzamelen, maar ook aandacht vragen voor het belang van psychologisch herstel na kanker. Hieronder een link naar de website van de stichting voor meer informatie.

https://www.ingeborgdouwesstichting.nl 

Ik zal met mijn mededeelnemers 3 Hyroxen in 1 weekend gaan voltooien. Hyrox is unieke fitnesscompetitie die natuurlijke oefeningen combineert met hardlopen. Deze oefeningen variëren van bijvoorbeeld burpees tot lunges met 8 kilometer hardlopen tussendoor. Om een kleine visualisatie te maken van de afstanden en oefeningen in dit weekend zal ik drie keer onderstaande video gaan voltooien. Daarnaast ook een link naar meer uitleg over Hyrox.

https://www.instagram.com/p/C0Hkx2DreWc/

https://hyrox.com/the-fitness-race/   

Ik nodig jullie uit om ons te steunen in deze uitdaging. Samen kunnen we het verschil maken voor mensen die te maken hebben met de gevolgen van kanker, zowel fysiek als mentaal. Elke donatie, hoe klein ook, draagt bij aan het ondersteunen van onderzoek en het verbeteren van de zorg voor kankerpatiënten.

Laten we samen een positieve verandering teweegbrengen en hoop bieden aan degenen die dit het hardst nodig hebben.

Bedankt voor jullie steun en solidariteit 

Met vriendelijke groet,

Jacco

Dear friends, family, and fellow athletes,

I would like to draw your attention to an important initiative that is very close to my heart. Last January, I lost my mother to the effects of cancer. Her battle against this relentless disease deeply touched me, not only because of the physical challenges she endured, but also because of the mental and emotional struggle that accompanied it.

Unfortunately, psychological recovery after cancer treatments often remains overlooked. This is a crucial aspect of the healing process that deserves more attention. Therefore, I, along with my fellow participants, want to take action and contribute to improving this process for future patients.

I have decided to undertake a slightly more extreme sports challenge to raise funds for the Anders Ingeborg Douwes Foundation. This foundation is dedicated to the psychological well-being of cancer patients and provides support for their recovery. By participating in this challenge, I aim not only to raise money but also to raise awareness of the importance of psychological recovery after cancer.

https://www.ingeborgdouwesstichting.nl 

I will be completing 3 Hyrox races in 1 weekend with my fellow athletes. Hyrox is a unique fitness competition that combines natural exercises with running. These exercises range from burpees to lunges with an 8 k run within the race. To give you a small visualization of the distances and exercises involved in this weekend, I will be completing the challenge depicted in the following video three times. Besides that there is a link with info about the race.

https://www.instagram.com/p/C0Hkx2DreWc/ 

https://hyrox.com/the-fitness-race/

I invite you to support us in this challenge. Together, we can make a difference for those affected by cancer, both physically and mentally. Every donation, no matter how small, contributes to supporting research and improving care for cancer patients.

Let's bring about a positive change together and offer hope to those who need it most.

Thank you for your support and solidarity.

Best regards,
Jacco

Dear friends, family, and fellow athletes,

I would like to draw your attention to an important initiative that is very close to my heart. Last January, I lost my mother to the effects of cancer. Her battle against this relentless disease deeply touched me, not only because of the physical challenges she endured, but also because of the mental and emotional struggle that accompanied it.

Unfortunately, psychological recovery after cancer treatments often remains overlooked. This is a crucial aspect of the healing process that deserves more attention. Therefore, I, along with my fellow participants, want to take action and contribute to improving this process for future patients.

I have decided to undertake a slightly more extreme sports challenge to raise funds for the Anders Ingeborg Douwes Foundation. This foundation is dedicated to the psychological well-being of cancer patients and provides support for their recovery. By participating in this challenge, I aim not only to raise money but also to raise awareness of the importance of psychological recovery after cancer.

https://www.ingeborgdouwesstichting.nl 

I will be completing 3 Hyrox races in 1 weekend with my fellow athletes. Hyrox is a unique fitness competition that combines natural exercises with running. These exercises range from burpees to lunges with an 8 k run within the race. To give you a small visualization of the distances and exercises involved in this weekend, I will be completing the challenge depicted in the following video three times. Besides that there is a link with info about the race.

https://www.instagram.com/p/C0Hkx2DreWc/ 

https://hyrox.com/the-fitness-race/

I invite you to support us in this challenge. Together, we can make a difference for those affected by cancer, both physically and mentally. Every donation, no matter how small, contributes to supporting research and improving care for cancer patients.

Let's bring about a positive change together and offer hope to those who need it most.

Thank you for your support and solidarity.

Best regards,
Jacco

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 13/03/2024 gestart
1475x bekeken

Actie georganiseerd door:

Jacco ter Voort

Jacco ter Voort

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 13/03/2024 gestart
1475x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Sport
Misbruik melden