Patricia is overleden.

Patricia is overleden.
Jonatan Wouters

Patricia Faucompret is mijn moeder. Een geweldige vrouw die altijd alles heeft willen doen voor haar kinderen.

 
€ 0 ingezameld
Beschikbaar in:  Nederlands

Kan u niet doneren?

Zelfs deze steunactie pagina delen over sociale media helpt enorm. 

Patricia Faucompret heeft in 2023 het nieuws gekregen dat ze stage 4 blaas Kanker heeft. Daar boven op, kreeg ze ook te horen dat ze nog maar een anderhalf jaar had. 

Ze kreeg toen eerst chemo, maar na een paar behandelingen bleek het dat haar lichaam dit niet meer kon verdragen. Waardoor ze immunotherapie kreeg in de plaats van chemo. Dit hielp ook niet en haar kanker begon zich uit te zaaien. Ze kreeg plekken op haar lever en longen.

Na een hele tijd tegen haar kanker te vechten en verschillende medicaties te proberen. Verloor ze de strijd. We hebben haar wel vredig kunnen laten gaan onder sedatie. In het einde heeft ze niks gevoeld.

Ik will iedereen bedanken voor de steun to nu toe. Jullie bijdragen heeft enorm geholpen. Namens de hele familie, bedankt.

Ik laat de steunactie nog een week open staan, voor zij die een gifte willen doen aan de familie.

Als laatste will ik ook wat achtergrond geven op wie Patricia Faucompret eigenlijk is..

Mijn moeder heeft haar jonge leven geleefd in een tehuis. Ze heeft een zuster en een broer. Waarvoor ze sinds jong ook heeft voor gezorgd.

Ondanks al die pech van een jonge leeftijd, groeide ze op tot een geweldige moeder. Ik en mijn zusters hadden niets te klagen toen we jong waren. Ondanks dat onze biologische vaders, ons moeder in de steek hebben gelaten en zij voor ons alle drie zorgde. 

Ze is een fantastische moeder, die steeds haar kinderen voorzag van het nodige met het weinige dat ze zelf had.

Wat mijn hart nog het meeste breekt. Is dat ze een job had gevonden die ze echt graag deed. Ze was zo blij dat ze eindelijk terug aan het werken was. Ze kon maar niet genoeg zeggen hoe haar leven eindelijk in orde aan het komen was. 

De eerste jaren ging het goed, maar ze sukkelde meer en meer met haar gezondheid. Ze is operaties moeten ondergaan en zelfs toen al was ze er volledig kapot van. Ik moet niet zeggen hoe hard het is, om je eigen moeder te horen huilen over de telefoon, omdat ze bang is dat ze niet meer kon werken.

Ze had eindelijk haar plek in het leven gevonden, eentje die al lang zoek was… 

Can't donate?

Even sharing this support campaign page on social media helps enormously.

Patricia Faucompret received the news in 2023 that she has stage 4 bladder cancer. On top of that, she was also told she only had a year and a half left.

She first received chemo, but after a few treatments it turned out that her body could no longer tolerate this. As a result, she received immunotherapy instead of chemo. This didn't help either and her cancer started to spread. She developed spots on her liver and lungs.

After batteling the cancer for a year. She succumbed to it in the end. Despite the fact that her medications did not help. We were able to let her pass peacefully under sedation. She did not feel a thing in the end.

Me and the family would like to thank everyone for their support up untill now. It really helped alot.

I will leave this page open for another week. For those of you who want to send their support to the family.

Finally, I also want to give some background on who Patricia Faucompret actually is...

My mother lived her young life in a orphanage. She has a sister and a brother. Which she has also taken care of since she was young.

Despite all that bad luck from a young age, she grew up to be a great mother. Me and my sisters had nothing to complain about when we were young. Even though our biological fathers abandoned our mother and she took care of all three of us.

She is a fantastic mother, who always provided her children with what we needed with the little she had herself.

What breaks my heart the most. Is that she had found a job that she really enjoyed. She was so happy to finally be working again. She couldn't express enough how her life was finally turning around.

Things went well for the first few years, but her health deteriorated more and more. She had to undergo surgeries and even then she was completely devastated. I can't tell you how hard it is to hear your own mother crying over the phone because she's afraid she couldn't work anymore.

She had finally found her place in life, one that had been missing for a long time...

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 22/01/2024 gestart
1320x bekeken

Actie georganiseerd door:

Jonatan Wouters

Jonatan Wouters

 
€ 0 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 22/01/2024 gestart
1320x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog