Steun Glen (34) met zijn strijd tegen leverkanker .

Steun Glen (34) met zijn strijd tegen leverkanker .
Bogemans Nicole

Steun Glen met zijn strijd tegen kanker en zijn ziekte Abernety Type 2 . Wij willen Glen zo lang mogelijk stabiel houden

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Hallo Iedereen .

Ik wil eigenlijk in het kort beschrijven hoe Glen zijn levensverwachting is .Glen heeft al van klein een speciaal ziekte ( Abernety Type 2) hij is hier de eerst gekende persoon met deze speciale aandoeningen. Je moet weten in Glen zijn lichaam is alles anders dan een gewoon persoon alles ligt ook anders .Dus daardoor is Glen zijn lever ziek geworden .Nu Glen staat op een wachtlijst voor een Nieuwe lever maar dit is nog niet nodig omdat Glen zijn lever nog zijn werkt doet ( Maar heel traag ) en omdat er heel weinig levers zijn is dit heel moeilijk. Nu het is nog altijd niet zeker of Glen een nieuwe Lever kan krijgen waarom omdat Glen met die speciaal aandoening zit ( Abernety type 2) is het heel ingewikkeld om dit te opereren omdat Glen zijn lever anders is als onze hij heeft 2 uitgangen waardoor eerst Glen zijn bloed door zijn lichaam gaat en dan pas gezuiverd wordt en ook omdat er dan een heleboel dingen moeten aangelegd  worden wat normaal bij een andere patiënt niet is met leverziekte .Door die speciaal aandoening .En dan heeft Glen daar kanker opgekregen wat de situatie dan ook helemaal anders maakt .ze hebben overlegd om het operatief eruit te nemen maar dat gaat niet ze kunnen er niet aan en is ook levensgevaarlijk omdat een lever heel hard bloedt. Ze hebben bij een biopsie ook perongeluk iets geraakt waardoor Glen toen een heel grote bloeding heeft gehad en hebben ze een heel grote sneden moeten maken voor het bloeden te stelpen .En dat willen ze niet meer meemaken. Dus de tumoren eruit halen gaat ook niet .Genezen gaat glen waarschijnlijk ook niet. De kans is ook groot hebben ze gezegd dat glen binnenkort ( wanneer weten we nog niet ) echt chemo gaat krijgen .De bedoeling van de oncoloog is om Glen zijn levensverwachtingen nog zo lang mogelijk te houden .dus daarmee dit verhaal een beetje dat jullie ook echt begrijpen wat er aan de hand is .daarmee deze steunactie. En op 1.04.24 Begin ik de partner van Glen met verkoop van geurkaarsen voor Glen te steunen op medische vlak . De verkoop van de Geurkaarsen zal te vinden zijn op mijn Facebook Melissa versmissen .ik dank jullie voor jullie luisterd oor .


Hello everyone . I would actually like to briefly describe Glen's life expectancy. Glen has had a special disease since he was little (Abernety Tijpe 2). He is the first known person here with these special conditions. You have to know that everything in Glen's body is different from an ordinary person. Everything is different. So that is why Glen's liver became ill. Now Glen is on a waiting list for a new liver, but this is not necessary yet because Glen's liver is still in his it works (but very slowly) and because there are very few livers this is very difficult. Now it is still not certain whether Glen can get a new liver, why because Glen has that special condition (Abernety type 2), it is very complicated to operate because Glen's liver is different from ours, he has 2 exits, so first Glen his blood passes through his body and is only then purified and also because a lot of things have to be introduced that are not normal in another patient with liver disease. Because of that special condition. And then Glen has contracted cancer there, whatever the situation. completely different. They have discussed removing it surgically, but that is not possible, they cannot handle it and it is also life-threatening because a liver bleeds very heavily. They also accidentally hit something during a biopsy, which caused Glen to have a very large hemorrhage and they had to make very large incisions to stop the bleeding. And they don't want to experience that again. So removing the tumors is not possible. Curing is probably not possible either. There is also a good chance that Glen will soon (we don't know when) will actually receive chemo. The oncologist's intention is to keep Glen's life expectancy for as long as possible. understand what is going on, hence this support campaign. And on 1.04.24 I start supporting Glen's partner with the sale of scented candles for Glen in the medical field. This campaign will soon also be on my Facebook Melissa Versmissen. I thank you for the support and hopefully this will be a great support for Glen.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 31/10/2023 gestart
8306x bekeken

Actie georganiseerd door:

Bogemans Nicole

Bogemans Nicole

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 31/10/2023 gestart
8306x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Medisch
Misbruik melden