Training & medisch materiaal Oekraïne

Training & medisch materiaal Oekraïne
Alain Klijmij

Training & uitrusting voor Oekraïense hulpverleners / training & gear for Ukrainian first responders

 
€ 0 ingezameld
Beschikbaar in:  Nederlands

In Oekraïne vallen nog dagelijks zwaargewonde en dodelijke slachtoffers. Het opleiden van de first responders (brandweer/politie/burgers), die deze mensen in de eerste fase moeten helpen, is erg belangrijk om deze onschuldige slachtoffers zo goed mogelijk te helpen. Daar zetten wij ons vrijwillig voor in. Naast het opleiden zorgen wij ook voor de benodigde materialen, zoals tourniquets en verband, om deze first responders mee uit te rusten. 

Hoe meer geld wij kunnen inzamelen, hoe meer specialisten en deskundigen wij naar Oekraïne kunnen halen, om hun kennis te delen met de mensen die dit het hardst nodig hebben. 

First Responders:

Wij geven trainingen aan brandweer/politie in Oekraïne. Zij zijn vaak als eerste ter plaatse bij een inslag, en zijn de eerste behandelaars van veelal zwaargewonde slachtoffers. Het komt regelmatig voor dat wanneer zij ter plaatse zijn om hulp te bieden, een tweede aanslag plaatsvindt. Wij leren ze zichzelf, elkaar, en burgers helpen. 

Burgers: 

Zeker binnen een oorlogsgebied zou iedereen moeten weten hoe ze zichzelf kunnen helpen. Bij een aanslag kan het te lang duren voordat first responders ter plaatse zijn. Wanneer mogelijk, proberen wij daarom ook zoveel mogelijk burgers te trainen in de basis van het behandelen van de ernstige letsels die zij kunnen oplopen. 

Help ons dit belangrijke werk te blijven doen. 

“Give a man a fish, and you will feed him for a day. Teach a man how to fish, and you will feed him for a lifetime.” 

Ons doel is om een steen in het water te gooien, en de groter wordende rimpels hiervan zoveel mogelijk mensen te laten helpen. 

Onze eerdere missies in Oekraïne zijn daar goed ontvangen. Wij hebben terugkoppeling gehad dat onze trainingen al meermaals levens hebben gered en wezenlijke verschillen hebben gemaakt, daar willen we graag mee doorgaan.

In Ukraine, there are still daily casualties with severe injuries and fatalities. Training first responders (firefighters/police/civilians) who are crucial in providing initial assistance is vital to help these innocent victims as effectively as possible. We volunteer for this cause. In addition to training, we also provide necessary materials like tourniquets and bandages to equip these first responders.

The more funds we can raise, the more specialists and experts we can bring to Ukraine to share their knowledge with those in dire need.

First Responders:

We provide training to firefighters/police in Ukraine who are often the first on the scene of an incident and are the primary caregivers to severely injured victims. It's common for them to face secondary attacks while providing aid. We teach them self-care, mutual aid, and aiding civilians.

Civilians:

Especially in a war zone, everyone should know how to help themselves. During an attack, it can take too long for first responders to arrive. Therefore, we also aim to train as many civilians as possible in basic first aid for the serious injuries they might sustain.

Help us continue this vital work.

“Give a man a fish, and you will feed him for a day. Teach a man how to fish, and you will feed him for a lifetime.” 

Our goal is to throw a stone in the water and let the growing ripples help as many people as possible.

 

Our previous missions in Ukraine have been well-received. We've received feedback that our training has saved lives multiple times and made significant differences, and we want to continue that impact.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 19/04/2024 gestart
269x bekeken

Actie georganiseerd voor:

Salem Safety

Salem Safety

Actie georganiseerd door:

Alain Klijmij

Alain Klijmij

 
€ 0 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 19/04/2024 gestart
269x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog