Franky en Coen's grote Oekraïne Kerstreis

Franky en Coen's grote Oekraïne Kerstreis
Franky van Hintum & Coen van Oosten
Deel deze actie via:

Franky en Coen serveerden met uw hulp meer dan 185.000 gratis porties friet en snacks aan vluchtelingen in Oekraïne.

 
€ 0 ingezameld

Franky en Coen's 14e Kerstreis naar Oekraïne!

Op dit moment zijn we net weer terug van 3 weken frontgebied in Oekraïne waar we o.a. friet en snacks uitdeelden in Mykolayiv, Odessa, Kherson, Zaparozha, Lyman, Kramatorsk, Kharkiv en meer. 

Net terug maar onze grote Kerstreis staat al weer op het punt van beginnen. Kijk voor de laatste nieuwe info bij de “Updates”.

Wij, Franky en Coen, gaan elke keer opnieuw met de frietwagen naar Oekraïne en bakken daar gratis friet en snacks voor kinderen, vluchtelingen, militairen en andere hulpbehoevenden. Vaak bakken we meer dan 2.000 porties op 1 dag. Het gaat niet alleen om de lekkere maalrijd maar vooral ook om een gevoel van steun over te brengen op de Oekraiïnse bevolking.

We waren o.a. in Bucha, Irpin, Borodyanka, Hostomel, Kyiv, Kherson, Zaporizha, Kharkiv, Izium, Sviatogirsk, Sloviansk, Kramatorsk en Lyman enz.

Raketinslag in Kramatorsk
Helaas waren wij 27 juni aanwezig in het Ria Lounge restaurant in Kramatorsk waar een zware (3800kilo) Iskander raket insloeg. Hierbij vielen 13 doden en meer dan 60 gewonden. Bij de mensen die overleden waren oa twee meisjes van 14 jaar en 1 van 17. Deze meisjes waren bedienend personeel en persoonlijk bekenden van ons. 

Wij hadden extreem veel geluk en werden slechts lichtgewond. Dit omdat er precies daar waar wij zaten het dak niet was ingestort.

Onze koel-auto werd zwaar beschadigd maar zowel ik (Franky) als ook Coen kwamen er met lichte verwondingen vanaf.

Afgelopen reizen hebben we gebakken voor burgers en militairen heel dicht aan het front. Alle locaties in de Donbas waren indrukwekkend. We waren o.a. in Sviatogirsk, Sloviansk, Kramatorsk en Lyman. Vooral in Lyman was het heftig omdat we verplicht met kogelwerende kleding moesten werken. Eerder deze reis waren we ook in Kherson. Deze stad en de inwoners krijgen het keer op keer zwaar te verduren met artillerievuur en raketinslagen. Zowel in Kherson alsook in de plaatsen in de Donbas hoorden we met grote regelmaat de inslagen. 

Ook waren we in Zaparozha. Hier leven de mensen in permanente angst voor raketinslagen maar ook is men bang voor de kerncentrale welke in Russische handen is. 

Eerdere reizen:
Vorig jaar maart maakten we onze eerste reis naar de Pools / Oekraïense grens, en nu gaan we al voor de dertiende keer naar Oekraïne, waar de situatie is nog steeds verschrikkelijk is. Dagelijks worden burgerdoelen beschoten door de Russische agressor. Vooral in het zuiden bij Kherson en Zaparozha en in het oosten in de Donbas (regio Donetsk) is de situatie verschrikkelijk Toch gaan we juist daar naartoe omdat daar de hulp en steun het hardst nodig is. 

Onze missie is meervoudig: we bakken friet en snacks maar we hebben ook een aantal verschillende andere projecten lopen. Zo delen we hulpgoederen uit zoals generators en gas-kooktoestelletjes. Daarbij richten we ons veel op individueel leed van burgers. juist deze mensen helpen we zo veel mogelijk vaak met goederen maar ook financieel

Ook financierden mee aan een operatiekamer in Kiyiv en steunen een weeshuis. Daarbij helpen we ook Oekrainse stichtingen die medicijnen en voedselpakketten afleveren in frontgebieden

Elke dag zien we in Oekraïne het leed dat de onschuldige mensen door de Russen is aangedaan. Wij willen proberen dit iets te verzachten. Wij gaan voor de glimlach!

Op onze website en bij onze social media zijn veel foto's en filmpjes te zien van al deze dagen.

Onze reizen zijn bijzonder heftig. We kwamen op de meest bijzondere plaatsen en we hebben fantastische mensen ontmoet, verschrikkelijke verhalen gehoord maar ook de mooiste momenten beleefd. We hebben gelachen en gejankt. Maar het was weer geweldig en we hadden dit nooit willen missen.

Wij zijn bijzonder dankbaar voor jullie steun. Geweldig bedankt! We gaan de mensen verwennen en ons best doen om weer een glimlach op de gezichten toveren.

Wij zullen nooit vergeten wat we allemaal hebben meegemaakt. We hebben geweldige mensen ontmoet die zich in een afschuwelijke situatie bevonden. Ze hebben verschrikkelijke verliezen geleden maar toch verbaasden ze ons telkens weer met hun optimisme en kracht. Het is niet eerlijk dat een land met alle inwoners zo moeten leiden omdat een ander land dit hen aandoet. Oorlog is verschrikkelijk! Dit is de reden waarom we door moeten.

We zijn heel veel in het nieuws zijn geweest (Beau, Jinek, Hart van Nederland, Khalid en Sophie, Half 8 enz.) en bijna alle tv en radio zenders in Nederland hebben aandacht aan ons besteed (NOS, SBS, RTL, Radio 538). Ook in het buitenland zijn reportages uitgezonden over onze acties. 

Door deze aandacht hebben we veel donaties gehad van zowel particulieren als ook van bedrijven en zelfs van TV-beroemdheden.

Kijk zeker ook eens op onze website www.frankyandcoen.nl

We willen graag lang blijven helpen. Hoe lang we dit kunnen doen hangt af van donaties. Daarom, lieve mensen, help ons alstublieft helpen. Wij zullen ten alle tijden duidelijk laten zien hoe we het geld spenderen. 

Alle hulp is welkom en het delen van deze pagina en onze social media wordt bijzonder gewaardeerd!

Hartelijke dank,

Franky en Coen

Onze vorige reizen:

Juni / juli reis
Bekijk de videobeelden van de juni/ juli reis op Youtube

April / mei reis
Bekijk de videobeelden van de april / mei reis op Youtube

Februari / maart reis
Bekijk de videobeelden van de februari / maart reis op Youtube

De december reis
Bekijk de videobeelden van de december reis op Youtube

De november reis
Bekijk de videobeelden van de november reis op Youtube

De oktober reis:

Bekijk de videobeelden van de oktober reis op Youtube

Franky and Coen's 13th trip to Ukraine

Franky and Coen's 14th Christmas trip to Ukraine!

Just back but our big Christmas trip is already about to begin. Check the "Updates" for the latest new info.

At this moment we just returned from the front in Ukraine to distribute French fries and snacks, among other things. This trip we where in Mykolayiv, Odessa, Kherson, Zaparozha, Lyman, Kramatorsk, Kharkiv and more. We, Franky and Coen, go to Ukraine every time with the French fry truck and bake free French fries and snacks for children, refugees, soldiers and other needy people. Often we fry more than 2,000 portions in 1 day. It's not just about the delicious meal, but mainly to convey a sense of support to the Ukrainian people.

We were among others in Bucha, Irpin, Borodyanka, Hostomel, Kherson, Zaporizha, Kharkiv, Izium, Sviatogirsk, Sloviansk, Kramatorsk and Lyman etc.

Missile strike in Kramatorsk
June 27 we were present at the Ria Lounge restaurant in Kramatorsk where a heavy (3800kilo) Iskander missile struck. This killed 13 people and injured more than 60. Among those who died were two girls aged 14 and one aged 17. These girls were waiters and personal acquaintances of ours.

We were extremely lucky and were only slightly injured. This was because exactly where we were sitting the roof had not collapsed.

Our refrigerated car was heavily damaged but both I (Franky) and Coen got away with minor injuries.

Last trips we fried for civilians and soldiers very close to the front. All the locations in the Donbas were impressive. We were among others in Sviatogirsk, Sloviansk, Kramatorsk and Lyman. It was especially intense in Lyman because we were required to wear body armor. Earlier this trip we were also in Kherson. This city and its inhabitants get hit hard time and again with artillery fire and rocket impacts. Both in Kherson and the towns in the Donbas, we heard the strikes with great regularity.

We were also in Zaparozha. Here the people live in permanent fear of rocket impacts but they are also afraid of the nuclear power plant which is in Russian hands.

Planning for our 13th trip: Last year in March we made our first trip to the Polish / Ukrainian border, and now we are going for the thirteenth time to Ukraine, where the situation is still terrible. Civilian targets are shelled daily by the Russian aggressor. This trip we will go to Mykolayiv, Odessa, Kherson, Zaparozha, Lyman, Kramatorsk, Kharkiv and more

Especially in the east (Kherson, Zaparozha and south (Donbas) the situation is terrible. Yet we go there precisely because that is where help and support are most needed.

Our mission is multiple: we bake French fries and snacks but we also have a number of other projects underway. For example, we are taking with us a number of Ford generators to donate to people and institutions that are without electricity and/or heating. With one of these generators we can provide 6-8 homes with quite a lot of electricity, we financed an operating room in Kiyiv and we support an orphanage. We also support Ukrainian foundations that deliver medicine and food parcels to frontline areas.

Front: Upcoming trip we will go to Donetsk region (during our last trip we worked up to 10km from Bakhmut) . Our mission is not easy, but our drive to help is greater than ever.During our trips we bake French fries and snacks for thousands of refugees (up to about 2000 servings in 1 day).We also bake at children's homes, elderly homes and hospitals.

Every day in Ukraine we see the suffering inflicted on the innocent people by the Russians. We want to try to alleviate this a little. We go for the smile!On our website and on our social media you can see many pictures and videos of all these days.Our trips are particularly intense. We came to the most extraordinary places and we met amazing people, heard terrible stories but also experienced the most beautiful moments. We laughed and we cried. But it was great again and we would never have wanted to miss it.

We are extremely grateful for your support. Thank you so much! We are going to spoil people and do our best to put smiles on their faces again.

We will never forget all that we experienced. We met wonderful people who were in horrible situations. They suffered terrible losses yet they amazed us time and again with their optimism and strength. It's not fair that a country with all its people have to suffer like this because another country does this to them. War is terrible! This is why we have to go on

We have been in the news a lot (Beau, Jinek, Hart van Nederland, Khalid and Sophie, Half 8 etc.) and almost all TV and radio stations in the Netherlands have paid attention to us (NOS, SBS, RTL, Radio 538). Even abroad, reports were broadcast about our action. Because of this attention we have had many donations from both individuals and companies and even from TV celebrities such as the Toppers, and we were regular guests in the Coen and Sander Show.

Be sure to check out our website http://www.frankyandcoen.nl

We would like to help for a long time. How long we can do this depends on donations. Therefore, dear people, please help us. We will show clearly at all times how we spend the money.

All help is welcome and sharing this page and our social media is greatly appreciated!

Many thanks,

Franky and Coen

Our June / July trip
Watch video footage of the June / July trip on Youtube

Our April / May trip
Watch video footage of the April/May trip on Youtube

Our February/March trip
Watch video footage of the February/March trip on Youtube

Our December Christmas trip
Watch video footage of the December trip on Youtube

The November trip
Watch video footage of the November trip on Youtube

The October trip
Watch video footage of the October trip on Youtube

Die 14. Weihnachtsreise von Franky und Coen in die Ukraine!

Wir sind gerade erst zurück, aber unsere große Weihnachtsreise steht schon vor der Tür. Die neuesten Informationen finden Sie im Abschnitt "Updates".

Momentan Sind wir gerade zuruck von vier Wochen in die Frontgebiete der Ukraine, um unter anderem Chips und Snacks zu verteilen. Diese Reise führt uns unter anderem nach Mykolayiv, Odessa, Kherson, Zaparozha, Lyman, Kramatorsk und Kharkiv. Wir, Franky und Coen, fahren jedes Mal mit dem Chips-Truck in die Ukraine und backen kostenlose Chips und Snacks für Kinder, Flüchtlinge, Soldaten und andere Bedürftige. Oft backen wir an einem Tag mehr als 2.000 Portionen. Dabei geht es nicht nur um das leckere Essen, sondern vor allem darum, den Menschen in der Ukraine ein Gefühl der Unterstützung zu vermitteln.

Wir waren in Orten wie Bucha, Irpin, Borodyanka, Hostomel, Kherson, Zaporizha, Kharkiv, Izium, Sviatogirsk, Sloviansk, Kramatorsk und Lyman usw.

Raketeneinschlag in Kramatorsk
Hier waren wir am 27. Juni im Restaurant Ria Lounge in Kramatorsk, wo eine schwere (3800 Kilo schwere) Iskander-Rakete einschlug. Dabei gab es 13 Tote und mehr als 60 Verletzte. Unter den Toten befanden sich zwei Mädchen im Alter von 14 und ein Mädchen im Alter von 17 Jahren, die Kellnerinnen und persönliche Bekannte von uns waren.

Wir hatten großes Glück und wurden nur leicht verletzt. Das lag daran, dass genau dort, wo wir saßen, das Dach nicht eingestürzt war.

Unser Kühlwagen wurde schwer beschädigt, aber sowohl ich (Franky) als auch Coen kamen mit leichten Verletzungen davon.

Bei den letzten Reisen haben wir für Zivilisten und Soldaten in unmittelbarer Nähe der Front gebacken. Alle Standorte im Donbass waren beeindruckend. Wir waren u. a. in Swjatogirsk, Sloviansk, Kramatorsk und Lyman. In Lyman war es besonders intensiv, weil wir Schutzwesten tragen mussten. Zu Beginn dieser Reise waren wir auch in Cherson. Diese Stadt und ihre Einwohner werden immer wieder durch Artilleriebeschuss und Raketeneinschläge schwer getroffen. Sowohl in Cherson als auch in den Städten im Donbass hörten wir die Einschläge mit großer Regelmäßigkeit.

Wir waren auch in Zaparozha. Hier leben die Menschen in ständiger Angst vor Raketeneinschlägen, aber auch vor dem Atomkraftwerk, das sich in russischer Hand befindet.

Frühere Reisen:
Im vergangenen März waren wir zum ersten Mal an der polnisch-ukrainischen Grenze, und jetzt fahren wir zum dreizehnten Mal in die Ukraine, wo die Situation immer noch schrecklich ist. Täglich werden zivile Ziele vom russischen Aggressor beschossen. Vor allem im Süden in der Nähe von Kherson und Zaparozha und im Osten im Donbas (Donezk-Region) ist die Lage schrecklich. Doch wir fahren genau dorthin, weil dort Hilfe und Unterstützung am dringendsten benötigt werden. 

Unsere Aufgabe ist vielfältig: 
Wir frittieren Pommes frites und Snacks, aber wir führen auch eine Reihe anderer Projekte durch. Zum Beispiel verteilen wir Hilfsgüter wie Generatoren und Gaskocher. Dabei konzentrieren wir uns sehr auf die individuelle Not der Bürger. Genau diesen Menschen helfen wir so gut wie möglich. Wir haben auch einen Operationssaal in Kiyiv mitfinanziert und unterstützen ein Waisenhaus. Außerdem unterstützen wir ukrainische Stiftungen, die Medikamente und Lebensmittelpakete in die Frontgebiete liefern.

Jeden Tag sehen wir in der Ukraine das Leid, das die Russen unschuldigen Menschen zufügen. Wir wollen versuchen, dieses Leid ein wenig zu lindern. Auf unserer Website und in den sozialen Medien können Sie viele Fotos und Videos von unseren Reisen sehen, die besonders intensiv sind. Wir haben die außergewöhnlichsten Orte besucht und erstaunliche Menschen getroffen, schreckliche Geschichten gehört, aber auch die schönsten Momente erlebt. Wir haben gelacht und wir haben geweint. Aber es war wieder großartig und wir möchten es nicht missen.

Wir sind sehr dankbar für Ihre Unterstützung. Vielen Dank dafür! Wir werden die Menschen verwöhnen und unser Bestes tun, um ihnen wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Wir werden nie vergessen, was wir durchgemacht haben. Wir haben erstaunliche Menschen getroffen, die sich in schrecklichen Situationen befanden. Sie haben schreckliche Verluste erlitten, aber sie haben uns immer wieder mit ihrem Optimismus und ihrer Stärke verblüfft. Es ist nicht fair, dass ein Land mit all seinen Menschen so leiden muss, weil ein anderes Land es ihnen antut. Krieg ist schrecklich! Deshalb müssen wir weitermachen.

Wir waren oft in den Nachrichten (Beau, Jinek, Hart van Nederland, Khalid und Sophie, Half 8 usw.) und fast alle Fernseh- und Radiosender in den Niederlanden haben uns Aufmerksamkeit geschenkt (NOS, SBS, RTL, Radio 538). Auch im Ausland wurden Berichte über unsere Aktionen gesendet. Aufgrund dieser Aufmerksamkeit haben wir viele Spenden von Privatpersonen und Unternehmen und sogar von TV-Prominenten erhalten.

Schauen Sie sich unbedingt unsere Website http://www.frankyandcoen.nl an.

Wir möchten noch lange Zeit weiterhelfen. Wie lange wir das tun können, hängt von den Spenden ab. Deshalb, liebe Menschen, helfen Sie uns bitte zu helfen. Wir werden jederzeit deutlich machen, wofür wir das Geld ausgeben.

Jede Hilfe ist willkommen und das Teilen dieser Seite und unserer sozialen Medien wird sehr geschätzt!

Vielen Dank!

Franky und Coen

Unsere Ukrainereise im juni / juli
Sehen Sie sich das Video von der Reise im juni / juli auf Youtube an.

Unsere Ukrainereise im April Mai
Sehen Sie sich das Video von der Reise im April/Mai auf Youtube an.

Sehen Sie sich das Videomaterial der Reise im auf Youtube an

Unsere letzte Weihnachtsreise (Dezember)

Sehen Sie sich das Video von der Reise im Dezember auf Youtube an.

Die Reise im November:

Sehen Sie sich das Videomaterial der Reise im November auf Youtube an

Die Reise im Oktober:

Sehen Sie sich das Videomaterial der Reise im Oktober auf Youtube an

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 24/03/2022 gestart
207251x bekeken

Actie georganiseerd voor:

Stichting Franky and Coen Into The Breach

Stichting Franky and Coen Into The Breach

Actie georganiseerd door:

Franky van Hintum & Coen van Oosten

Franky van Hintum & Coen van Oosten

 
€ 0 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 24/03/2022 gestart
207251x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog