Noodsituatie

Noodsituatie
Liliane Ollivier

Noodsituatie door zware oplichting

 

Hallo beste lezer van deze ongewone brief,

Met een bang hart en schroomvol meld ik u geen andere uitweg meer te zien dan om op deze manier uw hulp te vragen om me financieel te helpen. Het is voor mij een hele stap om me zo kwetsbaar op te stellen en me noodgedwongen tot mijn klanten en sympathisanten te moeten richten. Maar ik zie geen andere uitweg meer; we dreigen immers op korte termijn alles te verliezen: ons huis, onze spaargelden, mijn onderneming. 
Hoe is het zover kunnen komen?

Copyservicecenter is door een oplichter misleidt en voor enkele honderdduizenden euro’s opgelicht. 

Deze oplichter is met de noorderzon verdwenen en heeft ons opgezadeld met alle door hem gemaakte schulden. Hij misbruikte immers bij een grote internationale firma de naam van mijn onderneming en ook het BTWnummer. 
Ondanks de tussenkomst van de rechtbank werd ik onverwacht en onbegrijpelijk toch verantwoordelijk geacht. “Ik was ter goeder trouw en had beter moeten weten”, en daarmee moet ik het doen vindt de rechter. 

 Daarom dit ongewoon verzoek aan iedereen die ons kan en wil steunen: zou u ons financieel willen helpen om te overleven?

Als u ons genegen bent en in de mogelijkheid om een bijdrage te storten, dan zijn we u daarvoor zeer erkentelijk. 


Ik besef maar al te goed dat dit een zeer ongewone vraag is, maar ik ben ten einde raad en de tijd dringt. 

voor ons huis is het te redden is een onmogelijke zaak 

verkoop gaat door !! ondanks al mijn spaarcenten en toch nog zoveel mogelijke betalingen naar hen toe

het enige wat ik nu nog wil houden is de zaak , daarvoor  vragen we jullie hulp nu om toch nog ettelijke jaren verder te werken met jullie allen 

Vanuit de grond van mijn hart zeg ik jullie al bij voorbaat ‘hartelijk dank voor jullie financiële steun die ik zeer waardeer’. 
Mocht u andere personen kennen die deze steunactie genegen zouden zijn, mag ik dan vragen om hen dit schrijven te bezorgen?

Zeer genegen,

Ollivier Liliana

Updates

Loading...

Collectors

Loading...
Started on 26/04/23
Viewed 728x

Fundraiser organised by:

Liliane Ollivier

Liliane Ollivier

 

Donations

 
Show all donations
Started on 26/04/23
Viewed 728x
Website widget
Add a widget of this fundraiser to a website or blog