Slachtoffers Chemours: juridisch en medische ondersteuning

Slachtoffers Chemours:  juridisch en medische ondersteuning

Chemours heeft extreem veel gezondheidsschade aangericht bij Slachtoffers die zich gemeld hebben bij www.c8claim.nl

 

Chemours weigert schone productietechnieken toe te passen en uitstoot definitief te beperken!

De techniek is er om het milieu niet meer te belasten maar Chemours vindt de kosten te hoog. Sinds 2016 werkt juridisch adviseur Mr. Meijer van PKLC BV aan de (massa)claim van meer dan 1000 omwonenden tegen Chemours. Bizar noemt Meijer het dat Chemours jarenlang zwaar vervuilende stoffen in het milieu heeft gepompt en de omwonenden met gezondheidsklachten heeft opgezadeld terwijl er technieken beschikbaar zijn die vervuiling voorkomen.

In de nieuwe Omgevingswet ingaande 1 januari 2024 wordt uitgegaan van het voorzorgsbeginsel. Dat is belangrijk omdat de overheid hiermee aangeeft dat bij vervuilende activiteiten, zoals bij Chemours, altijd moet worden uitgegaan van de laatste stand van de techniek, en deze ook zo snel mogelijk moet worden ingevoerd.

Eén van deze nieuwe technieken wordt inmiddels toegepast bij de Chemoursfabriek in Fayetteville USA. Daar past men de zogenaamde SCWO-techniek toe. Deze bestaat uit een wand die vervuildestoffen uit het water filtert waardoor het afvalwater vrijwel schoon in het milieu terecht komt. Voor Chemours Dordtrecht zou dat betekenen dat op hun fabrieksterrein een damwand van ongeveer 24-meter diepte moet worden geslagen zodat de Merwede rivier niet verder wordt vervuild.

Het is vrij opmerkelijk dat deze techniek niet door Chemours in Nederland is toegepast. Zeker wanneer je je realiseert dat zelfs de CEO ( Brian Long ) van Chemours in de USA heeft geadviseerd deze oplossing in al hun filialen te gaan gebruiken. Het is daarbij zelfs mogelijk stoffen terug te winnen en deze opnieuw te gebruiken.

Het managementteam van Chemours Nederland heeft overigens wel deze techniek onderzocht maar kwam tot de conclusie dat de investeringskosten van ongeveer 100 miljoen euro te hoog waren. Bovendien zou ook een rol hebben gespeeld dat er inmiddels een nieuwe stof genaamd Viton die 100% PFAS en GENX vrij is, al wordt geproduceerd in hun Amerikaanse vestiging.

De slachtoffers van de uitstoot van PFAS en GENX hebben hier helaas niets aan. Hun gezondheid is inmiddels ernstig aangetast. Voor hen is Meijer van plan een crowdfunding op te zetten om hen financieel te ondersteunen en aanvullend onderzoek mogelijk te maken. Het spreekt voor zich dat we de nieuwste inzichten, die uit dit onderzoek komen, gaan delen met alle politieke partijen in de hoop dat maatregelen in het nieuwe regeerakkoord een plaats krijgen, aldus Meijer.

Daar blijft het niet bij. PKLC BV wil met een aantal universiteiten in oktober 2024 een congres organiseren waar een 20-tal experts/wetenschappers de Dordtse bevolking informeren over de huidige situatie en over de saneringsplannen van grond, water en lucht die volgend jaar moeten starten. Deze info zullen we in een databank opslaan die voor iedereen toegankelijk is, dus ook voor de politieke partijen. Daarnaast dringt PKLC BV erbij de GGD en Minister van Volksgezondheid op aan de gezondheid van de Dordtse bevolking te monitoren.

PKLC zal binnenkort de claims neerleggen bij Chemours en de rechtbank. Uiteraard zal ook gerefereerd worden aan de weigering om de nieuwste productietechnieken te gebruiken. Meijer voegt daar nog aan toe dat hij zijn civiele claim succesvoller acht dan een strafrechtclaim op basis van 173a Wetboek van Strafrecht die, zo wijst onderzoek uit, al vele male ongegrond wordt verklaard.

Inwoners van Dordrecht en omgeving claimen schade veroorzaakt door Dupont/Chemours.

Slachtoffers van gezondheidsschade uit de regio Dordrecht, die zich onlangs hebben aangemeld bij de website www.c8claim.nl gaan gezamenlijk een forse schadeclaim indienen bij Dupont/Chemours. De mensen die zich hebben aangemeld zijn inwoners maar ook (ex) werknemers van het bedrijf die forse gezondheidsklachten hebben opgelopen door de uitstoot van zeer schadelijke chemische stoffen.

Pelican Key Legal consultancy had hiertoe recent een oproep gedaan aan alle omwonenden zich aan te melden.

De slachtoffers, vertegenwoordigt door Mr. Meijer, eisen bedragen die tot 100.000 euro per geval kunnen oplopen. De totale claim zal daardoor vele miljoenen Euro's gaan bedragen nu duidelijk is geworden dat Dupont/Chemours jarenlang bewust zeer gevaarlijke en schadelijke stoffen zoals C8/PFOA heeft uitgestoten en verspreid via de lucht, het (drink)water en de bodem. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een duidelijk verband bestaat tussen deze stoffen en ernstige ziekten, zoals kanker, vruchtbaarheids- en/of zwangerschapsproblemen en met name aantasting van het immuunsysteem van mensen.

Dat de claim kans van slagen heeft bleek begin vorige maand in de VS toen de chemiereuzen Dupont/Chemours en Corteva een schikking troffen met slachtoffers van meer dan 1 miljard dollar. De zaak die in de VS werd omschreven als één van de grootste milieuschandalen ooit. 

Maar ook het Belgische bedrijf 3M is in mei dit jaar door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een Vlaams gezin. In het bloed van de ouders en hun twee kinderen werden abnormaal hoge hoeveelheden PFAS aangetroffen. Mede hierdoor heeft het concern aangegeven te stoppen met de productie van niet afbreekbare chemische stoffen die de gezondheid aantasten. Zodra de claim tegen Dupont/Chemours is ingediend verwachten we snel een reactie van hen, aldus Mr. Meijer. C8Claim heeft bijgedragen aan de diverse dagvaardingen die thans al zijn uitgebracht tegen Chemours.

Onlangs hebben we gesprekken gevoerd met de onderzoeksraad OVV, die ondersteunt de slachtoffers en heeft twee rapporten uitgebracht en aanbevelingen aan de Tweede Kamer gedaan om de “for ever chemicals” voor eeuwig uit te bannen en niet verder de gezondheid te laten aantasten van de bevolking in de Drechtsteden en de rest van Nederland.

Omwonenden kunnen zich overigens nog steeds via de website www.c8claim.nl aanmelden.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 9/05/2024 gestart
111x bekeken

Actie georganiseerd door:

Eric Meijer

Eric Meijer

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 9/05/2024 gestart
111x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog