Make stem cell transplant possible for Dutch baker in Thailand

Make stem cell transplant possible for Dutch baker in Thailand
Rene  Boerman

Maak stamceltransplantatie mogelijk voor Nederlandse bakker in Thailand. Zodat zijn leven met jaren verlengd kan worden.

 
  • For English version please scroll down
  • สำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ โปรดเลื่อนลงมา

=================================

Hallo ik zal me even voorstellen. Mijn naam Is René Boerman en ben 55 jaar jong. Ik woon, leef en werk in Krabi Town, Thailand. Ik run hier al zo'n 30 jaar samen met mijn vrouw en dochter een kleine familie bakkerij en restaurant (de Maharat Bakery). Na een periode waarin ik mij niet goed voelde heb ik in verschillende ziekenhuizen gelegen voor onderzoeken. Ik werd met de dag zieker en zieker. Helaas kreeg ik februari de diagnose, multiple myeloma (beenmerg kanker) ziekte van Kahler.

Ik moest voor de behandeling naar het Siriraj Hospital in Bangkok, wat het oudste en grootste ziekenhuis in Thailand is. Dit ziekenhuis heeft een speciale afdeling voor mijn ziekte. De arts die mij behandelt is gespecialiseerd in multiple myeloma en heeft dan ook veel ervaring met de behandeling zoals ik die tot nu toe al heb gehad en nog ga krijgen. Na 7 maanden van chemokuren en 3 beenmerpuncties kan ik zeggen dat de behandelingen goed aanslaan. Mijn behandelend arts en wij zijn positief mits de stamceltransplantatie plaats kan vinden..... Dus we gaan ervoor!!!

Alles om mijn leven met jaren te verlengen!!!

Zoals het nu gepland is word ik 10 september opgenomen en zullen er 17 september stamcellen uit mijn bloed gehaald worden. Deze stamcellen worden opgeslagen in het ziekenhuis en worden op een later tijdstip (wanneer ik het geld hiervoor heb) terug geplaatst. De zogenaamde stamceltransplantatie.

Stamceltransplantatie is een behandeling waarbij iemand stamcellen krijgt toegediend om beenmerg te vervangen dat door kanker of de behandeling van kanker vernietigd is.

De vergoeding van mijnThaise ziektekostenverzekering was na de eerste onderzoeken al op waardoor wij alle daarop volgende behandelingen en chemokuren zelf hebben moeten betalen. Ondanks alle goede hulp van familieleden en vrienden is onze spaarpot (bijna) leeg.

Ik verblijf momenteel nog steeds samen met mijn vrouw, voor de behandeling, in Bangkok. Tot ons grote verdriet heeft ook COVID-19 ons bedrijf geraakt. Hierdoor liggen de werkzaamheden in de bakkerij en 't restaurant dan ook nagenoeg stil. Dit houdt in dat onze inkomsten nihil zijn maar onze uitgave groot. De bakkerij is wel open zodat mijn dochter en het personeel iig nog wat inkomsten hebben.

Ik vind het lastig en zwaar maar ik zie geen andere uitweg. Zouden jullie mij willen en kunnen helpen!!! Ik probeer dan ook het plaatje rond te krijgen zodat ik kan gaan voor, de voor mij, zo belangrijke stamceltransplantatie. Het bedrag dat hiervoor nodig is, is hoog, echt heel hoog en zal ongeveer 40.000 euro zijn. Ik weet dat dit onwijs veel geld is maar dit is nu eenmaal de prijs die deze transplantatie, voor mij, in Thailand kost. Tijdens de behandeling zal ik in het ziekenhuis moeten verblijven waarvan sowieso 4 weken totaal geïsoleerd.

Ik hoop op jullie steun!!!

Alle beetjes helpen, groot of klein en ik zal jullie dan ook tot in lengte van dagen dankbaar zijn. Wij zullen jullie regelmatig op de hoogte houden van mijn behandelingen en de resultaten.

René, Yim en Torlek Boerman 

=================================

Hi, let me introduce myself. My name is René Boerman and I am 55 years young. I live and work in Krabi Town, Thailand. I have been running a small family bakery and restaurant (the Maharat Bakery) here with my wife and daughter for about 30 years. After a period in which I did not feel well, I was in various hospitals for examinations. I was getting sicker and sicker by the day. Unfortunately, I was diagnosed with multiple myeloma (bone marrow cancer) in February.

I had to go to Siriraj Hospital in Bangkok for treatment, which is the oldest and largest hospital in Thailand. This hospital has a special ward for my illness. The doctor who treats me is specialized in multiple myeloma and therefore has a lot of experience with the treatment. After 7 months of chemotherapy and 3 bone marrow punctures, I can say that the treatments are working well. My treating doctor as well as my family and l are positive but everything depends on whether the stem cell transplant can take place ..... So let's go for it!!!

Stem cell transplantation is a treatment in which a person is given stem cells to replace bone marrow that has been destroyed by cancer or cancer treatment.

Anything to extend my life for years!!!

As it is now planned, I will be admitted on September 10 and stem cells will be removed from my blood on September 17. These stem cells are stored in the hospital and will be returned at a later date (when I have the money for this).The so-called stem cell transplant.

The reimbursement of my Thai health insurance had already run out after the first examinations, so we had to pay for all subsequent treatments and chemotherapy ourselves. Despite all the good help from relatives and friends, our piggy bank is (almost) empty.

I am currently still staying in Bangkok with my wife for treatment. To our great sadness, COVID-19 has also affected our company. As a result, the work in the bakery and the restaurant has virtually come to a standstill. This means that our income is nil but our expenditure is large. The bakery is open so that my daughter and the staff still have some income.

I find it difficult and heavy but I see no other way out than to ask you: Would you be willing and able to help me??? I am therefore trying to complete the picture so that I can go for the stem cell transplant that is so important to me. The amount needed for this is high, really very high and will be about 40,000 Euros. I know this is a lot of money, but this is simply the price that this transplant costs, for me, in Thailand. During the treatment I will have to stay in the hospital, of which I will be completely isolated for 4 weeks.

I hope for your support!!!

Every little bit helps, big or small and I will be grateful to you forever. We will keep you regularly informed of my treatments and the results.

René, Yim and Torlek Boerman

=================================

สวัสดีครับ มาแนะนำตัวครับ ฉันชื่อ René Boerman และฉันอายุ 55 ปี ฉันอาศัยและทำงานในเมืองกระบี่ ประเทศไทย ฉันเปิดกิจการร้านเบเกอรี่และร้านอาหารของครอบครัวเล็กๆ (มหาราชเบเกอรี่) ที่นี่กับภรรยาและลูกสาวของฉันมาประมาณ 30 ปีแล้ว หลัง จาก ที่ รู้สึก ไม่ สบาย ตัว ก็ ไป ตรวจ ที่โรง พยาบาล ต่าง ๆ. ฉันป่วยมากขึ้นทุกวัน น่าเสียดายที่ฉันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหลายชนิด (มะเร็งไขกระดูก) ในเดือนกุมภาพันธ์

ฉันต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โรงพยาบาลนี้มีหอผู้ป่วยพิเศษสำหรับฉัน  แพทย์ที่ปฏิบัติต่อฉันมีความเชี่ยวชาญในโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple myeloma) ดังนั้นจึงมีประสบการณ์ในการรักษามากมาย หลังจาก 7 เดือนของการทำเคมีบำบัดและการเจาะไขกระดูก 3 ครั้ง ฉันสามารถพูดได้ว่าการรักษานั้นใช้ได้ผลดี แพทย์ผู้รักษาของฉัน ครอบครัวของฉัน และฉันคิดบวก แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ..... ลุยเลย!!! การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเป็นการรักษาที่บุคคลจะได้รับเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อทดแทนไขกระดูกที่ถูกทำลายโดยมะเร็งหรือการรักษามะเร็ง

 อะไรก็ได้ที่ยืดอายุผมไปอีกหลายปี!!!

ตามที่ได้วางแผนไว้ตอนนี้ ฉันจะเข้ารับการรักษาในวันที่ 10 กันยายน และเซลล์ต้นกำเนิดจะถูกลบออกจากเลือดของฉันในวันที่ 17 กันยายน สเต็มเซลล์เหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในโรงพยาบาลและจะถูกส่งคืนในภายหลัง (เมื่อฉันมีเงินสำหรับสิ่งนี้) ที่เรียกว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์

 ค่าประกันสุขภาพของไทยของฉันหมดลงแล้วหลังจากการตรวจครั้งแรก ดังนั้นเราจึงต้องจ่ายค่ารักษาและเคมีบำบัดในภายหลังทั้งหมดเอง  แม้ว่าญาติและเพื่อนฝูงจะได้รับความช่วยเหลืออย่างดี แต่กระปุกออมสินของเรา (เกือบ) ว่างเปล่า

ตอนนี้ฉันยังคงอยู่ในกรุงเทพฯ กับภรรยาเพื่อรับการรักษา  ด้วยความโศกเศร้าครั้งใหญ่ของเรา COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อ บริษัท ของเราเช่นกัน  ส่งผลให้งานในร้านเบเกอรี่และร้านอาหารแทบหยุดนิ่ง  ซึ่งหมายความว่ารายได้ของเราเป็นศูนย์ แต่รายจ่ายของเรามีมาก ร้านเบเกอรี่เปิดเพื่อให้ลูกสาวและพนักงานยังคงมีรายได้อยู่บ้าง

ฉันพบว่ามันยากและหนักหน่วง แต่ฉันไม่เห็นทางออกอื่นนอกจากถามคุณ: คุณจะเต็มใจและสามารถช่วยฉันได้ไหม??? ดังนั้นฉันจึงพยายามทำให้ภาพสมบูรณ์เพื่อที่ฉันจะได้ไปปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดที่สำคัญกับฉันมาก จำนวนเงินที่จำเป็นสำหรับสิ่งนี้สูงมาก สูงมาก และจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 ยูโร ฉันรู้ว่านี่เป็นเงินจำนวนมาก แต่นี่เป็นเพียงราคาที่การปลูกถ่ายนี้มีค่าใช้จ่ายสำหรับฉันในประเทศไทย ในระหว่างการรักษา ฉันจะต้องอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งฉันจะถูกแยกออกไปโดยสิ้นเชิงเป็นเวลา 4 สัปดาห์

ฉันหวังว่าสำหรับการสนับสนุนของคุณ !!!

ทุกเล็กน้อยช่วยได้ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ผมจะขอบคุณคุณตลอดไป เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการรักษาและผลการรักษาของฉัน

René, Yim และ Torlek Boerman

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 29/08/2021 gestart

Actie georganiseerd door:

Rene  Boerman

Rene Boerman

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 29/08/2021 gestart
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Medisch
Misbruik melden