Help mij me leven terug te krijgen /Help me get my life back

Help mij me leven terug te krijgen /Help me get my life back
Gül Ipek
Deel deze actie via:

🙏LIEVE MENSEN WILLEN JULLIE MIJ ALSJEBLIEFT HIERIN STEUNEN/ 🙏DEAR PEOPLE WILL YOU PLEASE SUPPORT ME IN THIS

 
Beschikbaar in:  Nederlands

OPROEP AAN JULLIE

Lieve mensen,

Ik ben Gül nu 41 jaar oud en sinds ik een klein meisje was aan de dialyse geraakt en raakte mijn eigen nieren kwijt. Begon me dialyse in het wilhelmina kinderziekenhuis In Utrecht 1995. Kreeg toen ik 12 was eerst een catheter om te dialyseren en toen kreeg ik ene shunt in me linker onderarm. 

Zoveel operaties gehad te hebben nu ruim 12 jaar shunt in me rechter boven arm en dat gaat ook niet goed. Moet weer onder het mes en dat brengt ook veel verdriet met zich mee.

Ik heb 3 transplantaties gehad en helaas nu

wachtende op de 4 e poging. Bij mijn eerste nier heb ik maar 3 maanden ervan kunnen genieten want de ziekte kwam terug en dit was toen ik 12jaar oud was. De  2e nier hooguit 6 jaar maar met zware medicatie en moest gauw weer eruit en dat vond plaats in het radboud ziekenhuis waar tevens als enige ziekenhuis in Nederlan mijn ziektebeeld Nefrotisch syndroom (fsgs) onderzocht word.  De 3e nier werd meteen na dag 1 al ziek en hebben dat een jaar lang gerekt met zware behandelingen maar mocht niet baten en moest erweer uit. Vanaf het moment dat je weer start aan de dialyse bouw je jaren op maar wil geen garantie geven dat je snel aan de beurt bent en zeker niet in mijn geval. Heb na 3 donoren antistoffen opgebouwd. Vandaar dat familie match de perfecte match is. Mijn oom hierheen halen is geen optie omdat ik niet garant kan staan vanwege me uitkering.

 En graag naar Turkije wil om hulp van mijn familie daar te krijgen. Het zijn arme mensen maar door dat zij mij kunnen helpen wil ik met het geld uiteraard de kosten van het ziekenhuis voor me oom en voor mezelf dekken.

Zie foto onder mijn oom in Türkije

 En je kan gewoonweg niet zonder nieren leven dus afhankelijk van de dialyse. En dit is een enorme aanslag op me lichaam.

Dialyseer nu ruim 7 jaar en de dialyse duurt 4 uur lang per keer en dat 3 keer per week. Gemiddelde wachttijd is nu 3 jaar en ik wacht nu ruim 7 jaar erop. Omdat mijn roots in Turkije ligt zou ik daar groter kans van slagen hebben om passende nier te vinden. Ziektebeeld nefrotisch syndroom komt elke keer terug in de nier van een niet levende donor en daar is oftewel familie een zeer passend uitkomst is betreft een match. Ik heb wel familie er wonen naast me vader maar het is passend. Wonend in een dorp hoog in de heuvel gebied omgeving samsun. In samsun zou ik dan terecht kunnen in het Liv Hospital. 

 Een donor krijgen is niet oneindig mogelijk.

Omdat ik in Nederland geboren ben en me verzekering hier heb word een behandeling in Turkije niet vergoed. Ik hoop met jullie hulp omdat het om veel geld gaat maar wel me leven daardoor terug krijg bij elkaar te krijgen.

In Turkije zou ik ook alle nodige behandeling krijgen en me vader die woont er dus als ik erheen kan gaan vangt hij me gedurende periode me op en steunt mij in het ziekenhuis. 

Willen jullie mij helpen met een verleng stuk aan me leven te bieden. Zodra het te behalen donatie word het in gang gezet in Turkije en ga ik er gauw heen. Ik  ben niet zelf in staat dit te bekostigen.

Me reis erheen kan ik wel met me uitkering

betalen dus is het bedrag geheel bedoelt voor de hele behandeling in Turkije bedoelt.

Help mij me leven weer terug te krijgen

Wilt u wat u missen kan missen doneren alle beetjes helpen. Kunt u niet 

wilt u dit delen in uw kring 

Update volgt via hier

Me Twitter @GGulsie

Dankuwel voor uw steun 

CALLING YOU I am Gül now 41 years old and since I was a little girl on dialysis and lost my own kidneys. Started dialysis in the Wilhelmina Children's Hospital in Utrecht in 1995. I have had 3 transplants and unfortunately now waiting for the 4th try. With my first kidney I was only able to enjoy it for 3 months because the disease came back and this was when I was 12 years old. The 2nd kidney was no more than 6 years old, but with heavy medication and had to be removed soon and that took place in the radboud hospital, where my nephrotic syndrome (fsgs) is also being investigated as the only hospital in the Netherlands. The 3rd kidney became ill immediately after day 1 and stretched it for a year with heavy treatments. From the moment you start dialysis again, you build up years, but I do not want to guarantee that you will have your turn soon, and certainly not in my case. Have built up antibodies after 3 donors. That is why family match is the perfect match. And would like to go to Turkey to get help from my family there. They are poor people, but because they can help me, I want to use the money to cover the costs of the hospital for my uncle and for myself.

so depending on dialysis. And this is a huge attack on my body.Have been on dialysis for over 7 years now and the dialysis lasts 4 hours at a time and that 3 times a week. Average waiting time is now 3 years and I've been waiting for it for over 7 years now. Because my roots are in Turkey, I would have a better chance of finding a suitable kidney there. The nephrotic syndrome syndrome recurs every time in the kidney of a non-living donor and there, or family, is a very appropriate outcome in terms of a match.

 I don't have indirect family living next door to my father but it's fitting because they are distant relatives. Living in a village high in the hill area near samsun.

 In samsun I could then go to the Liv Hospital. Getting a donor is not infinitely possible. Because I was born in the Netherlands and have my insurance here, treatment in Turkey is not reimbursed. I hope with your help because it involves a lot of money but I can get my life back together.

 In Turkey I would also receive all necessary treatment and my father who lives there so if I can go there he will take care of me during a period and support me in the hospital. Will you help me to offer an extension to my life.

 As soon as the donation to be achieved, it will be set in motion in Turkey and I will go there soon. I am not able to afford this myself. I can travel there with my benefits pay so the amount is fully intended for the entire treatment in Turkey.

 Help me get my life back Do you want to donate what you miss and can't would you like to share this in your circle 

 UPDATE WILL FOLLOW 

Thank you for your support 

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 25/02/2023 gestart
355x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Gül Ipek

Gül Ipek

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 25/02/2023 gestart
355x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog