Help make Mando live as normal as possible again

Help make Mando live as normal as possible again
mando cleeren
Deel deze actie via:

After an accident I lost my right leg, I'm trying to get a prosthesis that makes for a somewhat normal life again

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Eerst en vooral wil ik je bedanken om de tijd te nemen om deze pagina te willen lezen. Ik weet dat het moeilijke tijden zijn voor iedereen nu zeker met de inflatie en ik ben mij daar zeer goed van bewust, toch wil ik een oproep doen via deze weg en echt alle beetjes helpen daarbij en worden allemaal in grote dank uit het diepste van mijn hart aanvaard, hier een woordje uit mijn verhaal.

Ik was een fervent motorrijder die sinds 2013 ongeveer 32.000km/jaar aflegde met de motor tot 7 maart 2022 toen ik gegrepen werd door een vrachtwagen waarbij ik mijn rechter been verloor (amputatie boven de knie), er zijn verscheidene prothesen die het leven gemakkelijker maken met mijn beperking, momenteel zit ik in de laatste maand van het testen van prothesen, hiervan worden er verschillende terug betaald door het ziekenfonds maar dit zijn echter prothesen waarbij je kan stappen en fietsen maar wanneer ik een trap op moet dien ik steeds de volgende trede met mijn linkervoet te nemen om vervolgens mijn prothese voet ernaast te plaatsen.

De top van de prothesen is de Gemium X3 (bekijk film onderaan) zoals je kan zien heb je met deze prothese nagenoeg geen beperking meer en blijf ik in de mogelijkheid te blijven mountainbiken, zwemmen met de kinderen in zee, waterpretparken bezoeken, watersporten beoefenen, skien, enz. echter is er bij deze prothese geen tussenkomst van het ziekenfonds en het kosten plaatje bedraagd 88.160 euro dat ik tracht op te halen via deze weg, deze prothese heb ik net 3 weken mogen uit proberen en ze is echt fantastisch ik kan zelfs een trap alternerend naar boven gaan wat wel een serieuze krachtinspanning vraagt maar is doenbaar. De prothesen die wel terug betaald worden zijn enkel spatwater bestendig en indien ik in een plas val bij het mountainbiken zou de electronica stuk gaan, met de kinderen aan het strand en even in het water kan enkel na het uitdoen van de prothese maar moet je dan van je handdoek naar het water kruipen of de prothese pas uitdoen als je bij het water bent om dan zo het water in te kruipen met het risico dat je prothese gestolen word terwijl je in het water bent (kostprijs ligt tussen de 35.000-55.000 euro) afhankelijk van welk merk/type met de Gemium X3 kan je op een normale manier het water in wandelen/rennen samen met de kinderen. Ik ben altijd een actief persoon geweest, dit is ook steeds de rode draad in mijn leven geweest, mijn wens is dan ook mijn levens standaard te kunnen behouden en de Gemium X3 maakt dat mogenlijk.

First of all thank you for taking your time to read this page. I know these are difficult times for everyone, specially with the inflation we had this year and I am very aware of this but I do want to reach out through this site and honestly every little donation helps and is taken in great appreciation from the bottom of my heart, here follows a part of my story.


I was a daily motorcyclist who traveled about 32,000 km/year by motorcycle since 2013 until March 7, 2022 when I was hit by a truck and lost my right leg (amputation above the knee), there are several prostheses that make life easier with my disability, I am currently in the last month of testing prostheses, several of these are reimbursed by the health insurance fund, but these are prostheses where you can walk and cycle, but when I have to climb a flight of stairs I always take the next step with my left foot to then place my prosthetic foot next to it.

The top of the prostheses is the Gemium X3 (watch the film below) as you can see, with this prosthesis you have virtually no limitations and I remain able to continue mountain biking , swimming with the kids in the sea or ocean, visiting water parks, water sports, skiing, etc. However, with this prosthesis there is no intervention from the health insurance fund and the cost is 88.160 euro that I'm trying to collect through this site, I've just been able to try this prosthesis for 3 weeks and she's really fantastic I can even go up a staircase alternating which requires a serious effort but is doable. The prostheses that are reimbursed are only splash-proof and if I fall into a puddle while mountain biking, the electronics would break, with the children on the beach and a quick dip in the water is only possible after taking off the prosthesis, but do you have to crawl from your towel to the water or only take off the prosthesis when you are near the water and then crawl into the water with the risk that your prosthesis will be stolen while you are in the water (cost is between 35,000-55,000 euros) depending on which brand/type you can walk/run into the water with the children in a normal way with the Gemium X3. I have always been an active person, this has always been the red thread in my life, my wish is to be able to maintain my standard of living and the Gemium X3 makes that possible.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 25/12/2022 gestart
1471x bekeken

Actie georganiseerd door:

mando cleeren

mando cleeren

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 25/12/2022 gestart
1471x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog