Help een oekraïense vluchtelingen op weg naar een beter leven

Help een oekraïense vluchtelingen op weg naar een beter leven

Hallo, wij zoeken hulp om een oekraïense vluchtelingen een beter leven te geven.

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Hallo, sinds de oorlog in Oekraïne biedt ik onderdak aan een vluchtelingen en haar klein 3 jarig kindje. Alles ging goed, ze starte meteen met de lessen Nederlands, haar kindje ging meteen 2 weken na aankomst naar de kleuterschool. Ze voelde haar goed in België. Tot de gemeente er tussen kwam, ze heeft de vereiste cursus Nederlands 1.1 Afgewerkt voor de grote vakantie waarna er dus moest gewacht worden tot nu 1 September om terug te kunnen beginnen aan Nederlands 1.2 om dan 2.1 te kunnen doen in combinatie met een verpleegkunde opleiding. Dit alles duurt nog 6 maanden. Echter heeft de gemeente beslist dat dit voor hun “niet noodzakelijk” is omdat de de enige verplichte cursus 1.1 afgewerkt heeft. Hierdoor hebben ze haar equivalent leefloon stopgezet “ze moet maar gaan werken als kuisvrouw en als ze financieel sterker is in enkele jaren moet ze maar gaan studeren" Dit vind ik niet kunnen, nu hebben we 2 opties. Of de komende 6 maanden financieel overbruggen, of een advocaat nemen wat ook enorm veel geld kost.. Ikzelf ben nu verantwoordelijk voor alle kosten en ookal werk ik, alleen zorgen voor 3 personen + huur en dergelijke weegt financieel enorm door.

Hello, since the war in Ukraine I have been hosting a refugee and her little 3 year old child. Everything went well, she immediately started Dutch lessons, her baby went to kindergarten immediately 2 weeks after arrival. She felt good in Belgium. Until the city intervened, she finished the required Dutch 1.1 course before the vacations and then had to wait until September 1th to be able to start Dutch 1.2 and then do 2.1 in combination with a nursing course. All this will take another 6 months. However, the city has decided that this is "not necessary" for them because she completed the only mandatory course 1.1. Because of this they have stopped her equivalent living wage "she should just go work as a cleaning lady and when she is financially stronger in a few years she should just go study" I don't think this is acceptable, now we have 2 options. Either bridge the next 6 months financially, or hire a lawyer which also costs a huge amount of money.... I myself am now responsible for all costs and even though I work, just taking care of 3 people + rent and such weighs enormously financially.

Bonjour, depuis la guerre en Ukraine, j'ai accueilli une réfugiée et son petit enfant de 3 ans. Tout s'est bien passé, elle a tout de suite commencé les cours de néerlandais, son bébé est entré à l'école maternelle 2 semaines après son arrivée. Elle se sentait bien en Belgique. Jusqu'à ce que la ville intervienne, elle a terminé le cours de néerlandais 1.1 requis avant les vacances et a dû attendre le 1er septembre pour pouvoir commencer le néerlandais 1.2 et ensuite faire le 2.1 en combinaison avec un cours d'infirmière. Tout cela prendra encore 6 mois. Cependant, la ville a décidé que ce n'était "pas nécessaire" pour elle parce qu'elle a suivi le seul cours obligatoire, le 1.1. Pour cette raison, elle a cessé de percevoir l'équivalent du revenu d'intégration, "elle devrait simplement travailler comme femme de ménage et lorsqu'elle sera financièrement plus forte dans quelques années, elle devrait simplement aller étudier". Soit combler les 6 prochains mois financièrement, soit engager un avocat, ce qui coûte aussi énormément d'argent.... Je suis maintenant responsable de tous les coûts et même si je travaille, le simple fait de s'occuper de 3 personnes + le loyer et autres pèse énormément sur le plan financier.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 31/08/2023 gestart
92x bekeken

Actie georganiseerd door:

kevin verherstraeten

kevin verherstraeten

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 31/08/2023 gestart
92x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog