Een steun/support voor/for Africa/Gambia

Een steun/support voor/for  Africa/Gambia
Georges Nollet
Deel deze actie via:

Deze actie is om een boost te kunnen geven voor de kippenkwekerij 20000€

 

Een steun voor Africa/Gambia

Sinds 2012 ben ik gestart met het persoonlijk ondersteunen van 3 jonge Afrikanen in Gambia. De toen 15 jarigen waarvan hun vader overleden was, heb ik geholpen met hun jaarlijks schoolgeld te betalen en indien het mogelijk was, ook de familie geholpen.

December 2016  ben ik naar Gambia gereisd en heb ik voor het eerst fysiek contact met hen en hun family gemaakt. Dat was mij zo goed bevallen dat ik in 2018 besloot om terug te gaan.

Assan (Mohammed Alasan Bah) was van de drie de meest vooruitziende en starte met een kippenfarm. Financieel heb ik een kleine maar voor hem belangrijke investering gedaan. De tijd van de moesson heeft hij wel de tegenslag gehad met een overstroming die een groot deel  van de pas aangekochte kuikens verdronken heeft. Toch heeft hij zich terug opgewerkt. Hij wil verder groeien en zoekt nog financiele steun.

Georges

-------‐--‐--

Support for Africa/Gambia

Since 2012 I have started personally supporting 3 young Africans in The Gambia. I helped the then 15 year olds whose father had passed away with paying their annual school fees and, if possible, also helped the family.

In December 2016 I traveled to The Gambia and made physical contact with them and their family for the first time. I liked it so much that I decided to go back in 2018.

Assan (Mohammed Alasan Bah) was the most far-sighted of the three and started a chicken farm. Financially I made a small but important investment for him. During the monsoon season, he did have a setback with a flood that drowned a large part of the newly purchased chicks. However, he has worked his way back up. He wants to grow further and is still looking for financial support.

Georges

---‐----------

 

From Mohammed Alasan Bah

Greetings to the world!

I’m kindly pleased to share my heart touching story and seeking support from the good people around the world. I’m a young and dedicated boy who is very determined to make ends meet for myself and my family. But sadly I couldn’t get the necessary support to empower myself! Our biggest concerns are: Education, Food, Medical Health, Rental services. It will be a great gesture to seized this opportunity from all the people in the world to come to our aid. My late father was our benefactor, may his soul Rest In Peace. Our living situation has gone from good to bad since his sudden demised! I have a great conscience to exploit my potentials in taking a step forward to pursue all my dreams, but due to the conditions of my family background things have been stripped down for me. I hope y’all have a special place in your hearts to render us a special support during this trying moment, no amount is small! In the Covid time I have a serious outbreak on my poultry farm and make my business to come slow .. lucky I have a friend who loan me some money to start up a business again but yet still the poultry is not that much strong so no helping hard is small I can grow success because I want to have a better future also..

#DONATE TO SAFE LIVES!

 

Groeten aan de wereld!

Ik ben zo blij om mijn hartverscheurende verhaal te delen en steun te zoeken bij de goede mensen over de hele wereld. Ik ben een jonge en toegewijde jongen die vastbesloten is om de eindjes aan elkaar te knopen voor mezelf en mijn gezin. Maar helaas kon ik niet de nodige steun krijgen om mezelf sterker te maken! Onze grootste zorgen zijn: onderwijs, voedsel, medische gezondheid, verhuurdiensten. Het zal een geweldig gebaar zijn om deze kans te grijpen van alle mensen in de wereld om ons te hulp te komen. Mijn overleden vader was onze weldoener, moge zijn ziel in vrede rusten. Onze leefsituatie is van goed naar slecht gegaan sinds zijn plotselinge overlijden! Ik heb een groot geweten om mijn potentieel te benutten door een stap voorwaarts te zetten om al mijn dromen na te jagen, maar vanwege de omstandigheden van mijn familieachtergrond zijn dingen voor mij uitgekleed. Ik hoop dat jullie allemaal een speciaal plekje in jullie hart hebben om ons een speciale steun te geven tijdens dit moeilijke moment, geen bedrag is klein! In de Covid-tijd heb ik een ernstige uitbraak op mijn pluimveebedrijf en laat mijn bedrijf langzaam op gang komen.. gelukkig heb ik een vriend die me wat geld leent om weer een bedrijf op te starten, maar toch is het pluimvee niet zo sterk dus nee hard helpen is klein Ik kan succes laten groeien omdat ik ook een betere toekomst wil hebben..

#DONEER VOOR VEILIGE LEVENS!

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 23/03/2022 gestart
667x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Georges Nollet

Georges Nollet

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 23/03/2022 gestart
667x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog