Directe hulp aan Oekraïne

Directe hulp aan Oekraïne
Hoop 4 Leven

Onze doelstelling is humanitaire hulp te bieden aan Oekraïne dat getroffen is door oorlog.

 
€ 0 ingezameld

Iedereen bedankt voor de steun tot nu toe!

Hartelijk dank voor jullie warme steun! 

Oekraïne, een land in oorlog, we kunnen en mogen niet de andere kant op kijken!

Onze missie is humanitaire hulp aan door oorlog getroffen Oekraïne en vervolgens hulp bij het herstel van verwoeste gebieden. Onze organisatie Hoop4Leven vzw werd begin 2023 opgericht en is geïnspireerd door het partnervennootschap Cesta Naděje Života (De weg van hoop op leven), dat begin 2022 werd opgericht in Tsjechië en Slowakije na de Russische invasie in Oekraïne en al actief betrokken is bij humanitaire hulp voor mensen, die door de oorlog zijn getroffen. Ons doel is, samen met u, ons te verenigen met de juiste vrijwilligers, om mensen te helpen, die niet alleen vechten voor hun vrijheid, maar ook voor die van ons. Uw vrijgevigheid is een prachtige blijk van steun en solidariteit met de slachtoffers van het oorlogsgeweld. In hun naam danken wij u van harte
voor uw hulp. Er zijn gebieden in Oekraïne waar alles te kort schiet: voedsel, kledij, onderdak, medicatie, dekens, zelfs water… We zijn van plan om te helpen zolang het nodig is.

Uw donatie zal worden gebruikt voor de aankoop van basisbehoeften zoals: voedsel, water, toiletartikelen,... En ook voor transport en logistiek.

https://www.hoop4leven.be/

Thank you all for the support so far!

Thank you very much for your warm support!!!

Our mission is humanitarian aid to war-affected Ukraine and then help restore devastated areas. Our organisation Hoop4Leven vzw was founded in early 2023 and is inspired by the partner company Cesta Naděje Života (The Way of Hope for Life), which was

was founded in early 2022 in the Czech Republic and Slovakia after the Russian invasion of Ukraine and is already actively involved in humanitarian aid for people, affected by the war. Our goal, together with you, is to unite with the right volunteers, to help people, who are fighting not only for their freedom, but also for ours. Your generosity is a wonderful show of support and solidarity with the victims of war. In their name, we sincerely thank you

for your help. There are areas in Ukraine where everything is in short supply: food, clothing, shelter, medication, blankets, even water... We intend to help as long as it is needed.

Your donation will be used to purchase basic necessities such as: food, water, toiletries,... As well as for transport and logistics.

https://www.hoop4leven.be/

Наша місія - гуманітарна допомога постраждалій від війни Україні та допомога у відновленні зруйнованих територій. Наша організація Hoop4Leven vzw була заснована на початку 2023 року і натхненна партнерства Cesta Naděje Života ("Шлях надії для життя"), якa  була заснована на початку 2022 року в Чехії та Словаччині після російського вторгнення в Україну, вже активно бере участь у наданні гуманітарної допомоги людям, людям, які постраждали від війни. Наша мета, разом з вами, полягає в тому, щоб об'єднатися з потрібними волонтерами, щоб допомогти людям, які не тільки борються за свою свободу, але й за нашу з вами. Ваша щедрість - це чудовий знак підтримки та солідарності з жертвами насильства війни. Від їхнього імені ми щиро дякуємо вам за вашу допомогу. В Україні є райони, де бракує всього: їжі, одягу, житла, ліків, ковдр, навіть води... Ми маємо намір допомагати доти, доки це буде потрібно.

Ваша пожертва буде використана на придбання предметів першої необхідності, таких як: їжа, вода, туалетні приналежності,... А також на транспорт і логістику.

https://www.hoop4leven.be/

Thank you very much for your warm support!!!

Our mission is humanitarian aid to war-affected Ukraine and then help restore devastated areas. Our organisation Hoop4Leven vzw was founded in early 2023 and is inspired by the partner company Cesta Naděje Života (The Way of Hope for Life), which was

was founded in early 2022 in the Czech Republic and Slovakia after the Russian invasion of Ukraine and is already actively involved in humanitarian aid for people, affected by the war. Our goal, together with you, is to unite with the right volunteers, to help people, who are fighting not only for their freedom, but also for ours. Your generosity is a wonderful show of support and solidarity with the victims of war. In their name, we sincerely thank you

for your help. There are areas in Ukraine where everything is in short supply: food, clothing, shelter, medication, blankets, even water... We intend to help as long as it is needed.

https://www.hoop4leven.be/

Наша місія - гуманітарна допомога постраждалій від війни Україні тадопомога у відновленні зруйнованих територій. Наша організація Hoop4Leven vzw була заснована на початку 2023 року і натхненна партнерства Cesta Naděje Života ("Шлях надії для життя"), яке було була заснована на початку 2022 року в Чехії та Словаччині після російського вторгнення в Україну і вже активно вторгнення Росії в Україну і вже активно бере участь у наданні гуманітарної допомоги людям, людям, які постраждали від війни. Наша мета, разом з вами, полягає в тому, щоб об'єднатися з потрібними волонтерами, щоб допомогти людям, які не тільки борються за свою свободу, але й за нашу з вами. Ваша щедрість - це чудовий знак підтримки та солідарності з жертвами насильства війни. Від їхнього імені ми щиро дякуємо вам за вашу допомогу. В Україні є райони, де бракує всього: їжі, одягу, житла, ліків, ковдр, навіть води... Ми маємо намір допомагати доти, доки це буде потрібно.

https://www.hoop4leven.be/

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 16/03/2023 gestart
675x bekeken

Actie georganiseerd door:

Hoop 4 Leven

Hoop 4 Leven

 
€ 0 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 16/03/2023 gestart
675x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog