Our dog needs your help...

Our dog needs your help...
Wouter Hendrickx

Onze 9 maand oude hond Flint heeft onverwacht een ernstige vorm van heupdysplasie en heeft twee nieuwe gewrichten nodig.

 

(English translation below)

Dit is onze hond Kapitein Flint, een border collie van negen maanden oud. Flint is bij ons sinds hij 16 weken oud was, hij komt van een goeie werklijn en een warm nest. We merkten echter op dat Flint anders liep met zijn achterpoten dan andere honden, ondanks dat er geen heupdysplasie in zijn familie zit hebben we toch ons gevoel gevolgd en foto's laten nemen.

Uit de resultaten bleek dat hij een enorm grote heupafwijking heeft aan beide kanten.
De specialist zei dat we twee opties hadden, de eerste optie was om Flint te laten inslapen en de tweede is dat we twee kunstgewrichten laten plaatsen.

Omdat Flint een vrolijke, jonge, leergierige pup is en ons al veel heeft geholpen doorheen deze moeilijke periode, kiezen wij voor de tweede optie.

Het is de beste vriend en therapeut van onze 15-jarige, de speelkameraad van onze 7 en 9 -jarige en daarenboven is onze hond degene die onze familie nog sterker met elkaar verbindt.

Flint is een heel belangrijk onderdeel van onze familie, en telt dan ook als zesde lid. Wij willen hem niet laten gaan en hem een eerlijke kans geven zodat hij de hond kan worden die hij in zich heeft.

Het is een dure operatie en dus kunnen we alle hulp gebruiken. indien je wil mag je iets klein doneren of deze link doorsturen naar je vrienden en/of familie.

------------------------------------------------------

This is our dog Captain Flint, a nine month old border collie. Flint has been with us since he was 16 weeks old, he comes from a good family line. However, we noticed that Flint walked differently than other dogs, despite the fact that there is no hip dysplasia in his family, we still followed our gut and took photos anyway.

The results showed that he has an enormous hip defect on both sides.
The specialist said we had two options, the first option was to put Flint down, and the second was to have two artificial joints placed.

Because Flint is a happy, young, eager to learn puppy and has helped us a lot through this difficult period, we choose the second option.

It is our 15 year old's best friend and therapist, our 7 and 9 year old's playmate and on top of that, our dog is what connects our family even more strongly.

Flint is a very important part of our pack, and therefore counts as the sixth member. We don't want to let him go and give him a fair chance so that he can become the dog he deserves to be.

It is an expensive operation and so we can use all the help. if you want you can donate something small or forward this link to your friends and / or family.

Mises à jour

Chargement...

Collecteurs

Chargement...
Démarré sur 16/04/21

Campagne organisée par:

Wouter Hendrickx

Wouter Hendrickx

 

Dons

 
Afficher tous les dons
Démarré sur 16/04/21
Website widget
Ajouter un widget de cette campagne à un site web ou un blogue
 
D'autres collectes de fonds dans: Animaux
Rapporter un abus