Werkplaats met ervaringsplekken voor kansarme jongeren in Congo.

Werkplaats met ervaringsplekken voor kansarme jongeren in Congo.
Henk Bakhuizen

Bouwen van een werkplaats in Congo met gereedschappen en vervolgens de jongeren opleiden tot volwaardige krachten.

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

 

 

 

 

 

Project: 
Werkplaats met ervaringsplekken

STICHTING DIBA
DEVENTER / KAMPEN
 Adres:       David Wijnveldtweg 13

                   7425 AC Deventer

 Tel:            06 – 41 63 87 85

 Website:   www.stichtingdiba.nl
 Email:        info@stichtingdiba.nl
Kamer van Koophandel nummer: 08133438
Bankrekening NL09ABNA 049 94 53 980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Inleiding

Stichting Diba is in 2005 opgericht door Marie Fredriks-Ngindu, geboren en opgegroeid in de Democratische Republiek Congo. Als Stichting ondersteunen wij al ruim vijftien jaar kleinschalige, lokale projecten in Congo op het gebied van landbouw, scholing, water, sport en gezondheidszorg. Door directe en korte lijnen met de inwoners en een goed toezicht op de uitvoering van projecten komt alle hulp altijd op de plaatsen waar dit nodig is. Sinds 2018 focussen wij ons met name op projecten in Kinkole, een rurale wijk van Kinshasa.

 

 

 

Historie Stichting Diba 

Oprichtster Marie Fredriks-Ngindu:

“In 1997 ben ik vanuit Zaïre naar Europa gekomen om te gaan studeren in België. Ik heb later mijn huidige partner ontmoet, ik ben naar Nederland gekomen en gebleven. In 2004 ben ik met mijn partner Eric Fredriks en onze 2 kinderen voor het eerst teruggaan naar mijn geboorteland, dat inmiddels niet meer Zaïre heette, maar de Democratische Republiek Congo De aanleiding van deze reis was dat ik na de geboorte van onze jongste zoon heel veel heimwee had naar hoe het vroeger thuis ging. Ik huilde hier bijna elke dag om.

Mijn vader is in 1993 in mijn geboortedorp Kabwe overleden. Ik woonde op dat moment in de hoofdstad Kinshasa, voor studie. Ik had geen geld om bij de begrafenis van mijn vader te zijn.
In 2004 zijn wij naar Kabwe gegaan, ik heb op het graf van mijn vader gehuild, het voelde goed.

Vlak voor ons vertrek naar Nederland zagen we, door de week, ‘s ochtends in Kinshasa een drietal kinderen op straat. Ik sprak ze aan en vroeg waarom ze niet op school waren. De oudste vertelde dat ze het schoolgeld niet konden betalen. Hun vader en moeder zijn gestorven aan aids en ze woonden op dat moment bij oma. Wij waren erg geraakt door deze ontmoeting en besloten zelf deze kinderen te gaan ondersteunen. In Nederland vertelden we aan onze vrienden wat deze ontmoeting met ons gedaan heeft. Samen hebben we daarom de Stichting Diba (= zon) opgericht. Wij willen samen met anderen een stukje zon in het leven van deze kinderen en hun oma´s brengen.

In 2005 is Stichting Diba begonnen met het ondersteunen van weeskinderen. Dankzij donaties en sponsoring hebben we door de jaren heen heel veel weeskinderen en hun begeleiders kunnen helpen.

De ondersteuning bestaat onder andere uit betaling van schoolgeld, bijdrage in het levensonderhoud, medicijnen en huiswerkhulp. Bijna al onze kinderen zijn geplaatst bij een direct familielid. 
Wij ondersteunen op dit moment vijfentwintig kinderen, waarvan er vier met een begeleidster in een huis van de stichting wonen. De begeleidster is Pauline, met haar en haar broertje en zusje is onze missie begonnen en daarmee gaan we door! 

 

Afbeelding met gebouw, buiten, persoon, grond Automatisch gegenereerde beschrijving

Met deze drie weeskinderen is onze missie begonnen. Pauline in het midden

 

 

Afbeelding met tekst, persoon, mensen, groep Automatisch gegenereerde beschrijving

Deelnemers aan het project Muasi ya Lobi – Maandverband geeft vrijheid!

 

 

 

 

Succesvolle projecten 2020-2022

 

 • Aanleggen van diverse watertappunten en daardoor 
  schoon drinkwater gerealiseerd in Kinkole.                                                                2020-2021
 • Mondkapjes maken voor kansarmen in Kinkole
  n.a.v. de Covid-19 uitbraak                                                                                               2020
 • Opleidingscentrum voor vakopleidingen in Kinkole                                                     2020-2022
 • Installatie zonnepanelen opleidingscentrum                                                                       2021
 • Project maandverband fabriceren                                                                              2021-2022
 • Produceren en verkopen van briketten                                                                      2021-2022
 • Naaiopleiding                                                                                                                  2022
 • Opstarten kleuterklas                                                                                                       2022

   


 

Onze kracht

De kracht van Stichting Diba en Association Diba pour Tous is communiceren, goed en snel werken en rapporteren. Transparantie staat bij ons op de eerste plaats. Alle subsidie komt ten goede aan onze doelgroep. Dagelijks is er contact tussen Marie, onze voorzitter, en de medewerkers in Kinkole. 

Project

Zoals hiervoor al gemeld, is Stichting Diba al geruime tijd actief in Congo. De Stichting heeft al diverse projecten opgezet en is in het bezit van een groot stuk land in Kinshasa. Hierop is het leercentrum en ook het naaiatelier gevestigd. Het plan is om op dit stuk grond tevens een werkplaats te realiseren. Naast de materiële bezittingen van de Stichting heeft Diba ook de beschikking over een aantal medewerkers die in de projecten actief zijn. Voor het project Werkplaats zijn ook technisch geschoolde medewerkers aanwezig die hierop ingezet kunnen worden. 

Aanleiding voor dit specifieke project 

 

In Congo zijn er voor jongeren weinig mogelijkheden om zich te bekwamen in het leren van een vak voor de bouw, terwijl er wel veel behoefte aan vakmensen is. Jongeren zijn vaak gefocust op een baan bij de overheid en zien verder weinig mogelijkheden om een volwaardig bestaan op te bouwen. Veel jongeren zitten in de vicieuze cirkel van armoede en gebrek aan onderwijs. Stichting Diba wil met haar leercentrum jongeren helpen om deze cirkel te doorbreken. Diba beschikt, zoals hiervoor benoemd, over medewerkers die de jongeren kunnen opleiden en vervolgens kunnen begeleiden in het uitvoeren van externe opdrachten.

 

Doelstelling

Met dit project bieden wij aan jongeren de mogelijkheid om een vak in de bouw te leren, waarmee ze een volwaardig bestaan kunnen opbouwen. Het doel is om de jongeren perspectief te bieden en de samenleving in Congo vooruit te helpen met vakbekwame werkers. Met het realiseren van de werkplaats kunnen jongeren opgeleid worden en vervolgens ook opdrachten uitvoeren van externe opdrachtgevers. Hiermee worden ook inkomsten gegenereerd.  

 

Doelgroep

De jongeren zijn weeskinderen die bij Congolese gezinnen wonen onder begeleiding van Stichting Diba en kinderen uit kansarme gezinnen in de wijk. Het betreft vooral jongens en meisjes in de leeftijd van 16 tot 21 jaar. De jongeren hebben de lagere school doorlopen en mogelijk een middelbare schoolopleiding gevolgd.

Activiteiten en materialen

In de eerste plaats moet er een werkplaats gebouwd worden. Stichting Diba beschikt over een aantal goede bouwvakkers die dit kunnen realiseren. Zij hebben ook het leercentrum gebouwd. Met ondersteuning van jongeren die voor de opleiding in aanmerking komen kan de werkplaats gebouwd worden. Voor het realiseren van de werkplaats zijn gelden nodig. (Zie verder onder begroting werkplaats).

Na de realisatie van de werkplaats, zijn er gereedschappen nodig voor het opleiden van de jongeren en het uitvoeren van de opdrachten van externen. (Zie verder onder begroting gereedschappen).  

Opleiding – Basis en Gevorderd 

 

De basisopleiding duurt 4 maanden. Per basisopleiding kunnen er 10 jongeren aan deelnemen. 
Na de basisopleiding krijgen ze een certificaat.

De opleiding is inclusief eten. De opleiding wordt door een docent begeleid. 

De vervolgopleiding is voor de jongeren die de basisopleiding hebben afgerond. Deze opleiding duurt 6 maanden. In totaal duurt de opleiding 1 jaar. Na de opleiding zijn de jongeren in staat om projecten uit te voeren. (Zie verder onder begroting opleiding). 

Strategie inkomsten genereren, empowerment

In Nederland wordt er via sociale media en crowdfunding aandacht geschonken aan dit project met de vraag om een financiële bijdrage. Ook worden verenigingen, waaronder de Lions en Rotary benaderd om een bijdrage. Daarnaast worden er diverse fondsen aangeschreven. Er wordt voorlichtingsmateriaal gemaakt over dit project om de verenigingen te informeren. 

In Congo worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor de jongeren om hen te informeren over dit project en over de mogelijkheden om zich hiervoor aan te melden.  


 

Planning voor 2 jaar (ingaande maart 2023)

 

Jaar 1 (september 2023 - september 2024). Voorlichting en inkomsten en start bouw werkplaats 

Voorlichtingsmateriaal maken.

Verenigingen benaderen over dit project. Fondsen aanschrijven. 
Actie op social media starten.

November 2022 – maart 2023
Voorlichtingsbijeenkomst voor jongeren in Congo over dit project. Januari 2023 
Jongeren kunnen zich aanmelden voor het project. Vanaf mei 2023
Bij voldoende financiën: start met de bouw van de werkplaats. Aankoop van bouwmateriaal. 

September 2023

 

Bouw van de werkplaats onder leiding van medewerkers van Stichting Diba met hulp van jongeren die onder het project vallen. September - december 2023
Rapportage naar de ondersteunende organisaties, fondsen, verenigingen en vrienden van Diba 1 x per halfjaar vanaf april 2023
Bouw werkplaats is afgerond. Februari 2024

 

 

Jaar 2 (september 2024-september 2025). Start werkplaats / jongeren in opleiding 

Aanschaf gereedschappen voor de werkplaats. Januari 2024
Officiële opening van de werkplaats. Maart 2024. 
Externe partijen in Congo benaderen voor uitvoering van bouwwerkzaamheden uitgevoerd door de projectmedewerkers.September 2023 – duur project 
Start opleiding jongeren olv. medewerkers van Stichting Diba  september 2024
1e halfjaarlijkse evaluatie van het project en plannen voor vervolg van het project na 1e jaarMaart 2025
Afronding 1e jaar project, bijstellen van doelen en feestelijke bijeenkomst september 2025

 

 

 

Monitoring en evaluatie

Tijdens de werkzaamheden en na het 1e jaar van het project houden wij betrokkenen op de hoogte van de voortgang en de resultaten. Dit doen we per halfjaar via een digitale nieuwsbrief. Streven is een 1e evaluatie in maart 2024. Er wordt een enquête gehouden onder de deelnemers. 
Op basis hiervan wordt een vervolg-strategie ontwikkeld.
Voor belangstellenden is er de mogelijkheid om me ete gaan en het project in Congo te bezoeken.

 

 

 

 

 

 

 

1

Fundering betonblokken m3

Opvulling en grondwerking 

Fundering puin m3

2.000  

 

15

1,5

 

120

3.000

1.300

1.800

2

Zand

Cement  

Grind

90 ton

155 zakken 

40 ton

8,5

10

25

765 

1.550

1.000     

3

IJzeren staafjes 10 m4

IJzeren staafjes 8 m4

IJzeren staafjes 6 m4

52

35

35

7,5

5

3

390                               175

105                             

                                

4

Gloeidraad

Bekisting hout

Spanten  

20kg

30

20

2

6

5

40

180

100

5

Buitenmuur volle blokken (15x20x40)

Tussenmuur  

Afwerking muur 

 

3.500

   300

 

                                      1,2

            1106,5                         1,2

 

4.200

360

1.000

6

Dak

Houten gordingen m3

Beton platte dak m2

 

3,5

 

350

 

1.225

6.500

7Metalen buitendeur11.2001.200
8

Aanleg Waterleiding 

Wasbak + Kraan 

Werkblad

  

500

300

120

 Onvoorzien 5%  1.290
Totaal  Subtotaal € 27.100,-

Begroting gereedschappen 

 Gereedschap Aantal Kosten in € 
1.Driefasige generator11.800 
2.Freesbank2700 
3.Handschaaf nr.605125 
4.Freesmachine 12.600 
5.Lintzaag voor houtbewerking1500 
6.Kettingfrees11.240 
7.Grote haakse slijpmachine2640 
8.Kleine haakse slijpmachine2400  
9.Houtfrees machine2600  
10Accu klopboormachine5900  
11.Groot formaat boormachine2600  
12.Compressor1700  
13.Cirkelzaag2360  
14.Decoupeerzaag5400  
15.Hand houtschaaf nr. 5 en 85250  
16.Handzaag nr 125125  
17.Vijlen set565  
18.Schuurmachine5300  
19.Houtdraaibeitels5125  
20.Figuurzaag3390  
21.Schroeven en schroevendraaiers 350  
22.Spijkers 100  
23.Winkelhaak525  
24.Waterpas10100  
25.Hoekmeter5140  
26.Hamers 1050  
  subtotaal€ 13.635,-  
        

 

 

Begroting opleidingskosten voor de jongeren van de werkplaats per schooljaar.

Nr.WatAantalKosten Subtotaal 
 Basisopleiding (4 maanden)   
1.Certificaat 20€ 5 pp per maand € 400
2.Voeding 20 € 200 per maand € 800
3.Docent  € 100 per maand € 400
   subtotaal € 1.600
 Vervolgopleiding (6 maanden)   
 Opleidingskosten 20€ 10 per maand € 1.200
 Voeding 20 € 200 per maand€ 1.200
 Docent  € 100 per maand € 600
   subtotaal € 3.000,-
   Totaal basis + vervolgopleiding € 4.600,-

 

Begroting werkplaats€ 27.100,-
Begroting gereedschappen€ 13.635,-
Begroting opleidingskosten €   4.600,- (per schooljaar).
Totaal€ 45.335,-

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 31/01/2023 gestart
255x bekeken

Actie georganiseerd voor:

Stichting Diba

Stichting Diba

Actie georganiseerd door:

Henk Bakhuizen

Henk Bakhuizen

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 31/01/2023 gestart
255x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog