Weer leven door PTSS-hulphond✨

Weer leven door PTSS-hulphond✨

Heel lang heb ik gehouden op niet meer willen, geloven en kunnen. Ik wil weer willen en durven met de hulp van een PTSS-hond

 
Beschikbaar in:  Engels

Dear all,

For a long time, I hesitated to write and post this, but all the while, I knew it was necessary. However, I feel incredibly burdened to ask this question.

Would you please help me so that I can move towards as normal a life as possible again? By means of a PTSD service dog. <3

My name is Jess, I am 25 years old and have been diagnosed with Complex PTSD, among other things.

Due to the traumas and associated triggers, I find it difficult to go outside and regulate structure in my day. The moments when I am at home or temporarily admitted are heavy and make the days incredibly long, knowing that you have to get through the day only to have to do exactly the same thing the next day.

What affects me the most are the dissociations and flashbacks. Occasionally, conversion also occurs.

I cannot be put on the waiting list at KNGF, as it is closed due to a lack of manpower. This means I would have to train a dog myself or have one trained. These costs can amount to 43,000 euros. Literally, every little bit would help me enormously, in the hope that I can eventually get a PTSD dog, create more prospects for the future, and also regain the will to live.

What are complex PTSD, a dissociation, a flashback, and conversion? And how do they manifest in me?

PTSD stands for Post-Traumatic Stress Disorder, which you can develop through a traumatic experience or multiple traumatic experiences. Unfortunately, due to multiple traumas, it has progressed to Complex PTSD.

Dissociation can manifest in different ways. During a dissociation, it temporarily becomes impossible to utilize awareness of the here and now. It can be seen as a protection/survival mechanism that automatically occurs when your brain thinks you are in danger.

A flashback is, as the name suggests, reliving something that has happened. In my mind, it really happens, although, of course, it does not. I can enter a flashback through certain sounds, smells, images, statements, etc.

Conversion is the temporary loss of function in body parts (paralysis).

When I dissociate and am alone, it can last a very long time and be dangerous. When someone is with me, such as a caregiver or a loved one, they can pull me out of it, varying in how long it takes and whether I can slip back into it again. It's impossible to be surrounded by loved ones 24/7. During admission, there is 24/7 nursing present, but obviously, this is not the case at home.

The treatments that have taken place so far have had negligible effect. This is partly due to other issues in addition to the PTSD, but also because Complex PTSD is more complicated over a number of years.

What could a service dog mean for me?

Getting through the day better. Being able to and daring to go outside. Visiting people and doing fun activities. Making life more bearable and creating future prospects instead of just dreaming that it might get better someday.

The problem is that the costs for a service dog are extremely high, also because I am not able to train the dog myself. Additionally, I would prefer to give a dog from a shelter or from abroad a nice place again. However, this is not an option, as these dogs often have experienced too much themselves and need help that I cannot provide them.

If it were possible to raise the required amount, I could have the dog professionally trained. This would help me to get out of bed and offer future prospects, which would already be wonderful.

Would you please help me?

Lieve allemaal,

Heel lang heb ik getwijfeld om dit te schrijven en op te zetten, maar al die tijd wist ik wel dat het nodig was en is. Alleen voel ik me enorm bezwaard om deze vraag te stellen.

Wil je me helpen, zodat ik weer richting een voor zo ver mogelijk normaal leven kan? Door middel van een PTSS hulphond. <3

Ik ben Jess, 25 jaar en ben onder andere gediagnosticeerd met Complexe PTSS.

Door de trauma’s met de daarbij horende triggers, vind ik het al moeilijk om de deur uit te gaan en structuur in mijn dag te reguleren. De momenten dat ik thuis ben of tijdelijk opgenomen zit, zijn zwaar en maken de dagen enorm lang, wetende dat je de dag door moet komen om vervolgens de dag erna weer precies hetzelfde te moeten doen.

Waar ik het meeste last van heb zijn de dissociaties en herbelevingen. Zo nu en dan treedt er ook conversie op. 

Bij het KNGF kan ik me niet op de wachtlijst laten zetten, deze is gesloten, gezien ze niet genoeg mankracht hebben. Wat betekent dat ik of zelf een hond zou moeten trainen of laten trainen. Deze kosten kunnen oplopen tot 43.000 euro. Letterlijk ieder beetje zou mij enorm veel helpen, in de hoop dat ik uiteindelijk wel een PTSS hond kan krijgen, meer toekomstperspectief ga creëren en ook weer de wil van het leven weer hoop te krijgen. 

Wat is complexe PTSS, een dissociatie, een herbeleving en conversie? En hoe uit zich dat bij mij.

PTSS staat voor posttraumatische stressstoornis, wat je kan ontwikkelen door een traumatische ervaring of dan wel meerdere traumatische ervaringen. Helaas is het door meerdere trauma’s zo ver gekomen dat het zich heeft uitgepakt in Complexe PTSS.

Een dissociatie kan zich op verschillende manieren uiten. Bij een dissociatie lukt het tijdelijk niet om gebruik te maken van het bewust zijn van het hier en nu. Je kan het zien als een beschermings/overlevingsmechanisme dat automatisch optreedt wanneer je hersenen denken dat je in gevaar verkeert.  

Een herbeleving is eigenlijk wat het zelf al zegt. Je beleeft iets opnieuw, wat al gebeurd is. In mijn hoofd gebeurt het echt, alleen is dat natuurlijk niet zo. Ik kan in een herbeleving schieten door bepaalde geluiden, geuren, beelden, uitspraken etc. 

Conversie is het tijdelijk uitvallen van lichaamsdelen (verlamming).

Op het moment dat ik dissocieer en alleen ben kan dit enorm lang duren en gevaarlijk zijn. Wanneer iemand erbij is, bijvoorbeeld een hulpverlener of een naaste, kan die  mij eruit halen, dit verschilt hoe lang het dan duurt en of ik er weer opnieuw in kan schieten. Het is onmogelijk om 24/7 door naasten omringd te zijn. Tijdens een opname is er 24/7 verpleging aanwezig, maar dit is thuis natuurlijk niet zo. 

De behandelingen die plaats hebben gevonden hebben tot dusver nihil effect gehad. Dit heeft onder andere te maken met andere problematieken naar de PTSS, maar ook gezien het complexe PTSS is, is dit ingewikkelder al een aantal jaren.

Wat kan een hulphond voor mij betekenen?

De dag beter doorkomen. Naar buiten durven en kunnen. Op bezoek gaan en leuke dingen doen. Het leven daardoor ook dragelijker maken en toekomstperspectief creëren in plaats van enkel dromen dat het ooit misschien wat beter gaat worden.

Het probleem is dat de kosten voor een hulphond enorm hoog zijn, ook omdat ik zelf niet in staat ben om de hond te gaan trainen. Daarnaast zou ik het liefst een hond uit het asiel of uit het buitenland weer een fijne plek willen kunnen geven. Echter is dat geen optie, gezien deze honden vaak zelf al veel te veel hebben meegemaakt en zij hulp nodig hebben die ik ze niet kan geven.

Als het zou lukken om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen, kan ik de hond door een professional laten trainen. Dit zou mij helpen om uit mijn bed te komen en toekomstperspectief bieden, alleen dat zou al fijn zijn. 

Zou je me alsjeblieft willen helpen? 

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 10/02/2024 gestart
8346x bekeken

Actie georganiseerd door:

Jess Sieberichs

Jess Sieberichs

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 10/02/2024 gestart
8346x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog