Versterken van de leefbaarheid

Versterken van de leefbaarheid

Opstellen van uitvoeringsplannen voor het versterken van de leefbaarheid. Dit door problemen te vertalen naar oplossingen,

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Afgelopen maanden zijn de dorps- en wijkraden samen met de 13.000 bewoners en bouwteams aan de slag geweest met het opstellen van kernen cv’s voor Escharen, Gassel, Grave en Velp. Deze worden medio Maart opgeleverd.

Smaakt naar meer...

Uit dit proces en de kernen cv's zijn vraagstukken en probleemstellingen naar voren gekomen die verder uitgewerkt dienen te worden zoals:

- verkeersveiligheid en bereikbaarheid vergroten,

- verduurzamen (zonnepanelen, warmtepompen, etc.),

- herontwikkeling van de kerken,

- aanwijzen van bouwgronden.

Kansen dorps- en wijkraden

Uitvoering van dit proces biedt op regionaal niveau kansen om:

- met elkaar op te trekken en kansen te delen,

- vraagstukken beantwoord te krijgen,

- en beleid en uitvoeringspunten integraal te verbinden.

Daarnaast biedt het op lokaal niveau kansen om:

- gericht plannen uit te werken/uit te voeren samen met een externe partij, bewoners en verenigingen ten einde de leefbaarheid te verbeteren,

- besluiten te toetsen aan de plannen,

- en overzicht te hebben, te bewaren en te bewaken in de ontwikkelingen van het dorp/de wijk.

Om deze plannen op te kunnen stellen is onder andere ;

- expertise van een externe partij nodig,

- bewonersbijeenkomsten,

- drukwerk en andere kosten.

Het proces dat voorgesteld wordt is om, gedurende een jaar, met vrijwilligers de volgende stappen te doorlopen:

1. Samen met vrijwilligers en adviseur(s) bij elkaar te komen om het proces te bespreken, afspraken te maken en het proces in gang te zetten.

2. Een externe partij (expertise/professionals) te vragen een draaiboek/plattegrond te ontwikkelen met daarin:

- de kernen cv’s,

- opgehaalde ontwikkelingen en probleemstellingen,

- en lokale wensen en opgaves.

In het draaiboek/plattegrond worden deze ontwikkelingen uiteengezet met daarbij inzicht in de uitvoerbare acties en prioritering, investeringskansen en het te hanteren beleid. (oplevering voor de zomer).

3. Dorps- en wijkraden, verenigingen en stichtingen en bewoners worden gevraagd het draaiboek door te nemen en aanvullingen/wijzigingen aan te leveren (maanden september en oktober).

4. Tot slot wordt het draaiboek begin 2023 opgeleverd en kan gestart worden met de uitvoering van de plannen om de leefbaarheid te verbeteren (5-10 jaren traject).

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 3/03/2022 gestart
345x bekeken

Actie georganiseerd door:

Jochem Jacobs

Jochem Jacobs

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 3/03/2022 gestart
345x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: In de buurt
Misbruik melden