Steun voor wederopbouw na zware overstromingen in Italië

Steun voor wederopbouw na zware overstromingen in Italië
John Schouten

Door de overstroming in de nacht van 16 op 17 mei heeft de kleuterschool in Sant'Agata sul Santerno in Italië alles verloren

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Met deze actie wil ik aandacht vragen voor de meest kwetsbare groep kinderen tussen 12 en 36 maanden, zodat zij een nieuwe toekomst kunnen krijgen. Als trotse opa besef ik des te meer hoe belangrijk het is dat deze kinderen geholpen worden.

Op de noodlottige nacht van 16 op 17 mei werd de regio Emilia Romagna getroffen door hevige overstromingen en het breken van de dijken. Als gevolg hiervan kwam de hele stad Sant'Agata sul Santerno onder water te staan, met verwoesting van huizen en vernietiging van zowel openbare als particuliere instellingen. De ouders van deze kinderen zijn zwaar getroffen en hebben dringend hulp nodig bij de wederopbouw van hun dorp.

Mijn doel is om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke kleuterschool "Il Girasole" in Sant'Agata sul Santerno zo snel mogelijk heropend kan worden. We streven ernaar om de school te voorzien van speelgoed en materiaal, zodat de kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Dit heropening van de school dient ook als een symbool van hoop voor de toekomst van iedereen die getroffen is, inclusief de ouders die hulp nodig hebben bij de wederopbouw van hun dorp.

Om dit te realiseren, hebben we een donatiedoel gesteld van 1.000 euro. Zodra dit bedrag is bereikt, zal het volledige bedrag worden geschonken aan de kleuterschoolbeheerders. Indien het minimumbedrag van 1.000 euro niet wordt bereikt, zal het ingezamelde bedrag eind juni aan de betrokken kleuterschoolbeheerders worden geschonken.

Ik roep jullie allemaal op om je steun te betuigen aan deze belangrijke zaak. Elke bijdrage, hoe klein ook, brengt ons dichter bij ons doel. Samen kunnen we deze kinderen en hun families helpen en een positieve verandering teweegbrengen. Laten we samenwerken om hen een nieuwe start te geven en hen te laten zien dat er hoop is, zelfs in tijden van tegenspoed.

Help alstublieft door uw donatie en door dit bericht te delen met anderen. Samen kunnen we deze gemeenschap ondersteunen en de kinderen een betere toekomst bieden, terwijl we ook de ouders steunen bij de wederopbouw van hun dorp. Dank u wel.

Con questa azione, voglio attirare l'attenzione sul gruppo più vulnerabile di bambini tra i 12 e i 36 mesi, affinché possano avere un nuovo futuro. Come nonno (aquisito) orgoglioso, mi rendo ancora più conto di quanto sia importante aiutare questi bambini.

Nella fatidica notte tra il 16 e il 17 maggio, la regione Emilia Romagna è stata colpita da una grave alluvione e dalla rottura delle dighe. Di conseguenza, l'intera città di Sant'Agata sul Santerno è stata allagata, con case distrutte e istituzioni pubbliche e private distrutte. I genitori di questi bambini sono stati gravemente colpiti e hanno urgentemente bisogno di aiuto per ricostruire il loro villaggio.

Il mio obiettivo è fare in modo che la scuola materna comunale "Il Girasole" di Sant'Agata sul Santerno possa essere riaperta il prima possibile. Vogliamo fornire alla scuola giocattoli e materiali affinché i bambini possano crescere in un ambiente sicuro. La riapertura della scuola è anche un simbolo di speranza per il futuro di tutte le persone colpite, compresi i genitori che hanno bisogno di aiuto per ricostruire il loro villaggio.

Per far sì che ciò avvenga, abbiamo fissato un obiettivo di donazione di 1.000 euro. Una volta raggiunta questa cifra, l'intero importo sarà donato agli amministratori dell'asilo. Se non si raggiunge l'importo minimo di 1.000 euro, la somma raccolta sarà donata agli amministratori dell'asilo interessati entro la fine di giugno.

Faccio appello a tutti voi per dimostrare il vostro sostegno a questa importante causa. Ogni contributo, per quanto piccolo, ci avvicina al nostro obiettivo. Insieme, possiamo aiutare questi bambini e le loro famiglie e realizzare un cambiamento positivo. Lavoriamo insieme per dare loro un nuovo inizio e mostrare loro che c'è speranza, anche nei momenti di difficoltà.

Vi preghiamo di contribuire con una donazione e condividendo questo messaggio con altri. Insieme, possiamo sostenere questa comunità e dare ai bambini un futuro migliore, sostenendo anche i genitori nella ricostruzione del loro villaggio. Grazie.

Con questa azione, voglio attirare l'attenzione sul gruppo più vulnerabile di bambini tra i 12 e i 36 mesi, affinché possano avere un nuovo futuro. Come nonno (aquisito) orgoglioso, mi rendo ancora più conto di quanto sia importante aiutare questi bambini.

Nella fatidica notte tra il 16 e il 17 maggio, la regione Emilia Romagna è stata colpita da una grave alluvione e dalla rottura delle dighe. Di conseguenza, l'intera città di Sant'Agata sul Santerno è stata allagata, con case distrutte e istituzioni pubbliche e private distrutte. I genitori di questi bambini sono stati gravemente colpiti e hanno urgentemente bisogno di aiuto per ricostruire il loro villaggio.

Il mio obiettivo è fare in modo che la scuola materna comunale "Il Girasole" di Sant'Agata sul Santerno possa essere riaperta il prima possibile. Vogliamo fornire alla scuola giocattoli e materiali affinché i bambini possano crescere in un ambiente sicuro. La riapertura della scuola è anche un simbolo di speranza per il futuro di tutte le persone colpite, compresi i genitori che hanno bisogno di aiuto per ricostruire il loro villaggio.

Per far sì che ciò avvenga, abbiamo fissato un obiettivo di donazione di 1.000 euro. Una volta raggiunta questa cifra, l'intero importo sarà donato agli amministratori dell'asilo. Se non si raggiunge l'importo minimo di 1.000 euro, la somma raccolta sarà donata agli amministratori dell'asilo interessati entro la fine di giugno.

Faccio appello a tutti voi per dimostrare il vostro sostegno a questa importante causa. Ogni contributo, per quanto piccolo, ci avvicina al nostro obiettivo. Insieme, possiamo aiutare questi bambini e le loro famiglie e realizzare un cambiamento positivo. Lavoriamo insieme per dare loro un nuovo inizio e mostrare loro che c'è speranza, anche nei momenti di difficoltà.

Vi preghiamo di contribuire con una donazione e condividendo questo messaggio con altri. Insieme, possiamo sostenere questa comunità e dare ai bambini un futuro migliore, sostenendo anche i genitori nella ricostruzione del loro villaggio. Grazie.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 23/05/2023 gestart
334x bekeken

Actie georganiseerd voor:

Il Girasole

Il Girasole

Actie georganiseerd door:

John Schouten

John Schouten

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 23/05/2023 gestart
334x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog