Support mama Jamila & Mundhir

Support mama Jamila & Mundhir

Support voor de ouders van Jamila & Mundhir zodat de kinderen bij More Africa naar school kunnen blijven gaan.

 

ENGLISH BELOW

More Africa ondersteunt kinderen en jong volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking middels speciaal onderwijs, dagbesteding, fysiotherapie en medische zorg.
We willen uw hulp vragen voor twee van onze kinderen, namelijk Jamila en Mundhir.

Jamila
Jamila is 4 jaar oud. Ze heeft Cerebrale Parese, kan niet lopen, maar is in staat zelfstandig in een stoel te zitten. Ze kan niet praten. Mama Jamila is helaas niet trouw wanneer het op school aan komt. Ze staat er alleen voor en zoekt met momenten haar heil in uitgaan en drank. Jamila wordt alleen thuis gelaten, moeder wordt ergens halverwege de middag wakker en Jamila wordt verwaarloosd. De laatste weken hebben we verschillende huisbezoeken gedaan en steeds was moeder niet thuis. Jamila lag alleen in huis, met vieze kleren aan, niet gedoucht en onder de urine. Dit kon niet langer. Helaas is er hier niet zoiets als veilig thuis, maar we hebben verschillende gesprekken gehad met moeder, waarin ze aangeeft geen energie te hebben voor haar kind en er klaar mee te zijn.

Dit zijn natuurlijk harde uitspraken, dus we hebben haar gezegd dat er iets moet veranderen en we anders andere stappen gaan ondernemen. We hebben haar het volgende aanbod gedaan; een zus van Hussein, de buurjongen die ook bij ons naar school komt, heeft aangeboden te helpen. Deze familie is erg betrouwbaar. Ze kan Jamila verzorgen, eten geven en wegbrengen/ophalen naar de pickup plek voor school (ze wonen in de bush en daar kan geen auto komen). Hierop heeft mama Jamila positief gereageerd. We gaan de zus van Hussein hiervoor betalen, wat zal neerkomen op 60 euro per maand. We willen dit voor de komende 6 maanden zo gaan doen en dan overleggen we weer met moeder. We zijn hier deze week mee begonnen en het verloopt erg goed. Jamila komt iedere dag naar school, ze is gewassen en heeft gegeten.

Mundhir:
Mundhir is 9 jaar en heeft Cerebral palsy. Hij kan zelfstandig zitten, maar kan niet lopen of praten.
De vader van Mundhir is een tijdje terug overleden en moeder heeft niet genoeg geld om de maandelijkse kosten te dragen. Ze wilde daardoor verhuizen naar Stone Town, waar ze bij familie kan gaan wonen, maar dit zou betekenen dat Mundhir niet meer bij ons naar school kan komen. We hebben haar gevraagd hoe we kunnen helpen en zijn overeen gekomen dat we de komende 6 maanden haar huur (30 euro per maand) betalen. In de tussentijd probeert ze weer terug op haar benen te komen, zodat ze het over 6 maanden zelf kan.

In totaal zoeken we dus voor beide kinderen samen voor de komende 6 maanden sponsoring van in totaal 552EUR. Helpt u mee?

----------------------------------

ENGLISH

More Africa supports children and young adults with physical and/or mental disabilities through special education, day care, physical therapy and medical care.
We would like to ask your help for two of our children, namely Jamila and Mundhir.

Jamila
Jamila is 4 years old. She has Cerebral Palsy, cannot walk, but is able to sit independently in a chair. She cannot talk. Mama Jamila is unfortunately not faithful when it comes to school. She is on her own and at times seeks refuge in going out and drinking. Jamila is left home alone, mother wakes up sometime mid-afternoon and Jamila is neglected. In recent weeks we have made several home visits and each time mother was not home. Jamila was alone in the house, wearing dirty clothes, not showered and covered in urine. This could not continue. Unfortunately, there is no such thing as social services here, but we have had several conversations with mother in which she indicates she has no energy for her child and is done with it.

These are obviously harsh statements, so we told her that something has to change and otherwise we will take other steps. We made her the following offer; a sister of Hussein, the neighbor boy who also attends school with us, has offered to help. This family is very reliable. She can take care of Jamila, feed her and take her away/pick her up to the pickup place for school (they live in the bush and no car can get there). To this, mama Jamila has responded positively. We are going to pay Hussein's sister for this, which will amount to 60 euros per month. We want to do this this way for the next 6 months and then we will consult with mom again. We started this this week and it is going very well. Jamila comes to school every day, she is washed and has eaten.
 

Mundhir
Mundhir is 9 years and has Cerebral palsy. He can sit independent but he can't walk or talk.
Mundhir's father passed away a while back and mother does not have enough money to cover the monthly expenses. As a result, she wanted to move to Stone Town, where she can live with relatives, but this would mean that Mundhir would no longer be able to attend school with us. We asked her how we could help and agreed to pay her rent (30 euros per month) for the next 6 months. In the meantime she is trying to get back on her feet so that in 6 months she can do it herself.So in total we are looking for sponsorship for both children together for the next 6 months totaling 552EUR. Will you help?

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 24/04/2024 gestart
397x bekeken

Actie georganiseerd door:

Ellen van Beers

Ellen van Beers

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 24/04/2024 gestart
397x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog