Steun Free Palestine On The Way

Steun Free Palestine On The Way
Free Palestine On The Way

Er mag niet worden weggekeken! Wij vragen groots de aandacht voor Gaza's onschuldige burgerlijke slachtoffers.

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Wat doen we en waarom?

Met onze gehuurde vrachtwagen, met daarop de Palestijnse vlag en de namen van duizenden omgekomen onschuldige slachtoffers, streven we ernaar wekelijks ten minste één belangrijke demonstratie en meerdere onverwachte locaties te bezoeken. Dit doen we om ervoor te zorgen dat dat er niet kan worden weggekeken. Door onze aanwezigheid willen we de demonstraties versterken en meer mensen laten inzien dat we op moeten komen tegen onrecht.

Onze motivatie is simpel: we weigeren toe te kijken terwijl dagelijks onschuldige burgers, mannen, vrouwen en kinderen, op brute wijze om het leven komen en getraumatiseerd raken in Gaza. Wij geloven dat het aan ons, als burgers, is om actie te ondernemen en aandacht te vragen voor het extreme geweld en het grote aantal (toenemende) doden.

Waar wordt het geld voor gebruikt?

Het ingezamelde geld zal gebruikt worden voor het op de weg houden van de vrachtwagen (huur en brandstof, ongeveer € 350 per dag). Daarnaast zullen we spandoeken en posters laten drukken om vóór, tijdens en na demonstraties de aandacht te blijven vestigen.

Wat zijn onze doelen?

Ons doel is helder! Zolang onschuldige burgers slachtoffers zijn van genocide en apartheid gaan wij hiermee door. We zullen aanwezig zijn bij demonstraties en op de weg om deze boodschap kracht bij te zetten. Ook zijn we voornemens om met nog meer vrachtwagens en personenauto’s in een stoet door Europa te reizen om de vele demonstraties die er zijn met elkaar te verbinden en de stem te zijn van onschuldige burgers van Gaza. 

Wie zijn we?

We zijn een groep bezorgde vrienden die vastbesloten is om meer aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Dit doen we door met een vrachtwagen tijdens demonstraties en op onverwachte plaatsen aandacht te vragen voor de situatie in Palestina.

Voor meer informatie en updates kun je ons volgen op Instagram.

Wat gaan we doen met het geld wat overblijft wanneer wij stoppen met onze actie?

Alle resterende opbrengsten zullen gedoneerd worden aan het Palestina Fonds, dat beheerd wordt door Stichting Plant een Olijfboom. Met donaties ondersteunen zij Palestijnen in nood met onder andere voedsel, kleding, dekens en medische hulp. Voor meer informatie over het Palestina Fonds kun je op de link klikken.

What do we do and why?

With our rented truck, displaying the Palestinian flag and the names of thousands of innocent victims, we aim to visit at least one major demonstration and several unexpected locations weekly. We do this to ensure there's no turning away. Through our presence, we aim to bolster the demonstrations and make more people realize the need to stand up against injustice.

Our motivation is simple: we refuse to stand idly by as innocent men, women, and children are brutally killed and traumatized in Gaza daily. We believe it's up to us, as civilians, to act and draw attention to the extreme violence and the increasing number of deaths.

Where is the money used?

The funds collected will be used to keep the truck on the road (rent and fuel, approximately €350 per day). Additionally, we'll print banners and posters to maintain attention before, during, and after demonstrations.

What are our goals?

Our goal is crystal clear! As long as innocent civilians are victims of genocide and apartheid, we'll persist. We'll be present at demonstrations and on the road to reinforce this message. Moreover, we intend to travel across Europe with even more trucks and cars in a procession, connecting the numerous demonstrations and being the voice for the innocent civilians of Gaza.

Who are we?

We are a group of concerned friends determined to raise more awareness about the situation in Gaza. We do this by using a truck during demonstrations and in unexpected places to draw attention to the situation in Palestine.

For more information and updates, you can follow us on Instagram.

What will we do with the money left when we finish our campaign?

All remaining proceeds will be donated to the Palestine Fund, managed by the Plant an Olive Tree Foundation. With donations, they provide support to Palestinians in need, including food, clothing, blankets, and medical aid. For more information about the Palestine Fund, click on the link.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 17/11/2023 gestart
1944x bekeken

Actie georganiseerd door:

Free Palestine On The Way

Free Palestine On The Way

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 17/11/2023 gestart
1944x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog