Steun de familie Adnani

Steun de familie Adnani

Help een Iraanse Familie in Nood: Steun voor een Veilige Toekomst

 

Beste vrienden, familie en weldoeners, 

Wij hebben uw hulp en steun dringend nodig voor een Iraanse familie die zich in uiterst moeilijke omstandigheden bevindt en vecht voor hun recht op een veilige toekomst. 

Hun Verhaal

Deze familie verblijft momenteel in een collectief opvangcentrum in Brussel. Ondanks dat hun aanvragen voor internationale bescherming tot nu toe zijn geweigerd, loopt de juridische strijd nog steeds. Hoewel ze momenteel niet bedreigd worden met uitzetting, leven ze in voortdurende onzekerheid. Een advocaat werkt aan hun zaak en de rechter moet nog een definitieve beslissing nemen. Met uw steun hopen we dat deze familie na jaren eindelijk papieren kan krijgen, of tenminste papieren om hier te mogen werken, zodat ze hun leven weer kunnen opbouwen. 
 

Dringende Noodzaak

De situatie is urgent: aanstaande maandag moeten ze hun sociale woning verlaten. Het dochtertje van deze familie zit momenteel in het derde leerjaar en is sinds het derde kleuterklasje een leerling op de school van mijn moeder. Ondanks jarenlang verzet tegen hun uitzetting, is dit jaar officieel besloten dat ze naar een vluchtelingenkamp moeten. Deze goede mensen verdienen het niet om terug naar Iran gestuurd te worden, waar ze mogelijk gevaar lopen. We hopen met uw hulp hun uitzetting te kunnen voorkomen en hen de kans te geven op een veilig en stabiel leven hier.


Hoe u kunt helpen

Met uw donaties kunnen we juridische kosten dekken, essentiële benodigdheden kopen en tijdelijke huisvesting regelen voor deze familie. Elke bijdrage, hoe klein ook, brengt ons een stap dichter bij het bieden van stabiliteit en hoop aan deze familie in nood. 

Doneer vandaag en help deze familie aan een veilige en hoopvolle toekomst. 

Hartelijk bedankt voor uw steun en vrijgevigheid. 

Met vriendelijke groet, 
 

--------------------------------------

Dear friends, family, and benefactors, 

We urgently need your help and support for an Iranian family facing extremely difficult circumstances and to fight for their right to a safe future. 

Their Story

This family is currently staying in a collective reception center in Brussels. Despite their applications for international protection being denied so far, their legal battle is ongoing. While they are not currently threatened with deportation, they live in constant uncertainty. A lawyer is handling their case, and the judge has yet to make a final decision. With your support, we hope this family can finally obtain papers after years of waiting, or at least obtain work permits so they can rebuild their lives here. 

Urgent Need

The situation is urgent: next Monday, they must leave their social housing. Their daughter is currently in the third grade and has been attending my mother's school since kindergarten. Despite years of trying to prevent their deportation, it has been officially decided this year that they must move to a refugee camp. These good people do not deserve to be sent back to Iran, where they may face danger. With your help, we hope to prevent their deportation and give them a chance for a safe and stable life here. 

How You Can Help

Your donations can help cover legal costs, purchase essential supplies, and arrange temporary housing for this family. Every contribution, no matter how small, brings us one step closer to providing stability and hope to this family in need. 

Please donate today and help this family achieve a safe and hopeful future. 

Thank you very much for your support and generosity. 

Sincerely, 

 

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 20/06/2024 gestart
49x bekeken

Actie georganiseerd door:

Anaïs Vankerckhoven

Anaïs Vankerckhoven

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 20/06/2024 gestart
49x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog