Samen strijden voor herbebossing van de aarde...

Samen strijden voor herbebossing van de aarde...
Marc Teurlings

Het terugkrijgen van de oorspronkelijke bossen in Ghana.

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Hallo allemaal,

Ik ben Marc Teurlings en ik ben begaan met het terugkrijgen van de oorspronkelijke bossen in Ghana. De laatste jaren zijn er veel bossen gekapt en vernietigd door o.a. de mijn bouw en houtkap. Ik kom al vele jaren in Ghana en zie dat de wil er wel is, maar de middelen en het managen ervan niet.

Mijn doel is om, gezamenlijk met de plaatselijke gemeenschap, er voor te zorgen dat de teloorgang van de bossen stopt en deze weer hersteld wordt. Mijn visie is dat niet alleen de lokale gemeenschap maar wij allemaal gebaat zijn bij een groenere aarde.

Hiervoor heb ik een project aangenomen in de regio Akim te Ghana om dit gerealiseerd te krijgen.

Om het van de grond te krijgen en uit te voeren is al een grote uitdaging. Op lokaal niveau moet georganiseerd worden dat ik de benodigde vergunning krijg en dat de huidige eigenaren ertoe worden aangezet te participeren. Dit proces is al in volle gang. De volgend stap is het daadwerkelijk weer geschikt maken van gronden voor bosbouw. Naast planning en afstemming ben ik nu op zoek naar financiering van deze fase; het opzetten van de aanzet, met uiteindelijk de eerste realisatie van herstel van de originele flora en fauna.

Hiervoor doe ik een beroep op u allen. Mij meehelpen om de aarde te vergroenen vanaf de wortel. Terugbrengen van wat de aarde voor ons betekent, door en met het terugbrengen van de waarde van de aarde aan de lokale omgeving en gemeenschappen.

 

==============================


Hello all,

My name is Marc Teurlings and I am committed to regain back the original forests in Ghana. In recent years, many forests have been cut down and destroyed by mining construction and logging. I have been coming to Ghana for many years and see that the will is there to achieve this, but the resources and management are not to accomplish it.

My goal is, together with the local community, to ensure that the loss of the forests is stopped and will be restored. My vision is that not only the local community but all of us benefit from a greener earth.

To achieve this, I took on a project in the Akim region of Ghana.

Getting it started and implemented is already a major challenge. It must be organized at a local level to obtain the necessary permits and to encourage the current owners to participate. This process is already in full swing. The next step is to actually make land suitable for a forest again. In addition to planning and coordination, I am now looking for financing this phase; setting up the initiative, with ultimately the first realization of the restoration of the original flora and fauna.

For this I appeal to all of you. Help me to re-green the earth from the root. Bringing back what the earth means to us, by and with returning the value of the earth to the local environment and communities.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 3/06/2024 gestart
28x bekeken

Actie georganiseerd door:

Marc Teurlings

Marc Teurlings

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 3/06/2024 gestart
28x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog