Ondersteun de Cradle of Love & Outreach Tanzania

Ondersteun de Cradle of Love & Outreach Tanzania
Edvienne Merencia

Met jouw steun kunnen we de allerkleinste hartjes in Tanzania voorzien van liefde, hoop en eerste basisbehoeften.

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Hi lieve allemaal, 

Op maandag 4 september ben ik via de organisatie Step Africa als vrijwilliger gestart in Tanzania. De komende weken zet ik mij in voor de projecten Cradle of Love en The Outreach.

Cradle of Love - Baby Home
Elke dag worden we geconfronteerd met het prachtige geschenk van liefde. Maar helaas hebben niet alle kinderen het voorrecht om deze liefde van hun moeders te ontvangen. Bij Cradle of Love zetten we ons in voor de allerkleinsten die geen moeder meer hebben en een veilige plek nodig hebben om op te groeien, te spelen en te leren. 

Bij Cradle of Love worden deze kinderen tot hun 3de jaar opgevangen. Na hun 3de jaar gaan ze of terug naar de familie indien zij voor hen kunnen zorgen, naar een andere opvangcentrum of worden ze ter adoptie gesteld.

The Outreach
In het hart van Tanzania werkt The Outreach onvermoeibaar om de gemeenschappen te ondersteunen die schreeuwen om een helpende hand. Elke vrijdag gaan zij met een aantal vrijwilligers het binnenland in om scholen te voorzien van basisbehoeften. De kinderen die hier naar school gaan zijn rond een jaar of 5 en wandelen dagelijks tussen de 3-5km zonder begeleiding naar school en naar huis

Water tanks vullen: We voorzien de scholen in het binnenland waar een grote droogte heerst van essentieel water door watertanks te vullen, zodat de kinderen schoon drinkwater hebben
Fruit: Gezonde voeding is cruciaal voor hun groei. We willen wekelijks op de lokale markt fruit kopen en uitdelen op de scholen.
Schoolmateriaal: Onderwijs is zeer belangrijk willen we deze kinderen een betere toekomst bieden. Denk hierbij aan schoolboeken, schriften, schrijfmateriaal, bureaus. 

Met jouw donatie kunnen we essentiële middelen, voeding, medische zorg en onderwijsmogelijkheden bieden aan deze kwetsbare kinderen. Ik heb mij afgelopen 1,5 week goed kunnen oriënteren waar hulp nodig is zodat ik alle donaties in goede banen kan leiden. 

Hieronder kleine voorbeeld van de kosten:
10.000L water tank vullen per school: €170,- 
Wekelijkse boodschappen Cradle of Love €280,-
Baby formula per week € 168,-
Wegwerp luiers per maand €193

Verder is er nog rijst, bonen, suiker, pap, bureaus, sport en gymmaterialen, schoolboeken, kleding en schoenen nodig voor de kinderen. 

 

Jouw vrijgevigheid telt! Alvast super bedankt voor je donatie!

Heel veel liefs, 

Edvienne 

Hi dear everyone,

 On Monday, september 4th, I started as a volunteer in Tanzania through the Step Africa organization. In the coming weeks I will be committed to the Cradle of Love and The Outreach projects.

Cradle of Love - Baby Home
Every day we are confronted with the beautiful gift of love. But unfortunately, not all children have the privilege of receiving this love from their mothers. At Cradle of Love we are committed to helping the little ones who no longer have a mother and need a safe place to grow up, play and learn. At Cradle of Love these children are cared for until they are 3 years old. After their 3rd year, they either go back to the family if they can care for them, to another shelter or they are put up for adoption. 

The Outreach
In the heart of Tanzania, The Outreach works tirelessly to support the communities crying out for a helping hand. Every Friday they go inland with a number of volunteers to provide schools with basic needs. The children who go to school here are around 5 years old and walk between 3-5 km unaccompanied every day to school and home. 

Filling water tanks: We provide schools where there is a major drought with essential water by filling water tanks, so that the children have clean drinking water
Buying Fruit: Healthy food is crucial for their growth. We want to buy fruit every week at the local market and distribute it to the schools. 
School materials: Education is very important if we want to offer these children a better future. This includes school books, notebooks, writing materials, desks. 

With your donation we can provide essential resources, nutrition, medical care and educational opportunities to these vulnerable children. Over the past 1.5 weeks I have been able to orient myself well where help is needed so that I can manage all donations properly. 

Below is a small example of the costs: 
Filling a 10,000L water tank per school: €170
Weekly groceries Cradle of Love €280 
Baby formula per week € 168 
Disposable diapers per month €193 

Furthermore, there is rice, beans, sugar , porridge, desks, sports and gym materials, school books, clothing and shoes needed for the children. 

Your generosity counts!

Thank you very much in advance for your donation! 

Lots of love, Edvienne

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 11/09/2023 gestart
545x bekeken

Actie georganiseerd door:

Edvienne Merencia

Edvienne Merencia

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 11/09/2023 gestart
545x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog