Mijn broer Sven - My brother (scroll down for English version)

Mijn broer Sven - My brother (scroll down for English version)
Gunther De Bin

Ik start deze crowdfunding op om het pad dat mijn broer is ingeslagen duurzaam te maken.

 

Ik start deze crowdfunding op om het pad dat mijn broer is ingeslagen duurzaam te maken. Ik doe dit zodat hij zelfvoorzienend zijn weg kan blijven bewandelen zonder steeds afhankelijk te zijn van mezelf of goodwill van anderen.

Mijn broer is 47 jaar en woont sinds 12 jaar in de bergen in Frankrijk. Hij leeft een teruggetrokken bestaan tussen zijn 8 honden waar hij mee opstaat en gaat slapen ongeacht de barre leefomstandigheden waar hij zelf voor gekozen heeft. Zijn honden zijn de enige levende wezens die hij vertrouwt. Met zijn allen hebben we in het gezin best een zware jeugd gehad waar geweld en vernedering de gang van zaken was in een ‘normale’ dag. Het verschil met mijn broer en de anderen is dat hij van bij de geboorte de boodschap heeft meegekregen dat hij een ongelukje was en er beter niet was geweest. Dit resulteerde in een broer die in zijn jonge jaren zeer bedeesd, liefdevol maar vermijdend in het leven stond. In zijn drang erkenning te krijgen en te mogen bestaan probeerde hij de droom van mijn vader om wielrenner te worden waar te maken. Stress en extreme faalangst met al dan niet opzettelijke valpartijen die hij inzette als excuus om mijn vader niet teleur te stellen en vernedering door hem te vermijden maakte dat hij hierin nooit geslaagd is. Ondanks de oprechte steun van de nonkels slaagde hij er niet in op te boksen tegen het gewelddadige en manipulatieve gedrag van mijn vader. Hierop koos hij ervoor om vrijwillig naar de paracommando’s te gaan om aan te tonen dat hij niet die nul was die mijn vader er fysiek en mentaal in had proberen kloppen. Na zijn dienst bij de paracommando’s bleek het voor mijn broer steeds moeilijker om zijn plaats in te nemen in de maatschappij en heeft hij zich na een omzwerving in het Vreemdelingenlegioen teruggetrokken in de bergen in Frankrijk waar hij heel primitief leeft. Al die jaren werkt hij voor zijn uitkering bij de gemeente en probeert hij zo zelfvoorzienend te leven als mogelijk. Op 31 mei 2023 verloopt echter het huurcontract. Op geen enkele manier slagen hij of ikzelf erin een andere verblijfplaats voor hem en zijn honden te vinden weg van de bewoonde wereld. De enige mogelijkheid is de aanschaf van een stuk grond waar hij in een primitief, omgebouwde bestelwagen kan leven zonder risico dat de huur wordt opgezegd.

Dit bewerkstelligen lukt me niet alleen en daarom reik ik uit naar mijn netwerk met de vraag om steun. Ik wil duidelijk stellen dat niemand zich om enige reden verplicht dient te voelen om een steentje bij te dragen. Ik hou van je broer!

I start this crowdfunding to make the path my brother has taken sustainable. I do this so that he can continue to walk his course self-sufficient without always being dependent on myself or goodwill from others.

My brother is 47 years old and has been living in the mountains in France for 12 years. He lives a reclusive existence among his 8 dogs that he gets up with and goes to sleep, regardless of the harsh living conditions he has chosen for himself. His dogs are the only living creatures he trusts. Together we had quite a hard childhood in the family where violence and humiliation was the course of events in a 'normal' day. The difference with my brother and the others is that from birth he received the message that he was an accident and should not have been there. This resulted in a brother who, in his younger years, was very timid, loving but avoidant in life. In his urge to gain recognition and to be allowed to exist, he tried to make my father's dream of becoming a cyclist come true. Stress and extreme fear of failure with intentional or non-intentional crashes, that he used as an excuse to not disapoint my dad, made him never succeed. Despite the sincere support of the uncles, he failed to stand up to my father's violent and manipulative behavior.
Afterwards he voluntarily chose to join the para commandos to show he was not the loser my father made him believe he was, physically and mentally. After his service with the paratroopers, it was extremely difficult for my brother to take his place in society. After some time in the Peace Corps, he retired to the mountains in France where he lives very primitively among his dogs, the dogs that love him unconditionally and from which he gets his recognition.
All these years he has been working for the municipality for his benefits and trying to live as self-sufficient as possible. However, the lease expires on May 31, 2023. In no way do he or I manage to find another place for him and his dogs away from civilization. The only option is to purchase a plot of land where he can live in a primitive, converted van without risk of terminating the lease.
I cannot achieve this alone and that is why I reach out to my network with the request for support.
I want to make it clear that no one should feel obliged to contribute for any reason.
I love you brother!


 

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 16/03/2023 gestart
1723x bekeken

Actie georganiseerd door:

Gunther De Bin

Gunther De Bin

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 16/03/2023 gestart
1723x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Hulp
Misbruik melden