Master Kortfilm 'A Fleur de Peau'

Master Kortfilm 'A Fleur de Peau'
Sanae Khamlichi

Masterfilm van Sanae Khamlichi aan LUCA School of Arts in Brussel

 
Beschikbaar in:  Nederlands

 

Welkom op de crowdfunding van mijn masterfilm, leuk dat je er bent! We filmen met een kleine crew eind april in Tanger, Marokko en we kunnen jouw hulp zéér goed gebruiken. Zin om bij te dragen?

KORTE SAMENVATTING FILM

À fleur de peau is een fictief en intiem portret van twee jonge zussen, Amina en Nour. Ze wonen op het platteland, tussen de bergen van Tanger. Onder de brandende zon volgen we de traagheid van een dag in hun leven, een sfeer van sierlijke eenvoud. Van het plukken van de groenten uit de tuin van iemand anders tot het naar de oceaan gaan om hun verleden te herbeleven.

INTENTIE EN MOTIVATIE

Waar ik naar op zoek was toen ik dit verhaal schreef, was een echt gevoel van kwetsbaarheid. Het was altijd een droom van mij om een ​​film te maken in het land van mijn voorouders. Om dit verhaal te schrijven, had ik ervoor gekozen mezelf in een ruimte van opzettelijke eenzaamheid te plaatsen, zodat ik me bewust zou worden van het onbewuste en met heel mijn hart zou schrijven. Het enige dat ik wil dat iemand die mijn film bekijkt, misschien een sentimentele waarde hervindt. Ik wil dat kijkers de emoties intens beleven. Ik wil dat ze zich op een kwetsbare manier verbinden met wat ze zien en met mij meegaan naar precies deze plek die mij een 'sense of belonging' geeft. Ik ben weggegaan en teruggekomen naar deze plek die mij door de jaren heen op zoveel verschillende manieren heeft geïnspireerd, en ik ben blij dat ik ervoor heb gekozen mijn film hier te maken, ook al brengt dit een risico met zich mee. Ik heb gezichten en onvertelde verhalen verzameld en manieren gevonden om mijn verbeelding in verschillende richtingen te laten stromen. Ik denk dat ik iets verfrissends voor het oog kan brengen, iets smaakvols, iets levendigs.
 

Bijdragen aan deze film zal niet alleen veel voor mij betekenen, laat staan ​​de hoeveelheid dankbaarheid die ik zal voelen, maar het zal het ook mogelijk maken om ruimte te geven aan anderen die normaal gesproken geen stem of ruimte krijgen om op een scherm gezien te worden of deel uit te maken van de magische ervaring van film maken.

WAARVOOR DIENT HET BEDRAG?

Dankzij een schitterende crew waarvan bijna uitsluitend allemaal vrijwilligers staan we al een hele stap verder, helaas kost een film maken veel geld. Toch willen we ons daardoor niet laten stoppen om authentieke verhalen te vertellen die nog nooit behandeld zijn.

Omdat elke student voor de uitdaging staat om zelf het nodige budget bij elkaar te rapen, zou uw steun zeker en vast van pas komen. 

We hebben een groot deel van het budget al kunnen verzamelen, maar we zijn er nog niet. 

Uw volledige steun gaat rechtstreeks naar het realiseren van het project!

 • het huren van camera- en geluidsmateriaal
 • locaties
 • logistieke steun
 • catering
 • production design
 • kostuum & decor

Hiervoor zijn we op zoek naar jou, want met een bijdrage aan dit project help je mee deze film te verwezenlijken!

Alvast heel erg bedankt!

Welcome to the crowdfunding of my master film, nice to have you here! We are filming with a small crew in Tangier, Morocco at the end of April and we could really use your help. Would you like to contribute?

BRIEF FILM SUMMARY

À fleur de peau is a fictional and intimate portrait of two young sisters, Amina and Nour. They live in the countryside, in-between the mountains of Tangier. Under the burning sun, we follow the slowness of a day in their life, an air of graceful simplicity. From plucking the vegetables of someone else’s garden to going to the ocean to revisit their past.

INTENTION AND MOTIVATION

What I was searching for when writing this story was a true sense of vulnerability. It always was a dream of mine to make a film on the land of my ancestors. To write this story, I had chosen to put myself within a space of intentional solitude so I’d become conscious of the unconscious and write with my whole heart. All I want for someone when they are watching my film is to perhaps revisit a sentimental value. I want them to feel things deeply. I want them to connect with what they are seeing in a vulnerable way and to come with me to this exact place that gives me a sense of belonging. I have been leaving and coming back to this place that has been inspiring me in so many different ways throughout the years, and I am happy that I have chosen to make my film here even if it comes with a risk. I have collected faces and untold stories and found ways to let my imagination flow in different directions. I think I can bring something refreshing to the eye, something tasteful, something vibrant.

Contributing to this film will not only mean a lot to me, let alone the amount of gratefulness I will feel, but it will allow giving a space to others that usually aren’t given a voice or space to be seen on a screen and to be a part of the magical experience of filmmaking.

WHAT IS THE AMOUNT USED FOR?

Thanks to a fantastic crew, almost exclusively volunteers, we have already come a long way, but unfortunately making a film costs a lot of money. However, we do not want to let that stop us from telling authentic stories that have never been covered before. 

Because every student faces the challenge of raising the necessary budget themselves, your support would certainly be useful.

We have already managed to raise a large part of the budget, but we are not there yet.

Your full support goes directly to making the project a reality!

 • renting camera and sound equipment
 • locations
 • logistical support
 • catering
 • production design
 • costume & decor

We need you for this, because by contributing to this project, you will help make this film a reality!

Thank you very much in advance!

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 14/02/2024 gestart
1109x bekeken

Actie georganiseerd door:

Sanae Khamlichi

Sanae Khamlichi

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 14/02/2024 gestart
1109x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog