Leukemie patientje (meisje) 6 jaar in Oeganda (zeer arm). Also in English.

Leukemie patientje (meisje) 6 jaar in Oeganda (zeer arm). Also in English.
Frank Rother

Het mogelijk maken van beenmerg transplantatie in Kenia omdat het in Oeganda blijkbaar niet mogelijk is.

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Geachte lezer,

DRINGENDE FONDSENWERVING VOOR DE LEVENSREDDENDE BEHANDELING VAN NAIRAKA GIFT.

Ik hoop dat dit bericht je in goede gezondheid bereikt. Mijn naam is Dr. Jamir Kabuye Jjingo; de uitvoerend directeur van Save African Initiative in Oeganda. Ik schrijf u namens de organisatie om zo snel mogelijk steun te zoeken voor een 6-jarig meisje dat een beenmergtransplantatie nodig heeft.

Save African Children Initiative is een geregistreerde non-profitorganisatie onder nummer: 08002002833313 (Uganada) en we zetten ons in voor het verbeteren van de levens van kwetsbare kinderen en gemeenschappen in Oeganda. Onze visie is een wereld waarin kinderen gezond, goed opgeleid en bevoegd zijn.

We zoeken zeer dringend uw steun voor een kritieke zaak; om het leven te redden van Nairaka Gift, een veerkrachtig 6-jarig meisje uit Bumanya Village, Bulamogi County, Kaliro District, dat de afgelopen drie jaar tegen leukemie heeft gestreden.

Nairaka verloor haar biologische moeder tijdens de bevalling en woont momenteel samen met haar vader, een stiefmoeder, grootmoeder en vier andere broers en zussen. De vader; De heer Godfrey Kiirya is een 33-jarige boer in Bumanya Village, Bulamogi County in Kaliro, district in Oost-Oeganda. Hij wordt ondersteund door een 28-jarige thuisblijfmoeder; Nabirye Juliet is momenteel de stiefmoeder van Gift. Soms plukt ze fruit uit hun tuin, zoals jackfruit en kleine bananen, om in het levensonderhoud van het gezin te voorzien. Het gezin behoort tot de lagere klassen en meneer Kiirya kan zich nauwelijks een basismaaltijd voor zijn gezin veroorloven. Hij wordt nu geconfronteerd met de uitdaging om het leven van zijn dochter te redden.

Momenteel wordt Nairaka behandeld in het Divine Mercy Medical Center in Kaliro, Oeganda, maar de rekeningen stijgen en haar leven is afhankelijk van zuurstof en pijnstillers terwijl ze wacht op verdere behandeling. De artsen hebben een levensreddende beenmergtransplantatie aanbevolen, een procedure die aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Onze inspanningen om de noodzakelijke fondsen veilig te stellen hebben ons naar het Nairobi West Hospital in Kenia geleid, waar de behandeling wordt geschat op $25.000 USD.

In het licht van deze financiële uitdaging starten we een fondsenwervingscampagne om Nairaka Gift een kans op leven te geven. Elke bijdrage, hoe klein ook, zal een verschil maken. Uw steun kan hoop geven aan een jong leven in wanhopige nood.

Daarnaast zijn wij blij met alle hulp bij het verspreiden van de boodschap over deze campagne binnen uw netwerk.

Samen kunnen we een betekenisvolle impact maken op de reis van Gift naar herstel. Bedankt voor uw medeleven en vrijgevigheid.

Dear Sir/ Madam,

URGENT FUNDRAISING APPEAL FOR NAIRAKA GIFT’S LIFE SAVING TREATMENT

I hope this message finds you well. My name is Dr. Jamir Kabuye Jjingo; the Executive Director for Save African Initiative in Uganda. I am writing to you on behalf of the organization to seek support for a 6-year old girl in need of a bone marrow transplant as soon as possible.

Save African Children Initiative is a registered non-profit under number: 08002002833313 (Uganada) and we are dedicated to improving the lives of vulnerable children and communities in Uganda. Our vision is a world where children are healthy, educated and empowered.

We urgently seek your support for a critical cause; to save the life of Nairaka Gift, a resilient 6-year-old girl from Bumanya Village, Bulamogi County, Kaliro District, who has been battling leukemia for the past three years.

Nairaka lost her biological mother during childbirth, and currently lives with her father, a step mother, grand-mother, and 4 other siblings. The father; Mr. Godfrey Kiirya is a 33-year old peasant farmer in Bumanya Village, Bulamogi County in Kaliro, District in Eastern Uganda. He is supported by one 28-year old stay home mother; Nabirye Juliet currently the step mother to Gif. She sometimes hawks fruits from their garden like jackfruit and small bananas to support the family’s livelihood. The family is a low-class family and Mr. Kiirya can barely afford a basic meal for his family. He is now faced with the challenge of saving his daughter’s life.

Currently, Nairaka is receiving treatment at Divine Mercy Medical Centre in Kaliro Uganda but the bills are increasing and her life is dependent on oxygen and painkillers as she awaits further treatment. The doctors have recommended a life-saving bone marrow transplant, a procedure that comes at a significant cost. Our efforts to secure the necessary funds have led us to Nairobi West Hospital in Kenya, where the treatment is estimated at $25,000 USD.

In the face of this financial challenge, we are initiating a fundraising campaign to give Nairaka Gift a fighting chance at life. Every contribution, no matter how small, will make a difference. Your support can bring hope to a young life in desperate need.

Additionally, we welcome any assistance in spreading the word about this campaign within your network.

Together, we can make a meaningful impact on Gift's journey to recovery. Thank you for your compassion and generosity.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 14/11/2023 gestart
252x bekeken

Actie georganiseerd door:

Frank Rother

Frank Rother

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 14/11/2023 gestart
252x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog