Help Tasnim om naar huis te komen

Help Tasnim om naar huis te komen

Een steunactie voor Tasnim, waardoor ze in staat is om haar verschrikkelijke situatie achter zich te laten.

 

A support campaign for Tasnim, allowing her to put her terrible situation behind her

‘Help Tasnim om naar huis te komen’ is een steunactie voor de vrouw van Abdullah, wiens situatie de laatste maanden geregeld in de columns of opiniestukken in De Standaard te volgen was en waarover nu ook op de website van MO* bericht wordt, en die zoals alle Palestijnen in Gaza in levensbedreigende omstandigheden in Rafah verblijft. De situatie verslechtert er met de minuut en deze geldinzameling dient om haar doortocht naar Egypte te betalen, zodat ze veilig is, en om daar dan een nieuwe start te maken. Abdullah was een collega op het werk, wiens situatie we van dichtbij meemaakten. Ik kon niet langer toekijken en startte deze crowdfundingsactie op. 

"Help Tasnim to get home" is a support campaign for Abdullah's wife, whose situation has been regularly followed in columns or opinion pieces in De Standaard in recent months, and is now also being reported on the MO* website. Like all Palestinians in Gaza, she resides in life-threatening conditions in Rafah. The situation there is deteriorating by the minute, and this fundraiser aims to cover her passage to Egypt so she can be safe and start anew there. Abdullah was a colleague at work, and we witnessed his situation up close. I couldn't stand idly by, so I initiated this crowdfunding campaign.

  • Update op vrijdag 12 april 2024: Dankzij de vrijgevige schenkers aan deze steunactie, samen met wat Abdullah bij enkele vrienden kon lenen, is het gelukt om Tasnim over de grens met Egypte te krijgen. Het verhaal van vertrek tot bevrijding van Tasnim kunt u lezen in vier afleveringen op MO*:
  • Update on Friday, April 12, 2024: Thanks to the generous donors to this support campaign, along with what Abdullah could borrow from some friends, we managed to get Tasnim across the border to Egypt. You can read Tasnim's story from departure to liberation in four installments on MO*:

https://www.mo.be/wijzijnhier/de-ene-zijn-dood-is-de-andere-zijn-brood

https://www.mo.be/wijzijnhier/palestijnse-levens-zijn-niets-waard

https://www.mo.be/wijzijnhier/ik-wou-dat-ik-meer-kon-doen-maar-ik-heb-geen-geld

https://www.mo.be/wijzijnhier/rino-hier-is-tasnim

  • Momenteel verblijft ze in een appartement in Caïro. Aangezien de leningen om dit alles te bewerkstelligen nu terugbetaald moeten worden, is de opbrengst via deze Steunactie nog steeds broodnodig.
  • Alvast de grootste dank van Tasnim en Abdullah aan iedereen die aan deze actie bijdraagt of bijgedragen heeft!
  • Currently, she is staying in an apartment in Cairo. Since the loans to make all of this possible now need to be repaid, the proceeds from this Support Campaign are still much needed.
  • Tasnim and Abdullah extend their greatest thanks to everyone who contributes or has contributed to this cause!

 

Problemen rond hun gezinshereniging anderhalf jaar geleden - DVZ aanzag de datum van uitgifte van een document verkeerdelijk aan als huwelijksdatum - bleken het begin van een nachtmerrie die tot vandaag voortduurt en steeds erger wordt. Wij, de collega’s, volgden alles mee vanop de eerste rij en voelden ons steeds nauwer betrokken met zijn uitzichtloze situatie. Vandaag probeert hij nog steeds om zijn vrouw uit Gaza weg te halen, het stel heeft geen kinderen. Ook de rest van zijn familie zit vast in Rafah in verschrikkelijke omstandigheden maar zijn vrouw is de enige persoon die hij - mocht DVZ alsnog instemmen met een gezinshereniging - kan helpen want zij is de enige die deel uitmaakt van zijn kerngezin. Hij wil dan ook alles doen om haar te redden uit die hel.

Het zijn verschrikkelijke tijden en we staan erbij en kijken ernaar maar hiermee kunnen we Tasnim op zijn minst opnieuw hoop geven! Elke bijdrage, klein of groot, wordt zeer gewaardeerd alsook het delen van deze actie. 

Het geld komt rechtstreeks op de rekening van Tasnim en Abdullah terecht.

Problems surrounding their family reunification a year and a half ago - where the Immigration Office mistakenly considered the issue date of a document as their wedding date - proved to be the beginning of a nightmare that continues until today and worsens by the day. We, his colleagues, watched everything from the front row and felt increasingly involved in his hopeless situation. Today, he is still trying to bring his wife out of Gaza; the couple has no children. The rest of his family is also stuck in Rafah in terrible conditions, but his wife is the only person he - if the Immigration Office were to agree to family reunification - can help because she is the only one who is part of his nuclear family. He is willing to do anything to rescue her from that hell.

These are terrible times, and we stand by and watch, but with this, we can at least give Tasnim hope again! Every contribution, small or large, is greatly appreciated, as well as sharing this campaign.

The money goes directly to Tasnim and Abdullah's account.

 

 

(in De Standaard, 29/01/24)

'Ondertussen is zijn familie naar Rafah gevlucht, naast de Egyptische grens: zijn vader en moeder, een zus met haar kinderen en kleinkinderen waaronder een baby van twee weken oud en een broer met zijn gezin, samen met Tasnim, de vrouw waar Abdullah in 2014 mee getrouwd is, en haar ouders. Ze leven daar nu naast anderhalf miljoen andere Palestijnen onder de blote hemel. Het is elke dag een gevecht om aan wat voedsel en water te komen, medicijnen zijn er al lang niet meer. En er zijn amper voorzieningen zoals een toilet, laat staan een douche. Het is er de hel.

'Met een humanitair visum dat hier wordt uitgereikt kun je ginds momenteel ook niets meer aanvangen, België wordt door Israël steeds meer als een vriend van de Palestijnen beschouwd. Je hebt beter een Duits of Amerikaans visum als je weg wilt geraken.'

Een zus van Abdullah is naar Egypte gevlucht, kostprijs: zesduizend euro. Veel geld, maar het is haar toch maar gelukt om te ontsnappen. Hierdoor hebben Abdullah en zijn vrouw weer hoop gekregen. Momenteel is hij alle mogelijkheden aan het overlopen en denkt daarbij ook aan crowdfunding. Maar hoe overtuig je een organisatie ervan een project op te zetten dat dient om iemand illegaal een grens over te krijgen? Wie weet, misschien dat ze het in overweging nemen als die persoon zich in een levensbedreigende situatie bevindt? Abdullah schudt het hoofd, wil er verder niet bij stilstaan.

'Als mijn vrouw maar in Egypte raakt, dan is ze tenminste veilig en terug een stukje dichter bij huis.'

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 3/02/2024 gestart
8165x bekeken

Actie georganiseerd door:

Rino Feys

Rino Feys

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 3/02/2024 gestart
8165x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog