Hotel sisters inn

Hotel sisters inn
Michel Graces

Welcome to Sisters Inn, your perfect retreat in Moalboal. Nestled amidst stunning landscapes and just moments from beach.

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Geniet van onze zorgvuldig ingerichte kamers, ontworpen voor comfort en rust. Geniet van verrukkelijke smaken in ons restaurant en neem een ​​verfrissende duik in ons sprankelende zwembad. Beleef spannende watersporten of verken de iconische bezienswaardigheden van Moalboal in de buurt.

Hallo! Mijn naam is Michel, en ik vind het geweldig om mijn reis als een gepassioneerde en ervaren horecaprofessional met een schat aan hotelvaardigheden te delen. Met 25 jarenlange ervaring in de branche, heb ik mezelf toegewijd aan het leveren van ongeëvenaarde gastervaringen en het vestigen van een uitstekende reputatie in alle aspecten van hotelactiviteiten. Al van jongs af aan had ik een natuurlijk talent voor het creëren van gedenkwaardige momenten en het zorgen voor gasttevredenheid. In de loop der jaren heb ik mijn vaardigheden aangescherpt en een sterke arbeidsethos ontwikkeld, wat mijn succesvolle carrière in de hotelindustrie heeft voortgestuwd. Tijdens mijn reis heb ik diverse vaardigheden opgedaan die verschillende gebieden van hotelactiviteiten omvatten. Van het managen van receptiewerkzaamheden en reserveringen tot het optimaliseren van inkomsten en het omgaan met gastrelaties, ik heb een uitgebreide kennis van het hele spectrum van hotelmanagement. Bovendien heeft mijn vaardigheid in toonaangevende software en technologieën me in staat gesteld om processen te stroomlijnen, de efficiëntie te verbeteren en de inkomsten te maximaliseren voor de eigendommen waarmee ik heb gewerkt. Als dynamische leider en inspirerende mentor ben ik trots op het opbouwen en motiveren van goed presterende teams. Ik creëer positieve werkomgevingen, bevordert open communicatie en bevordert professionele groei, wat resulteert in uitzonderlijke werknemerstevredenheid en een cultuur van uitmuntendheid. Mijn interpersoonlijke vaardigheden zijn een van mijn grootste sterke punten. Ik heb een natuurlijk vermogen om op persoonlijk niveau met gasten in contact te komen en op hun behoeften te anticiperen, waarbij ik consistent een ongeëvenaarde service lever. Of het nu gaat om het oplossen van complexe problemen, het organiseren van speciale evenementen of het overtreffen van verwachtingen, ik doe altijd een stapje extra om buitengewone momenten voor onze gasten te creëren. Naast mijn operationele expertise sta ik ook bekend om mijn strategische mindset en innovatief denken. Ik heb met succes verschillende hotelprojecten geleid, van pre-openingsfasen tot herpositioneringsinitiatieven. Met een diep begrip van de voorkeuren van gasten en marktinzichten, heb ik winnende strategieën ontwikkeld en geïmplementeerd die de omzetgroei stimuleren en zorgen voor succes op de lange termijn. Gedurende mijn hele carrière ben ik vereerd met talloze onderscheidingen en erkenningen, die dienen als een bewijs van mijn uitzonderlijke hotelvaardigheden. Mijn toewijding, expertise en niet-aflatende toewijding aan uitmuntendheid blijven de gastervaring vormgeven en nieuwe normen stellen voor horecaprofessionals over de hele wereld. Met een onverzadigbare passie voor de branche en een standvastige toewijding aan het leveren van uitzonderlijke service, streef ik er voortdurend naar om de grenzen van gastvrijheid opnieuw te definiëren. Door mijn uitzonderlijke vaardigheden streef ik ernaar om onvergetelijke momenten voor gasten te creëren en een blijvende impact te hebben op de hotels waarmee ik verbonden ben.

Enjoy our meticulously designed rooms, crafted for comfort and tranquility. Indulge in delightful flavors at our restaurant and take a refreshing dip in our sparkling pool. Experience thrilling water sports or explore the iconic sights of Moalboal nearby.

Hello! My name is Michel, and I am thrilled to share my journey as a passionate and seasoned hospitality professional with a wealth of hotel expertise. With 25 years of experience in the industry, I have dedicated myself to delivering unparalleled guest experiences and establishing an excellent reputation in all aspects of hotel operations. From a young age, I possessed a natural talent for creating memorable moments and ensuring guest satisfaction. Over the years, I honed my skills and developed a strong work ethic, propelling my successful career in the hotel industry.

During my journey, I acquired diverse skills encompassing various areas of hotel operations. From managing front desk duties and reservations to optimizing revenues and handling guest relations, I possess comprehensive knowledge of the entire spectrum of hotel management. Additionally, my proficiency in leading software and technologies has enabled me to streamline processes, enhance efficiency, and maximize revenues for the properties I have worked with.

As a dynamic leader and inspiring mentor, I take pride in building and motivating high-performing teams. I foster positive work environments, encourage open communication, and promote professional growth, resulting in exceptional employee satisfaction and a culture of excellence.

My interpersonal skills are one of my greatest strengths. I possess a natural ability to connect with guests on a personal level and anticipate their needs, consistently delivering unmatched service. Whether solving complex issues, organizing special events, or surpassing expectations, I always go the extra mile to create extraordinary moments for our guests.

In addition to my operational expertise, I am also known for my strategic mindset and innovative thinking. I have successfully led various hotel projects, from pre-opening stages to repositioning initiatives. With a deep understanding of guest preferences and market insights, I have developed and implemented winning strategies that drive revenue growth and ensure long-term success.

Throughout my career, I have been honored with numerous accolades and recognitions, serving as evidence of my exceptional hotel skills. My dedication, expertise, and unwavering commitment to excellence continue to shape the guest experience and set new standards for hospitality professionals worldwide.

With an insatiable passion for the industry and a steadfast dedication to delivering exceptional service, I continuously strive to redefine the boundaries of hospitality. Through my exceptional skills, I aim to create unforgettable moments for guests and leave a lasting impact on the hotels I am associated with.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 9/07/2023 gestart
264x bekeken

Actie georganiseerd door:

Michel Graces

Michel Graces

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 9/07/2023 gestart
264x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog