Help ons om het groene hart van Sint-Antonius te redden!

Help ons om het groene hart van Sint-Antonius te redden!

Een projectontwikkelaar wil de laatste open ruimte van het dorp bebouwen

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Het is het jaar 2024 na Christus. Onder het toeziend oog van de gemeente hebben de projectontwikkelaars vrijwel heel het dorp van Sint-Antonius-Zoersel platgewalst. Alleen een open ruimte naast het centrum biedt nog moedig weerstand dankzij de inspanningen van de lokale VZW Ratatosk.

Een deel van deze open ruimte wordt momenteel bedreigd door de bouw van assistentiewoningen en bijhorend dienstencentrum. Het is belangrijk dat we deze open ruimte behouden om de klimaatverandering tegen te gaan en een plaats te bieden aan de omwoners om tot rust te komen.

Daar komt bij dat de assistentiewoningen dat alleen zijn in naam. Ze zijn niet erkend, waardoor er geen vereiste is voor een wettelijk minimum aan zorgondersteuning. Het bijhorend dienstencentrum is ook een lege doos: thuisverpleging of poetshulp worden niet voorzien volgens de omgevingsvergunning.

Het is duidelijk: het doel van dit project is om zo goedkoop mogelijk te bouwen om winst te maken op het dak van onze bejaarde bevolking, ten koste van onze open ruimte.

We hebben beroep gedaan op advocaten om juridische stappen tegen het project te kunnen nemen, want van het begin was duidelijk dat de omgevingsvergunning de wettigheidstoets niet zou doorstaan.

Rechtsbijstand is echter niet goedkoop. Daarom doen wij bij deze een oproep voor jullie steun. Doneer wat je kunt missen!

Alvast bedankt!

Nous sommes en 2024 après Jésus-Christ; tout le village de Sint-Antonius-Zoersel est occupée par les promoteurs immobilier.... Tout ? Non ! Car un espace ouvert résiste encore et toujours aux envahisseurs avec l'aide de l'asbl local Ratatosk.

Une partie de cet espace ouvert est actuellement menacé par la construction de résidences-services et un centre de services associé. Protèger cet espace ouvert est important pour lutter contre le changement du climat et offrir une place aux résidents locaux pour se détendre.

En outre, ces résidences-services le sont que de nom. Elles ne sont pas reconnues, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de minimum légal pour le soutien aux soins de santé. Le centre de services associé ne sert à rien: le permis environnemental ne prévoit pas de soins à domicile ou de titres-services.

Il est clair que le but de ce projet est de construire le moins cher possible pour faire des bénéfices sur le dos de nos personnes âgés, au détriment de notre espace ouvert.

Nous avons consulté des avocats pour faire des démarches juridiques contre ce projet, parce que depuis le début il était clair que le permis environnemental est illégal.

Cependant, le conseil juridique n'est pas bon marché. C'est pour cela qu'on fait appel à votre soutien. Faites un don selon vos possibilités !

Merci d'avance !

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 10/03/2024 gestart
162x bekeken

Actie georganiseerd voor:

Ratatosk VZW

Ratatosk VZW

Actie georganiseerd door:

Benoît Renard

Benoît Renard

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 10/03/2024 gestart
162x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog