Help ons na campervan-ongeval in Australië, opgelicht door de verzekering!

Help ons na campervan-ongeval in Australië, opgelicht door de verzekering!

Zelfs 'de beste verzekering' en dashcam beelden waren niet voldoende, nu zitten wij met de kosten en pijn...

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Beschikbaar in:  Nederlands

Tijdens wat de beste roadtrip ooit had moeten worden, raakten mijn vriendin en ik betrokken bij een auto-ongeluk in Australië. 

We zouden 4 weken door Australië trekken en bereidden ons op alle mogelijke manieren voor, zo besloten we ondermeer elk een tweede studentenjob te doen tijdens de week en de duurste verzekering te nemen voor onze campervan, de zogenaamde "stress free insurance"...

Na 2 weken raakten we spijtig genoeg betrokken in een auto-ongeval met vluchtmisdrijf. 

Tijdens het rijden moest ik aan de kant gaan voor een camper die uit de andere richting kwam. Toen ik het naderende voertuig opmerkte, werd het me onmiddellijk duidelijk dat dit voertuig veel harder reed dan de maximumsnelheid. Om er zeker van te zijn dat er geen botsing zou plaatsvinden, moest ik vertragen en uitwijken, aangezien de naderende camper iets breder was dan een gewoon voertuig. Aan de kant van de snelweg ben ik in het losse zand terecht gekomen, waardoor ik de controle over het stuur verloor. Ik deed er alles aan om bij te sturen, maar er was geen weg meer terug. Ons voertuig ging 2x overkop. Dit hele scenario is ook gefilmd door onze camera die we op het dashboard hadden geïnstalleerd. Op de video is duidelijk te zien dat ik niet in overtreding was en ik voor het andere voertuig moest uitwijken!

Alles vloog uit de auto en lag verspreid over de weg, het was duidelijk dat het voertuig total loss was. Na het ongeval hadden we geen bereik en duurde het 4uur alvorens de ziekenwagen ons bereikt had, nog eens 5uur later kwamen we aan in het ziekenhuis waar we enkele nachten doorbrachten en besloten om huiswaarts te keren.

Na dit helse avontuur bleek dat te verzekering waarvoor we betaald hadden niet instond voor ongevallen waarbij geen ander voertuig betrokken is. Dit leek ons geen probleem gezien het bij ons ging om vluchtmisdrijf en we bewijsmateriaal (onze dashcam) hadden om de aanwezigheid van een ander voertuig te bewijzen. MAAR de verzekering zei "Dikke pech, dat telt niet", dus zitten wij niet alleen met een traumatische ervaring/herinnering maar ook met een enorme schuld.

Alle kleine beetjes helpen en we zijn iedereen alvast enorm dankbaar voor de mentale alsook financiële steun!

During what should have been the best road trip ever, my girlfriend and I got involved in a car accident in Australia.

We were going to travel through Australia for 4 weeks and prepared in every possible way, for example, we decided to each do a second student job during the week and to take the most expensive insurance for our campervan, the so-called "stress free insurance"...

Unfortunately, after 2 weeks, we were involved in a hit-and-run car accident.

While driving, I had to pull over for an RV coming from the opposite direction. When I noticed the approaching vehicle, it immediately became clear to me that this vehicle was driving much faster than the speed limit. To make sure there would be no collision, I had to slow down and swerve, since the approaching camper was slightly wider than a normal vehicle. On the side of the highway, I ended up in the loose sand, losing control of the wheel. I did everything I could to re-steer, but there was no turning back. Our vehicle rolled over twice. This whole scenario was also filmed by our camera that we had installed on the dashboard. The video clearly shows that I was not at fault and I did everything I could to avoid the other vehicle!

Everything flew out of the car and was scattered on the road, it was clear that the vehicle was totaled. After the accident we had no coverage and it took 4 hours for the ambulance to reach us, another 5 hours later we arrived at the hospital where we spent several nights and decided to return home.

After this hellish adventure it turned out that the insurance we had paid for did not cover accidents not involving another vehicle. This did not seem to be a problem since ours was a hit-and-run and we had evidence (our dashcam) to prove the presence of another vehicle. BUT the insurance company said "Too bad, that doesn't count", so we are not only left with a traumatic experience/memory but also a huge debt.

Every little bit helps and we are already extremely grateful to everyone for the mental as well as financial support!

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 14/08/2023 gestart
152x bekeken

Actie georganiseerd door:

Ines Pauwels

Ines Pauwels

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 14/08/2023 gestart
152x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog