Help ons een tweede Kledingpunt-magazijn opstarten in Limburg

Help ons een tweede Kledingpunt-magazijn opstarten in Limburg

Binnenkort opent ons nieuwe, tweede magazijn in Peer! Een tweede magazijn betekent dat we nog meer kinderen kunnen helpen!

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Crowdfunding actie, we hebben jullie hulp nodig! 

Binnenkort opent ons nieuwe, tweede magazijn in Peer! Een tweede magazijn betekent dat we nog meer kinderen kunnen helpen en ondersteunen door kleding aan te bieden aan zij die dat het meest nodig hebben. 

Maar om dit te realiseren, hebben we jullie steun nodig. We zijn een crowdfundingactie gestart om de kosten voor dit nieuwe magazijn te helpen dekken. Elk beetje helpt, of je nu €5, €10 of €100 kunt missen, elke bijdrage brengt ons een stap dichter bij ons doel. 

De opbrengst van deze actie gaat integraal naar Kledingpunt. Hiermee kunnen we de huur, inrichting en operationele kosten van het nieuwe magazijn dekken, zodat we ons kunnen blijven inzetten voor onze missie om kinderen in kwetsbare situaties te helpen.

We zijn zo dankbaar voor de steun die we van jullie ontvangen. Samen kunnen we echt een verschil maken! 

De idee is eenvoudig: ben je mama of papa en/of heb je kledij op overschot (maat 50 tot max maat 152 – geen volwassen maten!)? Laat het even weten, gooi alles even in de was en in een doos en breng de doos binnen in een Kledingpunt in je buurt.

In het Kledingpunt wordt alles gesorteerd. Over gans Vlaanderen hebben zorgpartners, scholen, kleuterjuffen, meesters, pleegouders, jeugdwerkers enz toegang tot onze stock en kunnen zij, ad hoc, een box aanvragen voor een kind uit hun eigen omgeving. Op deze manier zijn zowel donateurs als wij zeker dat alles goed herverdeeld wordt.

 

De zorgpartner speelt hier een enorm belangrijke rol in. Hij of zij kan vaak op een neutrale manier de situatie het beste inschatten en als dusdanig actie ondernemen waar nodig.

Action de crowdfunding, nous avons besoin de votre aide ! 

Bientôt, notre nouveau, deuxième entrepôt à Peer ouvrira ses portes ! Un deuxième entrepôt signifie que nous pouvons aider et soutenir encore plus d'enfants en offrant des vêtements à ceux qui en ont le plus besoin. 

Mais pour réaliser cela, nous avons besoin de votre soutien. Nous avons lancé une action de crowdfunding pour aider à couvrir les coûts de ce nouvel entrepôt. Chaque petit geste compte, que vous puissiez disposer de 5€, 10€ ou 100€, chaque contribution nous rapproche un pas de plus de notre objectif. 

Le produit de cette action va intégralement à Kledingpunt. Cela nous permettra de couvrir le loyer, l'aménagement et les coûts opérationnels du nouvel entrepôt, afin que nous puissions continuer à nous engager dans notre mission d'aider les enfants en situations vulnérables. Nous sommes si reconnaissants pour le soutien que nous recevons de vous. Ensemble, nous pouvons vraiment faire la différence ! 

L'idée est simple : vous êtes maman ou papa et/ou avez des vêtements en surplus (taille 50 à max taille 152 - pas de tailles adultes !) ? Faites-le nous savoir, lavez tout et mettez-le dans une boîte, puis apportez la boîte à un point de vêtements près de chez vous.

Au point de vêtements, tout est trié. Partout en Belgique, les partenaires de soins, les écoles, les enseignants de maternelle, les maîtres, les parents d'accueil, les travailleurs de la jeunesse, etc., ont accès à notre stock et peuvent, ad hoc, demander une boîte pour un enfant de leur propre environnement. De cette manière, les donateurs et nous sommes sûrs que tout est bien redistribué.

Le partenaire de soins joue ici un rôle extrêmement important. Il ou elle peut souvent évaluer la situation de la manière la plus neutre et prendre des mesures si nécessaire.

Crowdfunding-Aktion, wir brauchen eure Hilfe! 

Bald eröffnen wir unser neues, zweites Lagerung in Peer! Ein zweites Lagerung bedeutet, dass wir noch mehr Kinder unterstützen und durch das Angebot von Kleidung an diejenigen helfen können, die es am dringendsten benötigen. 

Um dies jedoch zu erreichen, benötigen wir eure Unterstützung. Wir haben eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um die Kosten für dieses neue Lagerung zu decken. Jeder Beitrag hilft, ob du nun €5, €10 oder €100 entbehren kannst, jeder Beitrag bringt uns unserem Ziel einen Schritt näher. 

Der Erlös dieser Aktion geht vollständig an Kledingpunt. Damit können wir die Miete, Einrichtung und Betriebskosten des neuen Lagerung decken, sodass wir uns weiterhin für unsere Mission einsetzen können, Kindern in prekären Situationen zu helfen. Wir sind so dankbar für die Unterstützung, die wir von euch erhalten. Zusammen können wir wirklich einen Unterschied machen! 

Die Idee ist einfach: Bist du Mama oder Papa und/oder hast du überschüssige Kleidung (Größe 50 bis maximal Größe 152 - keine Erwachsenengrößen!)? Lass es uns wissen, wirf alles in die Wäsche und in eine Kiste und bring die Kiste zu einem Kledingpunt in deiner Nähe.

Im Kledingpunt wird alles sortiert. In ganz Belgien haben Betreuungspartner, Schulen, Kindergärtnerinnen, Lehrer, Pflegeeltern, Jugendbetreuer usw. Zugang zu unserem Lagerbestand und können ad hoc eine Box für ein Kind aus ihrer eigenen Umgebung anfordern. Auf diese Weise können sowohl Spender als auch wir sicher sein, dass alles gut verteilt wird.

Der Betreuungspartner spielt hier eine enorm wichtige Rolle. Er oder sie kann oft auf neutrale Weise die Situation am besten einschätzen und bei Bedarf entsprechend handeln.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 16/05/2023 gestart
111x bekeken

Actie georganiseerd door:

Gys Godderis

Gys Godderis

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 16/05/2023 gestart
111x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog