Help mijn familie overleven en hun huis herbouwen.

Help mijn familie overleven en hun huis herbouwen.
Doaa Abujayyab

Ik zamel hier wat geld in om mijn familie te helpen, en mijn zussen die in Gaza vastzitten en hun huizen zijn gebombardeerd.

 

Hallo, Ik ben Doaa.  Ik woon al bijna 4 jaar in Hasselt, België, met mijn man en kinderen.  Mijn vader, mijn moeder, mijn broers en de familie van mijn man leven nog steeds vijf maanden in Gaza onder voortdurend bombardement.  Mijn familie werd naar het zuiden ontheemd na het bombardement op het gebied waar ze woonden in Gaza-stad, en vervolgens werden ze opnieuw ontheemd na het bombardement op de schuilplaats waar ze naartoe waren verdreven.  Ze werden voor de derde keer ontheemd naar de stad Deir al-Balah en wonen nog steeds in een kleine tent, ondanks het koude en barre weer.

Ik probeer mijn oudere broer Tariq te helpen, wiens vrouw en kinderen zijn omgekomen in deze verschrikkelijke oorlog, wiens huis is verwoest en die zijn bron van bestaan ​​is kwijtgeraakt.

Maar al meer dan 140 dagen wordt het gezin dat ik achterlaat, zwaar gebombardeerd. Ik zamel geld in om mijn familie te helpen hun huis minimaal te repareren, zodat ze bij dit koude weer kunnen terugkeren en erin kunnen wonen in plaats van in tenten. Ruim 120 dagen lang eten mensen alleen de ingeblikte goederen die worden uitgedeeld in hulpdistributiecentra, die niet altijd beschikbaar zijn. Elke twee mensen krijgen elke drie dagen een blikje tonijn en een blikje bonen. Er is geen zuigelingenvoeding of Pampers, behalve heel weinig, dat tegen exorbitante prijzen wordt verkocht. Ik probeer ook te helpen bij de evacuatie van twee (2) leden van mijn familie naar Egypte, omdat er een risico bestaat om gearresteerd te worden. Volwassen mannen worden vastgehouden in gebieden die door het Israëlische leger worden bereikt en soms worden ze fysiek mishandeld, inclusief gebroken ledematen en marteling.

Mijn zusje Sabrine zal binnen een paar dagen bevallen. Ze verblijft in een tent met meer dan twintig leden van de familie van haar man. We proberen haar te helpen een appartement of een plek te vinden om te bevallen in plaats van een tent. Ziekten verspreiden zich in ziekenhuizen vanwege de overvolle lichamen, die soms geen plek hebben om ze te begraven. Mijn zus Maryam kan Pampers nauwelijks betalen voor haar zoontje. Ze koopt 5 Pampers voor ongeveer $ 4, indien beschikbaar. Mijn vader heeft diabetes en er is een deel van zijn been geamputeerd. Hij kan nauwelijks insuline en de medicijnen krijgen die hij nodig heeft. Mijn moeder heeft ook een hartaandoening en heeft medicijnen nodig die helaas tegen exorbitante prijzen op de zwarte markt worden verkocht.

De aanhoudende crisis:

Het conflict in Gaza is nog lang niet voorbij. Gezinnen zoals mijn familie leven nog steeds in angst, waarbij hun huizen en bedrijven voortdurend worden bedreigd. De situatie is nijpend en onschuldige levens staan ​​op het spel. Veel gezinnen worden geconfronteerd met dezelfde verwoestende realiteit: het verlies van hun huis en levensonderhoud.

Jouw vrijgevigheid kan de reddingslijn zijn die mijn familie en vele anderen hard nodig hebben. Door bij te dragen aan deze campagne bied je een sprankje hoop in de donkerste tijden. Hier leest u hoe u een verschil kunt maken.

** Ik zal tijdens de Ramadan foto's en bewijzen posten zodra het geld terechtkomt bij degenen die het verdienen, zodat je weet waar je geld naartoe is gegaan . Bedankt voor jullie vrijgevigheid en vriendelijkheid.

 

ENGLISH 

Hello, I am Doaa Abujayyab. I live in Belgium for nearly 4 years, with my husband and children. My father, my mother, my brothers, and my husband’s family are still living in Gaza under continuous bombing for 5 months. My family was displaced to the south after the area in which they lived in Gaza City was bombed, then they were displaced again after the shelter center to which they were displaced was bombed. They were displaced again for the third time to the city of Deir al-Balah, and they are still living in a small tent despite the cold and harsh weather.

I am trying to help my older brother Tariq, whose wife and children were killed in this terrible war, whose house was destroyed and who lost his source of livelihood.

However, for 140+ days, the family I left behind has been under intense bombing. I’m gathering funds to help my family repair their house at a minimum, so that they can return and live in it instead of tents in this cold weather. For more than 120 days, people eat only the canned goods that are distributed in aid distribution centers, which are not always available. Every two people get a can of tuna and a can of beans every 3 days. There is no infant formula or Pampers, except very little, which is sold at exorbitant prices. I am trying also to help to evacuate two (2 ) members of my family to Egypt because there is a risk of being arrested. Adult men are detained in areas reached by the Israeli army and sometimes they are physically assaulted, including broken limbs and torture.

My sister Sabrine will give birth within a few days. She is staying in a tent with more than 20 members of her husband’s family. We are trying to help her find an apartment or a place to give birth instead of a tent. Diseases spread in hospitals because of the overcrowded bodies, which sometimes have no place to bury them. My sister Maryam can barely afford Pampers for her infant son. She buys 5 pieces of Pampers for approximately $4, if available. My father is diabetic and had part of his leg amputated. He can barely get insulin and the medications he needs. My mother also have a heart condition and need medications that are unfortunately sold on the black market at exorbitant prices.

The Ongoing Crisis:

The conflict in Gaza is far from over. Families like my family continue to live in fear, with their homes and businesses under constant threat. The situation is dire, and innocent lives hang in the balance. Many families face the same devastating reality of losing their homes and livelihoods.

Your generosity can be the lifeline that my family and many others desperately need. By contributing to this campaign, you are offering a ray of hope in the darkest of times. Here's how you can make a difference.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 2/03/2024 gestart
829x bekeken

Actie georganiseerd door:

Doaa Abujayyab

Doaa Abujayyab

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 2/03/2024 gestart
829x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog