Help me help my beloved ones and beyond!

Help me help my beloved ones and beyond!
Muhannad Bitar

 
€ 0 ingezameld

voor Nederlands, scrol ietsje verder naar beneden
para verlo en español, desplázate un poco más abajo
für Deutsch, etwas weiter nach unten scrollen

-English-
My mom and younger brother fled the house in their pyjamas while our house was collapsing; my uncle, his wife, and their 3 kids are still missing and we have heard multiple times that they didn't make it; my other uncle and their kids lost everything and are in the hospital; my cousin lost his wife and her two sisters and their 3-year-old daughter will have to grow up without a mom and the list continues.
The past few days have been a nightmare. The earthquake and the aftershocks have impacted my family tremendously. These people had already suffered a lot from the war in Syria and had fled multiple times to find a better and safer place. The suffering was already immense but the earthquake made life just multiple times worse.
Many of my family members who survived in northwestern Syria, northern Idlib and southwestern Turkey are residing in one place after they fled. Some are still in hospitals and some are with friends. The money raised will be used to cover basic needs like food, and sources of warmth but also to potentially buy car batteries to use for the provision of electricity or fuel to be able to travel from one place to another to search for other survivors and such. Based on the amount of money raised, we might be able to reach more victims. Think of those affected like distant family, friends, and neighbours. The possibilities are endless.
Every cent matters. I've been providing for my mom and younger brother and sometimes for others with my humble income for years on monthly basis. However, this is just overwhelming and I can't do it on my own. Help me help those in need.
I will do everything to make sure every single cent is being spent properly and in the right place.
Million Thanks.
_______________________
-Nederlands-
Mijn moeder en jongere broer vluchtten het huis uit in hun pyjama terwijl ons huis op instorten stond. Mijn oom, zijn vrouw en hun 3 kinderen zijn nog altijd vermist en we hebben meerdere keren gehoord dat ze het niet hebben gered. Mijn andere oom, zijn vrouw en hun kinderen zijn alles kwijtgeraakt en liggen in het ziekenhuis. Mijn neef verloor zijn vrouw en haar twee zussen en hun 3-jarige dochter zal moeten opgroeien zonder moeder en de lijst gaat maar door.
De afgelopen dagen waren een nachtmerrie. De aardbeving en de naschokken hebben een enorme impact gehad op mijn familie. Deze mensen hadden al veel geleden onder de oorlog in Syrië en waren meerdere keren gevlucht om een betere en veiligere plek te vinden. Het leed was al immens, maar de aardbeving maakte het leven nog vele malen erger.
Veel van mijn familieleden die in het noordwesten van Syrië, het noorden van Idlib en het zuidwesten van Turkije hebben overleefd, wonen op één plek nadat ze zijn gevlucht. Sommigen liggen nog in ziekenhuizen en sommigen zijn bij vrienden. Het ingezamelde geld zal worden gebruikt om basisbehoeften zoals voedsel en warmtebronnen te voorzien, maar mogelijk ook om autobatterijen te kopen om te gebruiken voor de levering van elektriciteit of brandstof om van de ene plaats naar de andere te kunnen reizen om mensen te kunnen zoeken. Op basis van het ingezamelde bedrag kunnen we mogelijk meer slachtoffers bereiken. Denk aan de getroffenen zoals verre familie, vrienden en buren. De mogelijkheden zijn eindeloos.
Elke cent telt. Ik help mijn moeder en jongere broer en soms anderen op maandelijkse basis al jaren met mijn bescheiden inkomen. Dit is echter overweldigend en ik kan het niet alleen. Help me om mensen in nood te helpen.
Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat elke cent goed en op de juiste plek wordt besteed.
Miljoen bedankt.
_______________________
-Español-
Mi mamá y mi hermano menor huyeron de la casa en pijama mientras nuestra casa se derrumbaba; mi tío, su esposa y sus 3 hijos todavía están desaparecidos y las probabilidades de que hayan sobrevivido son muy pocas; mi otro tío, su esposa y sus hijos perdieron todo y están en el hospital; mi primo perdió a su esposa y sus dos hermanas y su hija de 3 años tendrá que crecer sin su mamá. Y la lista continúa. Los últimos días han sido una pesadilla. El terremoto y las réplicas han impactado tremendamente a mi familia. Estas personas ya habían sufrido mucho por la guerra en Siria y habían huído varias veces para encontrar un lugar mejor y más seguro. El sufrimiento ya era inmenso de antes, pero el terremoto ha empeorado con creces la situación.
Muchos de mis familiares que han sobrevivido al terremoto están a salvo después de huir. Algunos todavía están en hospitales y otros están en casa de amigos. El dinero que pretendemos recaudar con vuestra ayuda se utilizará para cubrir necesidades básicas como alimentos y calefacción, pero también para comprar baterías de automóviles y suministro de electricidad o combustible. De esta manera, mi familia podría desplazarse y seguir con la búsqueda de sobrevivientes. Dependiendo de la cantidad de dinero recaudado, podríamos llegar a más víctimas. Pensad en los afectados como si fuesen vuestros familiares, amigos y vecinos. Las posibilidades son infinitas.
Cada céntimo importa. He estado manteniendo todos los meses a mi madre y a mi hermano menor (entre otros) con mis humildes ingresos durante años. Sin embargo, esta situación me sobrepasa, es simplemente abrumadora, y no puedo hacerle frente solo. Por favor, ayudadme a ayudar a los necesitados.
Mil millones de gracias.
_______________________
-Deutsch-
Meine Mutter und mein jüngerer Bruder sind in ihren Pyjamas aus dem Haus geflohen, als unser Haus zusammenbrach; mein Onkel, seine Frau und ihre 3 Kinder sind immer noch vermisst und wir haben mehrere Male gehört, dass sie es nicht geschafft haben; mein anderer Onkel und ihre Kinder haben alles verloren und sind im Krankenhaus; mein Cousin hat seine Frau verloren und ihre beiden Schwestern und ihre 3-jährige Tochter werden ohne Mutter aufwachsen müssen und die Liste geht weiter.
Die letzten paar Tage waren ein Albtraum. Das Erdbeben und die Nachbeben haben meine Familie unvorstellbar beeinträchtigt. Diese Menschen hatten bereits sehr unter dem Krieg in Syrien gelitten und mussten mehrere Male fliehen, um einen besseren und sichereren Ort zu finden. Das Leid war bereits immens, aber das Erdbeben machte das Leben noch mehrfach schlimmer.
Viele meiner Familienmitglieder, die im Nordwesten Syriens, im Norden Idlib und im Südwesten der Türkei überlebt haben, wohnen jetzt an einem Ort, nachdem sie geflohen sind. Einige befinden sich immer noch im Krankenhaus und einige bei Freunden. Das gesammelte Geld wird verwendet, um die grundlegenden Bedürfnisse wie Essen und Wärmequellen zu decken, aber auch, um möglicherweise Autobatterien zu kaufen, um Strom bereitzustellen oder Kraftstoff, um von einem Ort zum anderen reisen zu können, um nach anderen Überlebenden zu suchen. Je nach Höhe des gesammelten Geldes können wir möglicherweise mehr Opfer erreichen. Denken Sie an die Betroffenen wie an entfernte Familien, Freunde und Nachbarn. Die Möglichkeiten sind endlos.
Jeder Cent zählt. Ich habe meine Mutter und meinen jüngeren Bruder und manchmal auch andere schon seit Jahren mit meinem bescheidenen Einkommen monatlich unterstützt. Aber das ist einfach überwältigend und ich kann es nicht alleine schaffen. Hilf mir, denen zu helfen, die Hilfe brauchen.
Ich werde alles tun, um sicherzustellen, dass jeder Cent ordnungsgemäß und am richtigen Ort ausgegeben wird.
Vielen Dank.

Mijn moeder en jongere broer vluchtten het huis uit in hun pyjama terwijl ons huis op instorten stond. Mijn oom, zijn vrouw en hun 3 kinderen zijn nog altijd vermist en we hebben meerdere keren gehoord dat ze het niet hebben gered. Mijn andere oom, zijn vrouw en hun kinderen zijn alles kwijtgeraakt en liggen in het ziekenhuis. Mijn neef verloor zijn vrouw en haar twee zussen en hun 3-jarige dochter zal moeten opgroeien zonder moeder en de lijst gaat maar door.
De afgelopen dagen waren een nachtmerrie. De aardbeving en de naschokken hebben een enorme impact gehad op mijn familie. Deze mensen hadden al veel geleden onder de oorlog in Syrië en waren meerdere keren gevlucht om een betere en veiligere plek te vinden. Het leed was al immens, maar de aardbeving maakte het leven nog vele malen erger.
Veel van mijn familieleden die in het noordwesten van Syrië, het noorden van Idlib en het zuidwesten van Turkije hebben overleefd, wonen op één plek nadat ze zijn gevlucht. Sommigen liggen nog in ziekenhuizen en sommigen zijn bij vrienden. Het ingezamelde geld zal worden gebruikt om basisbehoeften zoals voedsel en warmtebronnen te voorzien, maar mogelijk ook om autobatterijen te kopen om te gebruiken voor de levering van elektriciteit of brandstof om van de ene plaats naar de andere te kunnen reizen om mensen te kunnen zoeken. Op basis van het ingezamelde bedrag kunnen we mogelijk meer slachtoffers bereiken. Denk aan de getroffenen zoals verre familie, vrienden en buren. De mogelijkheden zijn eindeloos.
Elke cent telt. Ik help mijn moeder en jongere broer en soms anderen op maandelijkse basis al jaren met mijn bescheiden inkomen. Dit is echter overweldigend en ik kan het niet alleen. Help me om mensen in nood te helpen.
Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat elke cent goed en op de juiste plek wordt besteed.
Miljoen bedankt.

Mi mamá y mi hermano menor huyeron de la casa en pijama mientras nuestra casa se derrumbaba; mi tío, su esposa y sus 3 hijos todavía están desaparecidos y las probabilidades de que hayan sobrevivido son muy pocas. Mi otro tío, su esposa y sus hijos perdieron todo y están en el hospital. Mi primo perdió a su esposa y sus dos hermanas y su hija de 3 años tendrá que crecer sin su mamá. Y la lista continúa. 
Los últimos días han sido una pesadilla. El terremoto y las réplicas han impactado tremendamente a mi familia. Estas personas ya habían sufrido mucho por la guerra en Siria y habían huído varias veces para encontrar un lugar mejor y más seguro. El sufrimiento ya era inmenso de antes, pero el terremoto ha empeorado con creces la situación.
Muchos de mis familiares que han sobrevivido al terremoto están a salvo después de huir. Algunos todavía están en hospitales y otros están en casa de amigos. El dinero que pretendemos recaudar con vuestra ayuda se utilizará para cubrir necesidades básicas como alimentos y calefacción, pero también para comprar baterías de automóviles y suministro de electricidad o combustible. De esta manera, mi familia podría desplazarse y seguir con la búsqueda de sobrevivientes. Dependiendo de la cantidad de dinero recaudado, podríamos llegar a más víctimas. Pensad en los afectados como si fuesen vuestros familiares, amigos y vecinos. Las posibilidades son infinitas.
Cada céntimo importa. He estado manteniendo todos los meses a mi madre y a mi hermano menor (entre otros) con mis humildes ingresos durante años. Sin embargo, esta situación me sobrepasa, es simplemente abrumadora, y no puedo hacerle frente solo. Por favor, ayudadme a ayudar a los necesitados. Mil millones de gracias.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 9/02/2023 gestart
3664x bekeken

Actie georganiseerd door:

Muhannad Bitar

Muhannad Bitar

 
€ 0 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 9/02/2023 gestart
3664x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog