Help de dromen van amateur dansers waarmaken

Help de dromen van amateur dansers waarmaken
Dries Verstreepen

Het realiseren van een professionele dansproductie, op maat gemaakt om lokale amateurdansers een podiumkans te bieden.

 
€ 0 ingezameld
Beschikbaar in:  Nederlands

Er is zoveel danstalent in België, zoveel verschillende (jonge) dansers met een mooie droom. Deze droom wil ik waarmaken. 

Mijn naam is Dries Verstreepen, 27 jaar, professioneel danser en choreograaf en voornamelijk actief in België. Ik weet als geen ander hoe moeilijk het is om je grote dansdroom, als danser meedansen in een professionele choreografie, waar te maken.

Het amateurdans niveau in België is uitzonderlijk hoog. Misschien heb je hier geen besef van, maar België is echt een land van DANS. Een immens groot aantal (jonge) dansers werken dagelijks bikkelhard om hun lichaam tot het uiterste te trainen en het publiek te kunnen betoveren op podium tijdens de jaarlijkse voorstelling van hun dansschool. Toch rijkt hun droom verder.

Deze dansers wil ik een kans bieden om hun energie en talent echt tot bij het publiek te brengen, in een professionele dansproductie. Het AmProProject.

Verschillende amateurdansers vanuit België zou ik enorm graag willen samenbrengen om een hedendaags dansgezelschap te vormen. We werken samen aan een hedendaagse dansproductie, die zal schitteren op podium. Maar dit is nog maar de start.

Deze productie zou ik graag laten rondgaan in verschillende theaters in België. Per regio/provincie zal de cast wisselen, om meer lokale dansers op podium te krijgen en een kans te bieden.

Zo veel mogelijk dromen waarmaken.

Hen de kans bieden om de werking van een professionele productie mee te maken, en hun talent te laten schitteren op podium. Hen op deze manier ook enigszins voor te bereiden op het verdere professionele dansleven, waar niet iedereen zomaar toegang toe heeft.

Talloze getalenteerde dansers zullen samenwerken aan dit project. Om zo jonge dansers van overal te inspireren en de hoop mee te geven op het realiseren van hun dansdroom. Anderzijds ook om de socio-culturele sector een bijdrage te leveren, en vele mensen meermaals een adembenemende avond te laten beleven.

 

Hiervoor zoeken wij voornamelijk naar een budget voor verplaatsingskosten, huur repetitieruimtes en huur van een voorstellingsruimte/theater om ons mooi project in gang te trekken. Met dit budget kan de creatie en opstart van het project mogelijk worden gemaakt.

Eens we zijn opgestart zal het overige budget enorm helpen om het hoge prijskaartje van promomateriaal, aankoop van kostuums en decorstukken, planning van montage dagen in theaters voor programmeurs enz., te overbruggen. En de voorstelling naar al die andere dansers te brengen.

 

Ik weet uit de grond van mijn hart dat dit project een meerwaarde kan bieden aan de Belgische amateur dansgemeenschap, en vele dansers staan al te popelen om mee in dit project te stappen.

Voel jij affiniteit met dit project? Dan kan je ons steunen met een gift groot of klein. 

Verder zijn wij ook gewoon op zoek naar partners uit verschillende regio's. Het huren van zalen, artistieke faciliteiten en materialen zal telkens een grote impact hebben per regio.

Voor onze première zullen vele gelukkigen van onze donateurs een kortingscode ontvangen, om jullie te bedanken dit project mogelijk te maken.

10 gelukkigen onder de donateurs zullen ook 2 vrijkaarten ontvangen voor onze eerste première.

 

Alvast een dikke dikke dikke dank je wel voor je interesse in dit project! ♥️

 

www.driesverstreepen.com/nl/amproproject

There is so much dance talent in Belgium, so many different (young) dancers with a beautiful dream. I want to make this dream come true.

My name is Dries Verstreepen, 27 years old, professional dancer and choreographer and mainly active in Belgium. I know better than anyone how difficult it is to realize your big dance dream of dancing in a professional choreography.

The amateur dance level in Belgium is exceptionally high. You may not realize this, but Belgium is truly a country of DANCE. An immense number of young dancers work hard every day to train their bodies to the limit and to enchant the audience on stage during their dance school's annual performance. Yet their dream goes further.

I want to offer these dancers an opportunity to bring their energy and talent to the audience, in a professional production. The AmProProject.

I want to bring several amateur dancers from Belgium together and form a contemporary dance company. We will work together on a contemporary dance production that will shine on stage. But this is just the start.

I would like to present this production to various theaters in Belgium. The cast can change per region to get more local dancers on stage and offer them an opportunity to shine.

Making as many dreams come true as possible.

Offering them the opportunity to experience the workings of a professional production and to let their talent shine on stage. In this way, it prepares them somewhat for the rest of their professional dance life as well, which not everyone has access to.

 

We will work together on this project with a great number of dancers. To inspire young dancers from everywhere and give them the hope of realizing their big dance dreams. On the other hand, also contributes to the socio-cultural sector and to allow many people to experience a breathtaking evening of dance.

 

For this, we are mainly looking for a budget for transportation costs, rental of rehearsal spaces, and rental of a theater to get our beautiful project started.

Once we have started, the remaining budget will help enormously to cover the high price tag of promotional material, purchase of costumes and stage design, montage days in theaters for programmers, etc.

 

I know from the bottom of my heart that this project can offer added value to the Belgian amateur dance community, with many dancers already eager to participate in this project.

 

Do you feel a connection with this project? Then you can support us with a gift of any size.

We are also looking for partners from different regions. Renting spaces, artistic facilities, and materials will always have a major impact per region.

Many lucky contributors will receive a discount code for our premiere, to thank you for making this project possible.

10 lucky contributors will also receive 2 free tickets for our first premiere.

 

A big big big thank you in advance for your interest in this project! ♥️

 

www.driesverstreepen.com/amproproject

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 9/06/2024 gestart
701x bekeken

Actie georganiseerd voor:

Dries Verstreepen

Dries Verstreepen

Professioneel danser en choreograaf, gevestigd in België.

Actie georganiseerd door:

Dries Verstreepen

Dries Verstreepen

 
€ 0 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 9/06/2024 gestart
701x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog