Help Beau aan een gezond en vitaal leven

Help Beau aan een gezond en vitaal leven
Brianne Mikmak

Overladen door liefde, met 15 kg overgewicht 3 operaties moeten ondergaan. Het is ook wat.....

 
Beschikbaar in:  Engels


Help requested for surgery and recovery. To support the foundation in costs. 

This is Beau, he is a sweet 5 year old dog. Do you notice that he is a little round? Us too, he now weighs 33.95 kilos. That is already 10 kilos less than when he first came. 

He ended up as a puppy with a woman who loved him so much that she showered him with everything he wanted, absolutely everything. Beau took that with love, because love is the only thing in his nature. 

Being overweight comes with defects. This is what this action was started for. Suppose you are about 15 kg overweight, you have not one but two torn cruciate ligaments and on top of that also a few large bladder stones that just won't go away. That's not one, not two, but three operations that he has to undergo before he can start a long and happy life again. 

Before he could start the first operation, he had to lose weight. Now 2 weeks ago it was finally time! He had lost enough weight to undergo the first operation. The first cruciate ligament was repaired by means of a TPLO operation and the rehabilitation is progressing smoothly. 

Beau was placed with a host family by the Charlotte's Angels foundation. What strikes me personally about this foundation is their openness. Every so often they post an overview of the costs they have incurred, but also the donations/ gifts they receive. It is a non-profit organization that is completely dependent on volunteers and donations. This way you can sponsor a care angel. This allows this animal to receive the right care. But you can also contribute by helping with transport or being a host family. 

The host family where Beau is now are my parents. They saw Beau's call online that they wanted to place him to lose weight for surgery. They signed up and became the lucky ones to take care of him. 

Well let me tell you how! Given the 2 torn cruciate ligaments, Beau could hardly stand up or get around the house. It didn't hurt him, he was just as weak as wax. My parents have laminate and that's not practical with a dog that can't walk well. Rolls of carpet were collected from people and turned my parents' house into a spa for Beau. An ugly armchair was taken from the marketplace and the legs were sawn off so he could get on it without having to jump. I could go on and on, but then it becomes such a long story. 

Because the foundation takes full financial care of Beau, they also pay for the costs of the last operation. Can be read on the website and seen at the vet, this operation cost the foundation € 1924.72. Since he still has 2 operations to undergo and he gets special food to make him healthy, the costs will increase for the time being. Everything with love, but unfortunately you can't pay bills with love. 

Who can miss something? We can make big things out of many small things. Nothing to donate? Then share this action and let's make sure Beau can get healthy again.

Overladen door liefde, euthanaseren of opereren. Gelukkig het tweede.

Hulp gevraagd voor de operaties en herstel. Ter ondersteuning van de stichting in de kosten. 

 

Dit is Beau, hij is een lieve hond van 5 jaar. Valt het je op dat hij een beetje rond is? Ons ook, hij weegt inmiddels 33.95 kilo. Dat is al 10 kilo minder dan toen hij net kwam. Hij is als puppy bij een vrouw terecht gekomen die zo ontzettend veel van hem hield dat ze hem heeft overladen met alles wat hij maar wilde, maar ook echt alles. Beau nam dat met liefde, want liefde is het enige wat er in zijn aard zit. Zoveel overgewicht komt ook met mankementen. Dit waar deze actie voor is gestart. 

 

Stel je hebt ongeveer 15 kg overgewicht, je bent in het bezit van niet één maar twéé gescheurde kruisbanden en daarbovenop ook nog eens een paar grote blaasstenen die maar niet weg willen. Dat is niet één, niet twéé maar drie operaties die hij moet ondergaan voordat hij weer aan een lang en gelukkig leven kan beginnen. 

 

Voordat hij aan de eerste operatie kon beginnen moest hij toch afvallen. Nu 2 weken geleden was het eindelijk zo ver! Hij was voldoende afgevallen om de eerste operatie te ondergaan. De eerste kruisband is doormiddel van een TPLO operatie hersteld en de revalidatie verloopt soepel. 

 

Beau is door stichting Charlotte’s Angels bij een gast gezin geplaatst. Wat mij persoonlijk opvalt aan deze stichting is hun openheid van zaken. Om de zoveel tijd plaatsen zij een overzicht van de kosten die zij hebben gemaakt, maar ook de giften die zij ontvangen. Het is een Non profit organisatie die volledig afhankelijk is van vrijwilligers en giften. Zo kan je een zorg angel sponsoren. Waardoor dit dier de juiste zorg kan ontvangen. Maar je kan je ook inzetten door te helpen met vervoer of een gastgezin te zijn. 

 

Het gastgezin waar Beau nu zit, zijn mijn ouders. Zij zagen de oproep van Beau online dat ze hem wouden plaatsen om af te vallen voor operatie. Als een blok verliefd hebben zij zich opgegeven en werden zij de gelukkige om voor hem te zorgen. Nou en hoe! Gezien de 2 gescheurde kruisbanden, kon Beau bijna niet op of om. Hij had er geen pijn aan, maar was gewoon echt zo slap als was. Mijn ouders hebben laminaat en dat is echt niet praktisch met een hond die niet goed lopen kan. Rollen tapijt werden bij mensen opgehaald en veranderde het huis van mijn ouders naar een kuuroord voor Beau. Een lelijke fauteuil werd er van marktplaats gehaald en de poten vanaf gezaagd zodat hij er op kon zonder te hoeven springen. Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dan wordt het zo’n lang verhaal.

 

Omdat de stichting volledig de financiële zorg van Beau draagt, draaien zij ook op voor de kosten van afgelopen operatie. Terug te lezen op de website en gezien bij de dierenarts, heeft deze operatie de stichting € 1924,72 gekost. Gezien hij nog 2 operaties moet ondergaan en hij speciaal voer krijgt om hem gezond te maken, zullen de kosten voorlopig wel oplopen. Alles met liefde, maar met liefde kan je helaas geen rekeningen betalen.

 

Wie o wie kan er wat missen? Van vele kleine dingen kunnen we iets groots maken. Niks te doneren? Deel dan deze actie en laten we er samen voor zorgen dat Beau weer gezond kan worden.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 4/01/2022 gestart
1567x bekeken

Actie georganiseerd door:

Brianne Mikmak

Brianne Mikmak

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 4/01/2022 gestart
1567x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Dieren
Misbruik melden