Bent u de sponsor van onze weeshuis

Bent u de sponsor van onze weeshuis
patty B

Beste mensen. Er zijn zo veel wees kinderen ondertussen dat mijn moeders hart huilt ik wil een weeshuis bouwen help mij.

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Beschikbaar in:  Nederlands

Beste mensen.

Deze stap is een droom die me telkens achtervolgt. 

Jaren terug toen ik nog op school zat vroeg mijn meester een opstel te schrijven. Wat we zouden doen als we de lotto zouden winnen, een heel veel geld zouden hebben. 

Vol lof schreef iedereen zijn verhaal wat die zouden doen uiteraard stond er ook liefdadigheid bij, maar toch bleek 1 van de opdrachten de meester te verbazen een vroeg voor iets meer uitleg waarom ik liefdadigheid op de eerste lijn heb geschreven een niet in het midden of als laatste.

Nu ik vroeg mijn meester wat hij zelf zou doen als hij kon kiezen door zijn geluk eerst een de wereld te laten wachten of om samen het geluk een vreugde te ervaren, toen zei ik wel meester wanneer ik een glimlach tover op iemand zijn gezicht ben ik nog gelukkiger dat die persoon. Daarom bij deze ik heb geprobeerd ik heb veel kinderen gelukkig gemaakt.

Maar ik wil zo graag die dromen waar maken maar heb jullie steun nodig help me een weeshuis te bouwen. Om het geluk van een deel van de wereld, gelukkig te maken. Ik kan helaas niet de wereld reden  maar we kunnen toch ergens klein beginnen een wie weet veroveren we samen wel de liefde een glimlach van de wereld. Veel liefde naar jullie toe. Maak deze droom een deel van u. 

De liefde voor de weeskinderen is zo groot dat ik het niet kan laten. Er is een begin voor alles. Bij deze zou ik graag jullie steun vragen? Laat de liefde in jullie harten groeien, je zaait wat je ooit terug zal tegen komen. Wanneer dit project tot stand gaat komen zijn jullie allen alvast welkom. Samen zijn we sterker.

 

Binnen kort komt er een dagboek uit ter ondersteuning van de weeshuis.

Hou de titel in het oog.

Superhelden opvoeden:

EEN MOEDERS' VERHAAL DIE IK MIS

Grote bedragen, kleine bedragen, alles is welkom.

Waar gaat uw geld heen vraagt u zich af? Naar de kinderen die achter zijn gelaten een die geen warm huis hebben . Ik heb kinderen geholpen op straat maar heb nooit een warm huis aan ze kunnen geven ik wil dit nu realiseren met jullie hulp.  Het geld dat wij ophalen gaat direct naar de weeshuis toe, wij zijn ondertussen met een aantal vrijwilligers die hier voor gaan, een ons doel is een weeshuis bouwen met een landbouw dat onderdeel daar van word zo dat we ook een eigen voorziening zullen hebben van bio voeding een uiteraard ook dat de economie blijft draaien een we niet altijd afhankelijk zullen zijn van donaties. Zodat er in hun levensonderhoud kan blijven worden voorzien en dat zij naar school kunnen blijven gaan.

 

In shaa Allah komen we er samen.

Icoon voor Geverifieerd door de community

 


 

Dear all.

This step is a dream that haunts me every time. 

Years ago when I was still in school my master asked me to write an essay. What we would do if we won the lottery, had a lot of money. Full of praise, everyone wrote their story about what they would do, of course there was also charity, but still 1 of the assignments turned out to surprise the master asked for a little more explanation why I wrote charity on the first line one not in the middle or as last. 

Now I asked my master what he would do himself if he could choose to let his happiness wait for the world first or to experience happiness and joy together, then I said master when I put a smile on someone's face I am even happier that person. That's why with this one I've tried I've made many children happy. 

But I want so badly to make those dreams come true but need your support help me build an orphanage. To make the happiness of a part of the world happy. Unfortunately I can't save the world, but we can still start somewhere small and who knows, together we will conquer love and a smile from the world. Much love to you. Make this dream a part of you. The love for the orphans is so great that I can't resist. There is a beginning to everything. I would like to ask for your support with this?

Let the love grow in your hearts, you sow what will come your way one day. When this project comes about, you are all welcome. Together we are stronger. Soon a diary will be released in support of the orphanage. Keep an eye on the title. Raising Superheroes: A MOTHER'S STORY I MISS Large amounts, small amounts, everything is welcome. Where does your money go you ask? To the children who have been left behind and who do not have a warm home. I have helped children on the street but have never been able to give them a warm home. I now want to realize this with your help.

The money we collect goes directly to the orphanage, we are now with a number of volunteers who go for this, our goal is to build an orphanage with agriculture that will become part of it so that we will also have our own supply of bio food and, of course, also that the economy continues to run and we will not always be dependent on donations. So that their livelihood can continue to be provided and that they can continue to go to school.

In shaa Allah we will get there together.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 7/02/2023 gestart
330x bekeken

Actie georganiseerd door:

patty B

patty B

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 7/02/2023 gestart
330x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog