Behoud Moluks Cultureel Erfgoed

Behoud Moluks Cultureel Erfgoed
Stanley Akerina

Moluks cultureel erfgoed beleven door aandacht voor en educatie over de Molukse geschiedenis, cultureel erfgoed en identiteit

 

Inleiding
Het Moluks Cultureel Erfgoed is tegenwoordig een zeer actueel thema. Zowel bij jong als oud onder de Molukse gemeenschap roept het sterke gevoelens op. Iedereen is het erover eens dat het noodzakelijk is dat Molukse gewoontes en cultuur blijven bestaan. De Molukse cultuur kent immers een grote diversiteit en daarmee een enorme rijkdom.

Echter, door de invloeden van de westerse samenleving bestaat het risico dat de Molukse cultuur aan rijkdom zal inboeten of in het ergste geval geheel zal verdwijnen. Er zijn al meerdere initiatieven en projecten bekend die proberen dit tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op de website Houd Je Erfgoed Levend.

Het ontstaan van het Idee
Het idee voor dit project is ontstaan vanuit de betrokkenheid met Rumah Kita ("Ons Huis"), een verzorgingshuis voor Molukse en Indische ouderen. Ouderen met dementie keren vaak terug naar het verleden. Muziek, dans en zang uit hun verleden roept zoete herinneringen op en brengt hen rust. De voorgenomen activiteiten richten zich dan ook primair op de ouderen die in Rumah Kita wonen. Het herbeleven van de Molukse cultuur zal hen niet genezen, maar wel de laatste fase van hun leven draaglijker maken.

Financiering en Obstakels
Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor subsidie, simpelweg omdat deze niet meer wordt verstrekt. Zo is dat ook ons vergaan. Het projectplan, waarin diverse Moluks-culturele activiteiten waren opgenomen, was al klaar. De begroting was vrijwel rond. Helaas kon de subsidieaanvraag niet gehonoreerd worden vanwege een gebrek aan beschikbare middelen.

Onze Keuze
Wij stonden voor de keuze: het project laten voor wat het was of toch proberen door te gaan. Wij hebben voor het laatste gekozen, omdat wij de Molukse cultuur een warm hart toedragen en willen laten beleven. Dit doen we zonder politieke intenties en zonder onderscheid naar religieuze achtergrond of etniciteit.

De Groep
Onze groep bestaat uit vrijwilligers van verschillende generaties binnen de Molukse gemeenschap of mensen die anderszins nauw betrokken zijn bij de Molukkers. Wij zijn: Octovina Beeftink-Somnaikubun, Lena Lawalata, Shagiva Lawalata, Florine van den Eekhout, Danique Papilaja, Dimitri Tahalele, Sylvia Elders en Stanley Akerina. Het is een samenwerkingsverband van Molukse wijkbewoners uit Opheusden, Lunteren, Nijmegen en vrijwilligers van Rumah Kita.

Projectnaam
Ale rasa, beta rasa
Wat jij voelt, voel ik ook (Molukse uitdrukking die het meevoelen met de ander en het gevoel van saamhorigheid benadrukt)

Doel

In verbinding met elkaar blijven en het Moluks cultureel erfgoed beleven door aandacht voor en educatie over de Molukse geschiedenis, cultureel erfgoed en identiteit. Dit is een samenwerking van Molukse wijkbewoners uit Opheusden, Lunteren, Nijmegen en vrijwilligers van Rumah Kita.

Doelgroepen

 • Verwanten, bezoekers, familie, vrijwilligers en ouderen uit Rumah Kita
 • Molukse ouderen en jongeren
 • Alle andere belangstellenden

Activiteiten

 • Samenkomst met ontmoeting, ontspanning, beleving en educatie
 • Samenzang van Molukse liederen
 • Molukse verhalen (oude legendes, tradities, uitleg cultuur)
 • Interactieve bijeenkomsten
 • Workshops Molukse taal (dari bahasa kenal bangsa – aan de taal herken je je volk)
 • Molukse zang- en dansgroep
 • Tifagroep
 • Molukse gastsprekers
 • Tentoonstelling van Molukse kunstenaars

Wellicht draagt u het Moluks Cultureel Erfgoed ook een warm hart toe. Uw steun, in de vorm van een donatie, wordt zeer op prijs gesteld. Elke gift is van harte welkom en zal met zorg besteed worden aan bovenstaande activiteiten.

Mocht u bovendien naar aanleiding van bovenstaande ook in fysieke vorm uw steentje willen bijdragen, stuurt u dan een e-mail naar  stm001@gmail.com. Uw e-mail adres zal alleen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van de activiteiten.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 1/07/2024 gestart
435x bekeken

Actie georganiseerd door:

Stanley Akerina

Stanley Akerina

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 1/07/2024 gestart
435x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog